Stypendia Pracodawców

Najlepsi studenci wybranych przez pracodawców kierunków łódzkich uczelni oraz utalentowani maturzyści rozpoczynający studia w Łodzi mogą ubiegać się o przyznanie jednego ze stypendiów fundowanych przez łódzkie firmy – Partnerów programu Młodzi w Łodzi. Studenci mogą też ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania w domu studenckim bądź udział w bezpłatnych kursach językowych lub innych kursach podnoszących kompetencje.

Dotychczas odbyło się szesnaście edycji programu stypendialnego. Łącznie do programów stypendialnych poszczególnych pracodawców złożono ponad 10 000 wniosków. Komisje Stypendialne złożone z przedstawicieli pracodawcy-fundatora, uczelni oraz Urzędu Miasta Łodzi wybrały 530 studentów, którzy otrzymali stypendia w wysokości od 500 do 1500 złotych brutto miesięcznie. Zwrot kosztów zakwaterowania w domach studenckich BaseCamp, Chemin Neuf, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a nawet mieszkanie na cały rok akademicki otrzymało dotychczas 78 studentów, a z dodatkowych kursów z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, japońskiego, rosyjskiego oraz innych kursów podnoszących kwalifikacje skorzystało prawie 460 osób.


ZBUDUJ Z NAMI NAJWIĘKSZY PROGRAM STYPENDIALNY W POLSCE!

Serdecznie zapraszamy do współtworzenia z nami kolejnej, XVII już edycji, programu stypendialnego Młodzi w Łodzi – NAJWIĘKSZEGO programu stypendialnego w Polsce!

Na rok akademicki 2024/2025 ponownie zaplanowaliśmy dwie odsłony programu stypendialnego.

Pierwsza z nich to stypendia finansowe dla wyjątkowo utalentowanych maturzystów, którzy zdecydują się podjąć studia na łódzkich uczelniach. Chcemy w ten sposób zachęcić maturzystów ze szczególnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi czy sportowymi do wyboru Łodzi, jako miasta do studiowania oraz dalszego rozwoju. Przyznając stypendium będziecie mogli Państwo objąć mecenat nad takimi uzdolnionymi osobami, często pochodzącymi z małych miejscowości, dla których podjęcie studiów w dużym mieście jest znaczącym wyzwaniem finansowym. Rekrutacja kandydatów oraz kampania promocyjna programu i Partnerów realizowana będzie od maja do września 2024 r.
 
Druga odsłona programu stypendialnego to znany i ceniony zarówno przez firmy, jak i przez studentów program stypendialny, w którym firmy i instytucje fundują stypendia finansowe, akademiki bądź kursy językowe i inne podnoszące kwalifikacje dla najbardziej aktywnych studentów wybranych kierunków studiów. W ramach programu każda z firm przygotowuje swój indywidualny regulamin programu stypendialnego, który określa warunki i kryteria jakie powinien spełniać stypendysta, a także jego ewentualne zobowiązania wobec Fundatora. W ten sposób możecie Państwo dotrzeć do prawdziwie najlepszych z najlepszych, a jednocześnie wybrać młode talenty najlepiej dopasowane do Państwa organizacji. Stypendysta może być sprawnym Ambasadorem firmy na uczelni, ale także cennym praktykantem czy stażystą, a w dalszej perspektywie pracownikiem. Rekrutacja kandydatów oraz kampania promocyjna programu i Partnerów realizowana będzie w październiku 2024 r.

Deklaracje od Fundatorów zbieramy do końca sierpnia 2024 r.

Oferta programu stypendialnego dla Partnera do pobrania po kliknięciu w poniższą grafikę.

Chcesz zostać PARTNEREM programu stypendialnego? Wypełnij i odeślij na adres mailowy mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl deklarację, którą można pobrać tutaj: DEKLARACJA UDZIAŁU W PROGRAMIE STYPENDIALNYM MŁODZI W ŁODZI.  

 


REKRUTACJA DO PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA MATURZYSTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ŁODZI

Wyjątkowo utalentowani maturzyści, którzy zdecydowali się podjąć studia na łódzkich uczelniach mogli ubiegać się o stypendia finansowe w kwocie min. 9.000 PLN (1000 PLN brutto przez okres 9 miesięcy) fundowane przez łódzkich Pracodawców.

Maturzyści mogli także aplikować o zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym akademika BaseCamp na okres roku akademickiego (wartość 18.900 PLN).

