Stypendia Pracodawców

Najlepsi studenci wybranych przez pracodawców kierunków łódzkich uczelni mogą ubiegać się o przyznanie jednego ze stypendiów fundowanych przez łódzkie firmy – Partnerów programu Młodzi w Łodzi. Studenci mogą też ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania w domu studenckim bądź udział w bezpłatnych kursach językowych lub IT.

Dotychczas odbyło się trzynaście edycji programu stypendialnego. Łącznie do programów stypendialnych poszczególnych pracodawców złożono prawie 5100 wniosków. Komisje Stypendialne złożone z przedstawicieli pracodawcy-fundatora, uczelni oraz Urzędu Miasta Łodzi wybrały 288 studentów, którzy otrzymali stypendia w wysokości od 500 do 1000 złotych brutto miesięcznie. Zwrot kosztów zakwaterowania w domach studenckich Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi otrzymało dotychczas 60 studentów, a z dodatkowych kursów z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, japońskiego, rosyjskiego oraz IT skorzystało prawie 310 osób.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA OTRZYMAĆ STYPENDIUM?

Wystarczy być studentem jednego spośród wybranych przez pracodawców kierunków, mieć średnią ocen z ostatnich dwóch semestrów powyżej 4.0 (a czasem nawet mniej), spełniać ewentualnie inne wymagania określone przez Fundatora w regulaminie oraz w okresie trwania naboru wniosków wypełnić i wysłać dostępny poniżej elektroniczny wniosek stypendialny. Student może złożyć wnioski do wszystkich programów stypendialnych, w których spełnia kryteria, natomiast stypendium może otrzymać tylko jedno. W przypadku gdy student uzyska najwyższą notę w więcej niż jednym programie stypendialnym, do jego decyzji pozostaje, z którego programu stypendialnego chce otrzymywać stypendium. Wniosek należy również wydrukować oraz wraz z załącznikami wymienionymi w regulaminach przyznawania stypendiów (zaświadczenie potwierdzające średnią ocen, kopie innych zaświadczeń, certyfikatów, referencji itp.) dostarczyć w wersji papierowej do Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi, Al. Politechniki 32 (należy wrzucić do skrzynki korespondencyjnej przy wejściu). Średnia ocen przyjmowana na potrzeby programu stypendialnego Młodzi w Łodzi jest analogiczna do średniej ocen przyjmowanej w postępowaniu o udzielenie stypendium rektora na uczelni macierzystej (w przypadku pobytu na uczelniach zagranicznych również przyjmuje się średnią honorowaną przez uczelnię macierzystą). Wysokość średniej powinna być wyliczona za dwa ostatnio ukończone semestry studiów (jeśli były to różne kierunki, powinny być wskazane średnie z poszczególnych kierunków, a następnie wyciągnięta średnia arytmetyczna). Dokumentem potwierdzającym średnią jest zaświadczenie z dziekanatu bądź wydruk z systemu elektronicznego, o ile wskazuje średnią. Aktywności dodatkowe, takie jak: staże, praktyki, szkolenia, kursy, projekty, działalność w organizacjach studenckich itp. student przedstawia za cały dotychczasowy tok studiów.

GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ REGULAMINY I WNIOSKI POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH?

Wszystkie regulaminy i formularze aplikacyjne znajdziesz po kliknięciu w wylistowane poniżej programy stypendialne poszczególnych Fundatorów. Możesz też skorzystać z WYSZUKIWARKI STYPENDIÓW gdzie po oznaczeniu statusu Rekrutacja trwa, oraz swojej uczelni, wydziału i kierunku pojawią się programy stypendialne, które są dla tej, uczelni, wydziału bądź kierunku dedykowane. Wszystkie dokumenty dot. XIV edycji programu stypendialnego zostaną opublikowane do 1 października 2021 r.

DO KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Ostatecznym i nieprzekraczalnym terminem przyjmowania wniosków będzie 29 października 2021 r. Najpóźniej do tego dnia do godziny 16.00 należały złożyć wersję papierową wniosku. Ale UWAGA zawsze sprawdzaj terminy w poszczególnych regulaminach, ponieważ w przypadku niektórych Fundatorów termin składania wniosków może być krótszy.

W JAKI SPOSÓB WYBIERANI SĄ STYPENDYŚCI?

Komisje Stypendialne składające się z przedstawiciela Fundatora, Uczelni oraz programu Młodzi w Łodzi dokonują oceny wniosków przyznając punktację według skali określonej w poszczególnych regulaminach. Student z najwyższą liczbą punktów zostaje stypendystą danego pracodawcy.

KIEDY DOWIESZ SIĘ CZY ZOSTAŁEŚ STYPENDYSTĄ?

Lista Stypendystów zostanie opublikowana na stronie www.mlodziwlodzi.pl dnia 17 listopada 2021 r.

Listę Stypendystów ubiegłorocznych znajdziesz TUTAJ.

Ewentualne pytania czy wątpliwości proszę kierować na adres mailowy: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl.


Stypendia

Program stypendialny firmy WHIRLPOOL COMPANY POLSKA
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Whirlpool
Data zakończenia rekrutacji: 
31 października 2020 00:00
logo whirlpool
Program stypendialny firmy INOVATICA
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Inovatica
Data zakończenia rekrutacji: 
24 października 2020 00:00
Partnerzy
Program stypendialny Społecznej Akademii Nauk
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data zakończenia rekrutacji: 
31 października 2020 00:00
SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK logo
Program stypendialny firmy Procter&Gamble
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Procter&Gamble
Data zakończenia rekrutacji: 
31 października 2020 00:00
Procter&Gamble logo
Program stypendialny Uniwersytetu Medycznego
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data zakończenia rekrutacji: 
31 października 2020 00:00
uniwersytet medyczny logo
Program stypendialny Uniwersytetu Łódzkiego
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data zakończenia rekrutacji: 
31 października 2020 00:00
Uniwersytet Łódzki
Program stypendialny firmy SONOCO POLAND PACKAGING SERVICES
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data zakończenia rekrutacji: 
31 października 2020 00:00
Partnerzy
Program stypendialny firmy ROSSMANN
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data zakończenia rekrutacji: 
31 października 2020 00:00
Program stypendialny Politechniki Łódzkiej
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data zakończenia rekrutacji: 
31 października 2020 00:00
Politechnika Łódzka logo
Program stypendialny firmy MABION
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Mabion S.A.
Data zakończenia rekrutacji: 
31 października 2020 00:00
Program stypendialny firmy HYDRO EXTRUSION POLAND
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data zakończenia rekrutacji: 
31 października 2020 00:00
Program stypendialny firmy GFT
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
GFT Polska
Data zakończenia rekrutacji: 
31 października 2020 00:00
Program stypendialny firmy BSH
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data zakończenia rekrutacji: 
26 października 2020 00:00
Program stypendialny firmy ACCENTURE
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Accenture
Data zakończenia rekrutacji: 
31 października 2020 00:00