Stypendia Pracodawców

Najlepsi studenci wybranych przez pracodawców kierunków łódzkich uczelni mogą ubiegać się o przyznanie jednego ze stypendiów fundowanych przez łódzkie firmy – Partnerów programu Młodzi w Łodzi. Studenci mogą też ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania w domu studenckim bądź udział w bezpłatnych kursach językowych lub innych kursach podnoszących kompetencje.

Dotychczas odbyło się czternaście edycji programu stypendialnego. Łącznie do programów stypendialnych poszczególnych pracodawców złożono prawie 5450 wniosków. Komisje Stypendialne złożone z przedstawicieli pracodawcy-fundatora, uczelni oraz Urzędu Miasta Łodzi wybrały 303 studentów, którzy otrzymali stypendia w wysokości od 500 do 1000 złotych brutto miesięcznie. Zwrot kosztów zakwaterowania w domach studenckich Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi otrzymało dotychczas 64 studentów, a z dodatkowych kursów z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, japońskiego, rosyjskiego oraz IT skorzystało prawie 350 osób.

NABÓR PARTNERÓW DO XV EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO MŁODZI W ŁODZI

Obecnie trwa nabór Partnerów do XV edycji programu stypendialnego Młodzi w Łodzi. Zaangażowanie firm i instytucji może przyjąć formę stypendium finansowego, finansowania miejsca w domu studenckim bądź finansowania kursu językowego lub innego kursu podnoszącego kompetencje dla grupy studentów.

Zasady i warunki przyznawania stypendiów, finansowania akademików oraz kursów określają regulaminy ustanawiane przez poszczególnych Fundatorów w porozumieniu z organizatorem programu. Fundator może określić dokładne warunki jakie musi spełniać przyszły stypendysta, w zakresie posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Stypendysta może stać się dla firmy Fundatora cennym praktykantem, stażystą czy w dalszej perspektywie pracownikiem. Promocję programów stypendialnych jak i promocję samych Fundatorów, rekrutację oraz wstępną selekcją aplikacji zapewnia program Młodzi w Łodzi. Udział w programie stypendialnym Młodzi w Łodzi może być znaczącym wsparciem działań employer brandingowych, może być też traktowany jak element działań firmy związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Nabór Partnerów potrwa do 31 sierpnia 2022 r. Serdecznie zapraszamy!

Kliknij poniżej i zapoznaj się z Ofertą dla Partnerów, a jeśli Cię zainteresuje pobierz DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA W XV EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO MŁODZI W ŁODZI, wypełnij, a następnie odeślij na adres mailowy mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl.

 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA OTRZYMAĆ STYPENDIUM?

Wystarczy być studentem jednego spośród wybranych przez pracodawców kierunków, mieć średnią ocen z ostatnich dwóch semestrów powyżej 4.0 (a czasem nawet mniej), spełniać inne wymagania określone przez Fundatora w regulaminie programu stypendialnego (do pobrania przy każdym z programów stypendialnych) oraz w okresie trwania naboru wniosków wypełnić i wysłać dostępny przy poszczególnych programach stypendialnych elektroniczny formularz aplikacyjny. Student może złożyć wnioski do wszystkich programów stypendialnych, w których spełnia kryteria, natomiast stypendium może otrzymać tylko jedno. W przypadku gdy student uzyska najwyższą ocenę w więcej niż jednym programie stypendialnym, do jego decyzji pozostaje, z którego programu stypendialnego chce otrzymywać stypendium. Do wniosku o stypendium należy dołączyć kopie/skany dokumentów potwierdzających aktywności uwzględnione we wniosku (zaświadczenia, certyfikaty, listy referencyjne itp.). Wszystkie w/w dokumenty należy załączyć do wniosku w formacie pdf bądź zebrać w folderze udostępnionym na dysku Google, a link do folderu wkleić w odpowiedniej rubryce formularza aplikacyjnego. Średnia ocen przyjmowana na potrzeby programu stypendialnego Młodzi w Łodzi jest analogiczna do średniej ocen przyjmowanej w postępowaniu o udzielenie stypendium rektora na uczelni macierzystej (w przypadku pobytu na uczelniach zagranicznych również przyjmuje się średnią honorowaną przez uczelnię macierzystą). Wysokość średniej powinna być wyliczona za dwa ostatnio ukończone semestry studiów (jeśli były to różne kierunki, powinny być wskazane średnie z poszczególnych kierunków, a następnie wyciągnięta średnia arytmetyczna). Dokumentem potwierdzającym średnią ocen jest zaświadczenie z dziekanatu bądź wydruk z systemu elektronicznego, o ile wprost wskazuje średnią. Aktywności dodatkowe, takie jak: staże, praktyki, szkolenia, kursy, projekty, działalność w organizacjach studenckich itp. student przedstawia za cały dotychczasowy tok studiów. WAŻNE: jeśli do formularza aplikacji nie zostaną dołączone dokumenty potwierdzające zawarte w nim aktywności, student nie otrzyma za te aktywności punktacji, a tym samym obniża swoje szanse na otrzymanie stypendium.

GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ REGULAMINY I WNIOSKI POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH?

Wszystkie regulaminy i formularze aplikacyjne znajdziesz po kliknięciu w wylistowane poniżej programy stypendialne poszczególnych Fundatorów (obecnie opublikowane są programy stypendialne na rok akademicki 2021/2022, programy stypendialne na rok akademicki 2022/2023 zostaną opublikowane 1 października 2022) . Możesz też skorzystać z WYSZUKIWARKI STYPENDIÓW gdzie po oznaczeniu statusu Rekrutacja trwa, oraz swojej uczelni, wydziału i kierunku pojawią się programy stypendialne, które są dla tej uczelni, wydziału bądź kierunku dedykowane.

DO KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Ostatecznym i nieprzekraczalnym terminem przyjmowania wniosków będzie 28 października 2022 r. 

W JAKI SPOSÓB WYBIERANI SĄ STYPENDYŚCI?

Komisje Stypendialne składające się z przedstawiciela Fundatora, Uczelni oraz programu Młodzi w Łodzi dokonują oceny wniosków przyznając punktację według skali określonej w poszczególnych regulaminach. Student z najwyższą liczbą punktów zostaje stypendystą danego pracodawcy.

KIEDY DOWIESZ SIĘ CZY ZOSTAŁEŚ STYPENDYSTĄ?

Lista Stypendystów została opublikowana na stronie www.mlodziwlodzi.pl 16 listopada 2022 r.

Listę Stypendystów w roku akademickim 2021/2022 znajdziesz TUTAJ.

Ewentualne pytania czy wątpliwości proszę kierować na adres mailowy: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl.


Stypendia

1 października 2021 - 29 października 2021
Program stypendialny firmy ACCENTURE
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Accenture
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2021 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
29 października 2021 23:59
Partnerzy
1 października 2021 - 29 października 2021
Program stypendialny firmy AMAZON
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2021 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
29 października 2021 23:59
1 października 2021 - 29 października 2021
Program stypendialny firmy AMCOR
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2021 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
29 października 2021 23:59
1 października 2021 - 29 października 2021
Program stypendialny firmy BSH
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2021 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
29 października 2021 23:59
1 października 2021 - 29 października 2021
Program stypendialny firmy CLARIANT
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2021 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
29 października 2021 23:59
Partnerzy
1 października 2021 - 29 października 2021
Program stypendialny firmy GFT
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
GFT Polska
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2021 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
29 października 2021 23:59
1 października 2021 - 29 października 2021
Program stypendialny firmy HYDRO EXTRUSION POLAND
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2021 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
29 października 2021 23:59
1 października 2021 - 29 października 2021
Program stypendialny firmy PHILIPS
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2021 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
29 października 2021 23:59
Partner
1 października 2021 - 29 października 2021
Program stypendialny firmy Procter&Gamble
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Procter&Gamble
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2021 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
29 października 2021 23:59
Procter&Gamble logo
1 października 2021 - 29 października 2021
Program stypendialny firmy ROSSMANN
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2021 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
29 października 2021 23:59
1 października 2021 - 29 października 2021
Program stypendialny firmy SEMPERTRANS BEŁCHATÓW
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2021 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
29 października 2021 23:59
1 października 2021 - 29 października 2021
Program stypendialny firmy SOLAR
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2021 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
29 października 2021 23:59
1 października 2021 - 29 października 2021
Program stypendialny firmy WELLA
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Wella Company
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2021 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
29 października 2021 23:59
1 października 2021 - 29 października 2021
Program stypendialny Politechniki Łódzkiej
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2021 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
29 października 2021 23:59
Politechnika Łódzka logo
1 października 2021 - 29 października 2021
Program stypendialny Społecznej Akademii Nauk
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2021 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
29 października 2021 23:59
SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK logo
1 października 2021 - 29 października 2021
Program stypendialny Uniwersytetu Łódzkiego
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2021 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
29 października 2021 23:59
Uniwersytet Łódzki
1 października 2021 - 29 października 2021
Program stypendialny Uniwersytetu Medycznego
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2021 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
29 października 2021 23:59
uniwersytet medyczny logo