Chcemy w ten sposób zachęcić maturzystów ze szczególnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi czy sportowymi do wyboru Łodzi, jako miasta do studiowania oraz dalszego rozwoju.

Rekrutacja trwała od 8 maja do 22 września 2023 r.

Regulamin do pobrania TUTAJ.

Złożonych zostało 137 aplikacji. Lista Laureatów została opublikowana TUTAJ w dniu 15 listopada 2023 r. Natomiast wszyscy aplikujący zostali poinformowani o decyzji Komisji Stypendialnej drogą mailową w dniu 20 października 2023 r.


REKRUTACJA DO PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH PRACODAWCÓW SKIEROWANYCH DO STUDENTÓW

W roku akademickim 2023/2024 udało nam się pozyskać aż 70 Fundatorów, którzy zaoferowali dla WAS:

  • prawie 130 stypendiów o wartości od 9.000 do nawet 12.000 PLN,
  • 14 miejsc w akademikach, w tym w akademiku BASECAMP o wartości 18.900 PLN,
  • bezpłatny najem mieszkania na cały rok akademicki w inwestycji LifeSpot,
  • kurs języka angielskiego,
  • kurs Microsoft z certyfikatem z zakresu Chmury Azure,
  • kurs Transformacja procesów biznesowych,
  • bezpłatny semestr nauki na wybranych studiach w WSB Merito.

To niemal 1.300.000 PLN zainwestowane w rozwój młodych talentów!


FUNDATORZY


W JAKI SPOSÓB MOŻNA OTRZYMAĆ STYPENDIUM?

Wystarczy być studentem jednego spośród wybranych przez pracodawców kierunków, mieć średnią ocen z ostatnich dwóch semestrów powyżej 4.0 (a często nawet mniej), spełniać inne wymagania określone przez Fundatora w regulaminie programu stypendialnego (do pobrania przy każdym z programów stypendialnych) oraz w okresie trwania naboru wniosków wypełnić i wysłać dostępny przy poszczególnych programach stypendialnych elektroniczny formularz aplikacyjny. Student może złożyć wnioski do wszystkich programów stypendialnych, w których spełnia kryteria, natomiast stypendium finansowe może otrzymać tylko jedno. Udział w kursie może się łączyć ze stypendium finansowym. W przypadku gdy student uzyska najwyższą ocenę w więcej niż jednym programie stypendialnym, do jego decyzji pozostaje, z którego programu stypendialnego chce otrzymywać stypendium. Do wniosku o stypendium należy dołączyć kopie/skany dokumentów potwierdzających aktywności uwzględnione we wniosku (zaświadczenia, certyfikaty, listy referencyjne itp.). Wszystkie w/w dokumenty należy załączyć do wniosku w formacie pdf bądź zebrać w folderze udostępnionym na dysku Google, a link do folderu wkleić w odpowiedniej rubryce formularza aplikacyjnego. Średnia ocen przyjmowana na potrzeby programu stypendialnego Młodzi w Łodzi jest analogiczna do średniej ocen przyjmowanej w postępowaniu o udzielenie stypendium rektora na uczelni macierzystej (w przypadku pobytu na uczelniach zagranicznych również przyjmuje się średnią honorowaną przez uczelnię macierzystą). Wysokość średniej powinna być wyliczona za dwa ostatnio ukończone semestry studiów (jeśli były to różne kierunki, powinny być wskazane średnie z poszczególnych kierunków, a następnie wyciągnięta średnia arytmetyczna). Dokumentem potwierdzającym średnią ocen jest zaświadczenie z dziekanatu bądź wydruk z systemu elektronicznego, o ile wprost wskazuje średnią. Aktywności dodatkowe, takie jak: staże, praktyki, szkolenia, kursy, projekty, działalność w organizacjach studenckich itp. student przedstawia za cały dotychczasowy tok studiów. WAŻNE: jeśli do formularza aplikacji nie zostaną dołączone dokumenty potwierdzające zawarte w nim aktywności, student nie otrzyma za te aktywności punktacji, a tym samym obniża swoje szanse na otrzymanie stypendium.

GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ REGULAMINY I WNIOSKI POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH?

