Stypendia Pracodawców

Najlepsi studenci wybranych przez pracodawców kierunków łódzkich uczelni oraz utalentowani maturzyści rozpoczynający studia w Łodzi mogą ubiegać się o przyznanie jednego ze stypendiów fundowanych przez łódzkie firmy – Partnerów programu Młodzi w Łodzi. Studenci mogą też ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania w domu studenckim bądź udział w bezpłatnych kursach językowych lub innych kursach podnoszących kompetencje.

Dotychczas odbyło się piętnaście edycji programu stypendialnego. Łącznie do programów stypendialnych poszczególnych pracodawców złożono prawie 7166 wniosków. Komisje Stypendialne złożone z przedstawicieli pracodawcy-fundatora, uczelni oraz Urzędu Miasta Łodzi wybrały 407 studentów, którzy otrzymali stypendia w wysokości od 500 do 1500 złotych brutto miesięcznie. Zwrot kosztów zakwaterowania w domach studenckich Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi otrzymało dotychczas 64 studentów, a z dodatkowych kursów z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, japońskiego, rosyjskiego oraz IT skorzystało prawie 420 osób.


REKRUTACJA DO PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA MATURZYSTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ŁODZI

Wyjątkowo utalentowani maturzyści, którzy zdecydują się podjąć studia na łódzkich uczelniach mogą ubiegać się o stypendia finansowe w kwocie min. 9.000 PLN (1000 PLN brutto przez okres 9 miesięcy) fundowane przez łódzkich Pracodawców. Chcemy w ten sposób zachęcić maturzystów ze szczególnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi czy sportowymi do wyboru Łodzi, jako miasta do studiowania oraz dalszego rozwoju.

Rekrutacja trwać będzie od 8 maja do 22 września 2023 r.

Regulamin do pobrania TUTAJ.

Formularz aplikacyjny TUTAJ.


ZBUDUJ Z NAMI NAJWIĘKSZY PROGRAM STYPENDIALNY W POLSCE

Serdecznie zapraszamy do współtworzenia z nami kolejnej, XVI już edycji, programu stypendialnego Młodzi w Łodzi – NAJWIĘKSZEGO programu stypendialnego w Polsce!

Na rok akademicki 2023/2024 zaplanowaliśmy dwie odsłony programu stypendialnego.

Pierwsza z nich to stypendia finansowe dla wyjątkowo utalentowanych maturzystów, którzy zdecydują się podjąć studia na łódzkich uczelniach. Chcemy w ten sposób zachęcić maturzystów ze szczególnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi czy sportowymi do wyboru Łodzi, jako miasta do studiowania oraz dalszego rozwoju. Przyznając stypendium będziecie mogli Państwo objąć mecenat nad takimi uzdolnionymi osobami, często pochodzącymi z małych miejscowości, dla których podjęcie studiów w dużym mieście jest znaczącym wyzwaniem finansowym. Rekrutacja kandydatów oraz kampania promocyjna programu i Partnerów realizowana będzie w tym samym okresie co rekrutacja na studia, czyli od maja do września br. Będzie to pierwsza, pilotażowa edycja programu stypendialnego skierowanego do takiej grupy beneficjentów, ale z uwagi na nasze ogromne doświadczenie w realizacji programu stypendialnego dla studentów, mamy wszelkie narzędzia, aby ten program okazał się sukcesem – potrzebujemy tylko Fundatorów!
 
Druga odsłona programu stypendialnego to znany i ceniony zarówno przez firmy, jak i przez studentów program stypendialny, w którym firmy i instytucje fundują stypendia finansowe, akademiki bądź kursy językowe i inne podnoszące kwalifikacje dla najbardziej aktywnych studentów wybranych kierunków studiów. W ramach programu każda z firm przygotowuje swój indywidualny regulamin programu stypendialnego, który określa warunki i kryteria jakie powinien spełniać stypendysta, a także jego ewentualne zobowiązania wobec Fundatora. W ten sposób możecie Państwo dotrzeć do prawdziwie najlepszych z najlepszych, a jednocześnie wybrać młode talenty najlepiej dopasowane do Państwa organizacji. Stypendysta może być sprawnym Ambasadorem firmy na uczelni, ale także cennym praktykantem czy stażystą, a w dalszej perspektywie pracownikiem. Rekrutacja kandydatów oraz kampania promocyjna programu i Partnerów realizowana będzie w październiku 2023 r. Deklaracje od Fundatorów zbieramy do końca sierpnia 2023 r.

Oferta programu stypendialnego dla Partnera do pobrania po kliknięciu w poniższą grafikę.


Chcesz zostać PARTNEREM programu stypendialnego? Wypełnij i odeślij na adres mailowy mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl deklarację, którą można pobrać tutaj: DEKLARACJĘ UDZIAŁU W PROGRAMIE STYPENDIALNYM MŁODZI W ŁODZI.  


