Stypendia Pracodawców

Najlepsi studenci wybranych przez pracodawców kierunków łódzkich uczelni mogą ubiegać się o przyznanie jednego ze stypendiów fundowanych przez łódzkie firmy – Partnerów programu Młodzi w Łodzi. Studenci mogą też ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania w domu studenckim bądź udział w bezpłatnych kursach językowych lub IT.

Dotychczas odbyło się dwanaście edycji programu stypendialnego. Łącznie do programów stypendialnych poszczególnych pracodawców złożono ponad 4610 wniosków. Komisje Stypendialne złożone z przedstawicieli pracodawcy-fundatora, uczelni oraz Urzędu Miasta Łodzi wybrały 276 studentów, którzy otrzymali stypendia w wysokości od 500 do 1000 złotych brutto miesięcznie. Zwrot kosztów zakwaterowania w domach studenckich Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi otrzymało dotychczas 55 studentów, a z dodatkowych kursów z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, japońskiego oraz IT skorzystało prawie 280 osób.

POSZUKUJEMY PARTNERÓW DO KOLEJNEJ EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO

Obecnie poszukujemy Partnerów do kolejnej, XIII już edycji programu stypendialnego. Zapraszamy do zapoznania się z OFERTĄ DLA PARTNERÓW PROGRAMU STYPENDIALNEGO MŁODZI W ŁODZI. Deklaracja udziału do pobrania TUTAJ.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA OTRZYMAĆ STYPENDIUM?

Wystarczy być studentem jednego spośród wybranych przez pracodawców kierunków, mieć średnią ocen z ostatnich dwóch semestrów powyżej 4.0 (a czasem nawet mniej), spełniać ewentualnie inne wymagania określone przez Fundatora w regulaminie oraz w okresie trwania naboru wniosków wypełnić i wysłać dostępny w poniższej wyszukiwarce stypendiów elektroniczny wniosek stypendialny. Student może złożyć wnioski do wszystkich programów stypendialnych, w których spełnia kryteria, natomiast stypendium może otrzymać tylko jedno. W przypadku gdy student uzyska najwyższą notę w więcej niż jednym programie stypendialnym, do jego decyzji pozostaje, z którego programu stypendialnego chce otrzymywać stypendium. Wniosek należy również wydrukować oraz wraz z załącznikami wymienionymi w regulaminach przyznawania stypendiów (zaświadczenie potwierdzające średnią ocen, kopie innych zaświadczeń, certyfikatów, referencji itp.) dostarczyć w wersji papierowej do Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi, Al. Politechniki 32, I piętro, pok. 114 (ostatnie drzwi po prawej stronie). Średnia ocen przyjmowana na potrzeby programu stypendialnego Młodzi w Łodzi jest analogiczna do średniej ocen przyjmowanej w postępowaniu o udzielenie stypendium rektora na uczelni macierzystej (w przypadku pobytu na uczelniach zagranicznych również przyjmuje się średnią honorowaną przez uczelnię macierzystą). Wysokość średniej powinna być wyliczona za dwa ostatnio ukończone semestry studiów (jeśli były to różne kierunki, powinny być wskazane średnie z poszczególnych kierunków, a następnie wyciągnięta średnia arytmetyczna). Dokumentem potwierdzającym średnią jest zaświadczenie z dziekanatu bądź wydruk z systemu elektronicznego, o ile wskazuje średnią. Aktywności dodatkowe, takie jak: staże, praktyki, szkolenia, kursy, projekty, działalność w organizacjach studenckich itp. student przedstawia za cały dotychczasowy tok studiów.

GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ REGULAMINY I WNIOSKI POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH?

Wszystkie regulaminy i wnioski będą dostępne od 1 do 30 października 2020 r.  w naszej WYSZUKIWARCE STYPENDIÓW, dzięki której po wybraniu uczelni i kierunku lub wydziału, będzie można się dowiedzieć jakie firmy fundują stypendia, akademiki bądź kursy dla studentów tego właśnie kierunku czy wydziału. Należy również zwrócić uwagę na kategorię „Wszystkie kierunki”, która oznacza, że stypendium, akademik lub kurs są fundowane dla studentów wszystkich kierunków danej uczelni lub danego wydziału.

DO KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Ostatecznym i nieprzekraczalnym terminem przyjmowania wniosków będzie 30 października 2020 r. Najpóźniej do tego dnia do godziny 16.00 należy złożyć wersję papierową wniosku.

W JAKI SPOSÓB WYBIERANI SĄ STYPENDYŚCI?

Komisje Stypendialne składające się z przedstawiciela Fundatora, Uczelni oraz programu Młodzi w Łodzi dokonują oceny wniosków przyznając punktację według skali określonej w poszczególnych regulaminach. Student z najwyższą liczbą punktów zostaje stypendystą danego pracodawcy.

KIEDY DOWIESZ SIĘ CZY ZOSTAŁEŚ STYPENDYSTĄ?

Lista Stypendystów zostanie opublikowana na stronie www.mlodziwlodzi.pl dnia 12 listopada 2020 r.

Listę Stypendystów z roku akademickiego 2019/2020 znajdziesz >> https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow/stypendysci-2019-2020/

Ewentualne pytania czy wątpliwości proszę kierować na adres mailowy: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl.