Stypendyści 2011/2012

ACCENTURE

Krzysztof Karolczak student kierunku Telecommunications & Computer Science w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej

AMCOR

Marta Kucner studentka kierunku Papiernictwo i Poligrafia w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej

BMS POLAND

Michał Skuza student kierunku Computer Science and Information Technology w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej

BSH

Mateusz Orłowski student kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej
Konrad Kacprzak student kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej
Adam Owczarek student kierunku Telecommunications & Computer Science w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej

CITI HANDLOWY

Dominika Rydz studentka kierunku Management w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej

DALKIA

Aleksandra Łężak studentka Inżynierii Architektonicznej w języku angielskim w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej
Magdalena Barecka studentka kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
Michał Maciejewski student kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej
Piotr Brzeski student kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej

FABRYKA BIZNESU

Daria Matusiak studentka kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej

INFOSYS

Martyna Borkowska studentka kierunku Telecommunications & Computer Science w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej

INDESIT

Zgodnie z § 3 ust. 11 regulaminu firma Indesit zdecydowała o nieprzyznaniu stypendium.

NT GROUP SYSTEMY INFORMATYCZNE

Bartosz Miller student kierunku Informatyki na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

OBLIGO

Joanna Lis studentka kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA

Joanna Jung studentka kierunku Telecommunications & Computer Science w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej

PROCTER&GAMBLE

Mateusz Lazarek student kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej
Sylwia Stańczak studentka kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej

REWON

Bożena Jędraszek studentka kierunku Włókiennictwo na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej

ROSSMANN

Ewelina Grzych studentka kierunku Psychologia na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

FINANSOWANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM

BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING POLSKA

Agnieszka Słota studentka kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej

CARDIF SERVICES

Izabela Filocha studentka kierunku Budownictwo na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

Z dodatkowych lektoratów z języka angielskiego skorzystali:

COCA-COLA HELLENIC

Kaja Kuźniarek
Emilia Stroynowska
Piotr Pierzak
Agnieszka Żak
Paweł Bracha
Anna Kubus
Damian Trębacz
Wojciech Zbiciński

ERICPOL

Anna Ewertowska
Agnieszka Pabiniak
Sylwia Ościk
Przemysław Bogusz
Michał Olborski
Michał Janiszewski
Krzysztof Łachacz
Karolina Blechowska

JTI

Anna Melon
Ewelina Szotowicz
Michał Maciejewski
Ernest Czerwiński
Aleksandra Skoczylas