EDYCJA 2022/2023

W roku akademickim 2022/2023 udało nam się pozyskać aż 80 Fundatorów, którzy zaoferowali dla WAS:

  • 122 stypendia finansowe o wartości od 7.200 do nawet 10.000 PLN
  • 10 zwrotów kosztu zakwaterowania w akademiku
  • nawet 90 miejsc na kursach języka angielskiego, niemieckiego, oraz na kursach IT i innych podnoszących kwalifikacje


W JAKI SPOSÓB MOŻNA OTRZYMAĆ STYPENDIUM?

Wystarczy być studentem jednego spośród wybranych przez pracodawców kierunków, mieć średnią ocen z ostatnich dwóch semestrów powyżej 4.0 (a często nawet mniej), spełniać inne wymagania określone przez Fundatora w regulaminie programu stypendialnego (do pobrania przy każdym z programów stypendialnych) oraz w okresie trwania naboru wniosków wypełnić i wysłać dostępny przy poszczególnych programach stypendialnych elektroniczny formularz aplikacyjny. Student może złożyć wnioski do wszystkich programów stypendialnych, w których spełnia kryteria, natomiast stypendium może otrzymać tylko jedno. W przypadku gdy student uzyska najwyższą ocenę w więcej niż jednym programie stypendialnym, do jego decyzji pozostaje, z którego programu stypendialnego chce otrzymywać stypendium. Do wniosku o stypendium należy dołączyć kopie/skany dokumentów potwierdzających aktywności uwzględnione we wniosku (zaświadczenia, certyfikaty, listy referencyjne itp.). Wszystkie w/w dokumenty należy załączyć do wniosku w formacie pdf bądź zebrać w folderze udostępnionym na dysku Google, a link do folderu wkleić w odpowiedniej rubryce formularza aplikacyjnego. Średnia ocen przyjmowana na potrzeby programu stypendialnego Młodzi w Łodzi jest analogiczna do średniej ocen przyjmowanej w postępowaniu o udzielenie stypendium rektora na uczelni macierzystej (w przypadku pobytu na uczelniach zagranicznych również przyjmuje się średnią honorowaną przez uczelnię macierzystą). Wysokość średniej powinna być wyliczona za dwa ostatnio ukończone semestry studiów (jeśli były to różne kierunki, powinny być wskazane średnie z poszczególnych kierunków, a następnie wyciągnięta średnia arytmetyczna). Dokumentem potwierdzającym średnią ocen jest zaświadczenie z dziekanatu bądź wydruk z systemu elektronicznego, o ile wprost wskazuje średnią. Aktywności dodatkowe, takie jak: staże, praktyki, szkolenia, kursy, projekty, działalność w organizacjach studenckich itp. student przedstawia za cały dotychczasowy tok studiów. WAŻNE: jeśli do formularza aplikacji nie zostaną dołączone dokumenty potwierdzające zawarte w nim aktywności, student nie otrzyma za te aktywności punktacji, a tym samym obniża swoje szanse na otrzymanie stypendium.

GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ REGULAMINY I WNIOSKI POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH?

Wszystkie regulaminy i formularze aplikacyjne znajdziesz po kliknięciu w wylistowane poniżej programy stypendialne poszczególnych Fundatorów. Możesz też skorzystać z WYSZUKIWARKI STYPENDIÓW gdzie po oznaczeniu statusu Rekrutacja trwa, oraz swojej uczelni, wydziału i kierunku pojawią się programy stypendialne, które są dla tej uczelni, wydziału bądź kierunku dedykowane.

DO KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Ostatecznym i nieprzekraczalnym terminem przyjmowania wniosków był 28 października 2022 r. 

W JAKI SPOSÓB WYBIERANI SĄ STYPENDYŚCI?

Komisje Stypendialne składające się z przedstawiciela Fundatora, Uczelni oraz programu Młodzi w Łodzi dokonują oceny wniosków przyznając punktację według skali określonej w poszczególnych regulaminach. Student z najwyższą liczbą punktów zostaje stypendystą danego pracodawcy.

KIEDY DOWIESZ SIĘ CZY ZOSTAŁEŚ STYPENDYSTĄ?

Lista Stypendystów została opublikowana TUTAJ.

Pełne rankingi poszczególnych programów stypendialnych znajdziecie tutaj: RANKING PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH. Każdy program stypendialny w oddzielnym arkuszu.

Ewentualne pytania czy wątpliwości proszę kierować na adres mailowy: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl.