Wszystkie regulaminy i formularze aplikacyjne można znaleźć po kliknięciu w wylistowane poniżej programy stypendialne poszczególnych Fundatorów. Możesz też skorzystać z WYSZUKIWARKI STYPENDIÓW gdzie po oznaczeniu swojej uczelni, wydziału i kierunku pojawią się programy stypendialne, które są dla tej uczelni, wydziału bądź kierunku dedykowane.

DO KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Ostatecznym i nieprzekraczalnym terminem przyjmowania wniosków był 27 października 2023 r. 

W JAKI SPOSÓB WYBIERANI SĄ STYPENDYŚCI?

Komisje Stypendialne składające się z przedstawiciela Fundatora oraz programu Młodzi w Łodzi dokonują oceny wniosków przyznając punktację według skali określonej w poszczególnych regulaminach. Student z najwyższą liczbą punktów zostaje stypendystą danego pracodawcy.

KIEDY DOWIESZ SIĘ CZY ZOSTAŁEŚ STYPENDYSTĄ?

Lista Stypendystów została opublikowana TUTAJ.

Pełne rankingi poszczególnych programów stypendialnych znajdziesz TUTAJ.

Jeśli masz pytania czy wątpliwości dzwoń na numer telefonu 506 665 029 lub pisz na adres mailowy: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl.

 


Stypendia

1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy ABB
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
ABB
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy ACCENTURE
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Accenture
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy ADAPTIVE – KURS TRANSFORMACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy ALORICA
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Alorica Poland
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy AMCOR
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy ASSECO – KURS Microsoft Azure Administrator
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy AstraZeneca Pharma Poland
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy BARRY CALLEBAUT SSC EUROPE Sp. z o.o.
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Barry Callebaut
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy BASECAMP STUDENT – Akademik
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy BFF Bank S.A. Oddział w Polsce
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy BILIŃSKI
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy BOWI-STYL
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy BSH
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy CAPITA – KURS J. ANGIELSKIEGO
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Capita Polska
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy CLARIANT
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy CONDUENT
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Conduent
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy CORNING
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy CRAFTWARE
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Craftware
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy DOCAPOSTE
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Docaposte
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy ECHO INVESTMENT
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Echo Investment
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy EMERSON
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy ENDAVA
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Endava Poland
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy ENDOFUND
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Endofund
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy ENDOLINK
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Endolink
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy FUJITSU
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy FUNDACJA POLSKA BEZGOTÓWKOWA
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy HARMAN
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
HARMAN
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy HITACHI ENERGY
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Hitachi Energy
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy HYDRO EXTRUSION POLAND
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy IDEMIA
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy INDIGO NAILS
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
INDIGO NAILS
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy INOVATICA
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Inovatica
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy INPOST
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy INTERSOFT – AKADEMIK
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy JHM DEVELOPMENT
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
JHM DEVELOPMENT
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy LIFESPOT – Mieszkanie
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy MELMAK
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy MIELE TECHNIKA Sp. z o.o.
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy MOBICA
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Mobica
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy MONNARI TRADE S.A.
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy OKAM
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
OKAM Capital
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy PELION S.A.
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Pelion S.A.
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Pelion S.A. logo
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy PRIMULATOR
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy PROFBUD
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy REGANTA SZLASCY SP. JAWNA
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Reganta
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy REX-BUD BUDOWNICTWO
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy ROSSMANN
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy SCANFIL
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy SEMPERTRANS BEŁCHATÓW
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy SII
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Sii logo
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy SKAMEX
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Skamex
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy SUPERDROB S.A.
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
SuperDrob S.A.
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy T-MOBILE POLSKA
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
T-Mobile Polska
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy TATE&LYLE
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Tate&Lyle
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy TME
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy VARITEX
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
VARITEX
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy WELLA COMPANY
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Wella Company
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy WIRTHWEIN POLSKA
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny firmy ZF AUTOMOTIVE SYSTEMS POLAND
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ – AKADEMIK
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Politechnika Łódzka logo
8 maja 2023 - 22 września 2023
Program stypendialny pracodawców dla maturzystów rozpoczynających studia w Łodzi
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
8 maja 2023 08:00
Data zakończenia rekrutacji: 
22 września 2023 23:59
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO – Akademik
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO – AKADEMIK
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
uniwersytet medyczny logo
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny UNIWERSYTETU WSB MERITO W TORUNIU FILIA W ŁODZI
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2023 - 27 października 2023
Program stypendialny Wspólnoty CHEMIN NEUF – Akademik
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
27 października 2023 23:59
Partnerzy