Stypendia

1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy ABB
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
ABB
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
11 maja 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
19 maja 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy ACCENTURE
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Accenture
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy ADAPTIVE – KURS TRANSFORMACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH W PRAKTYCE
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy AMAZON
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy art.Locum S.A.
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
art.Locum SA
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy art.Locum S.A. (dla obywateli Ukrainy)
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
art.Locum SA
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy AVIENT
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
AVIENT
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy AXI IMMO Group
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
AXI IMMO Group
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy BARRY CALLEBAUT SSC EUROPE Sp. z o.o.
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Barry Callebaut
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy BFF Bank S.A. Oddział w Polsce
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy BILLENNIUM
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Billennium
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy BIO-GEN
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy BROWIN
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
BROWIN
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy BSH
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy CAPITA – KURS J. NIEMIECKIEGO
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Capita Polska
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy CLARIANT
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy CRAFTWARE
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Craftware
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy DIGICA
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
11 maja 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
19 maja 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy DIGICA – KURS Z ZAKRESU SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy DOCAPOSTE
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Docaposte
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy ECHO INVESTMENT
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Echo Investment
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy EFICODE
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Eficode Poland
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy EMERSON
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy ENDAVA
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Endava Poland
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy EPASSI
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy EUROFINS
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy FIRST DEVIRATIVE
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy FUJITSU
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy GFT
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
GFT Polska
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy GODEL TECHNOLOGIES EUROPE
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy Harman
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
HARMAN
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy Hexagon
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy HIRSCH POROZELL
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
HIRSCH Porozell
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy HREIT – AKADEMIK
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy HUTCHINSON POLAND
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy HYDRO EXTRUSION POLAND
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy IDEMIA
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy IMMERGAS
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy INDIGO NAILS
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
INDIGO NAILS
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy INFOSYS
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Infosys Poland
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
11 maja 2023 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
19 maja 2023 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy INOVATICA – KURS FRONTEND LAB 2022
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Inovatica
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy INPOST
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS SP. Z O.O.
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy iTechArt Poland
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Vention
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy JHM DEVELOPMENT
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
JHM DEVELOPMENT
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy Kancelaria Prawna Inkaso WEC
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A. – AKADEMIK
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.
1 października 2022 - 17 listopada 2022
Program stypendialny firmy LIKI MOBILE SOLUTIONS – KURS JAVA lub DEVOPS
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Liki
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
17 listopada 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy MABION S.A.
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Mabion S.A.
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy MAGNETIX LAMINATION
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy MAKOLAB
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
MakoLab
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy MAKOLAB – KURS J.ANGIELSKIEGO (IT)
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
MakoLab
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy MEDEZIN SP. Z O.O.
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy MIELE TECHNIKA Sp. z o.o.
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy MONNARI TRADE S.A.
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy MONOPOLIS
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy NORDEA
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Nordea
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Nordea Bank AB logo
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy PELION S.A.
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Pelion S.A.
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Pelion S.A. logo
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy PGF S.A.
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy Procter&Gamble
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Procter&Gamble
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Procter&Gamble logo
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy PROFBUD
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy PZFD
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
PZFD
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy REGANTA SZLASCY SP. JAWNA
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Reganta
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy REX-BUD BUDOWNICTWO
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy ROSSMANN
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy Sandoz Technical Operations (LEK S.A) / Novartis
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy SEMPERTRANS BEŁCHATÓW
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy SKAMEX Sp. z o.o.
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy SOMETHING RANDOM S.A.
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy SUPERDROB S.A.
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
SuperDrob S.A.
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy SUPERHOT Sp. z o.o.
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy T-MOBILE POLSKA
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
T-Mobile Polska
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy TATE&LYLE – KURS J. ANGIELSKIEGO (zakres finansowy)
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Tate&Lyle
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy TME
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy TRANSITION TECHNOLOGIES PSC
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy VIRAKO
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
virako logo
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy WELLA COMPANY
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Wella Company
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy Whirlpool
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Partner: 
Whirlpool
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy WIRTHWEIN POLSKA
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny firmy ZF AUTOMOTIVE SYSTEMS POLAND
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny Politechniki Łódzkiej – AKADEMIK
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Politechnika Łódzka logo
8 maja 2023 - 22 września 2023
Program stypendialny pracodawców dla maturzystów rozpoczynających studia w Łodzi
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
8 maja 2023 08:00
Data zakończenia rekrutacji: 
22 września 2023 23:59
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny ROTARACT ŁÓDŹ FABRYKA – KURS JĘZYKOWY
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
Partnerzy
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny Uniwersytetu Łódzkiego – KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
1 października 2022 - 28 października 2022
Program stypendialny Uniwersytetu Medycznego – AKADEMIK
Rodzaj: 
Stypendia Pracodawców
Data rozpoczęcia rekrutacji: 
1 października 2022 00:00
Data zakończenia rekrutacji: 
28 października 2022 23:59
uniwersytet medyczny logo