Partnerzy
Partnerzy

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

Łukasiewicz – ŁIT rozpoczął swoją działalność 1 kwietnia 2022 r. Powstał z połączenia trzech łódzkich instytutów działających w Sieci Badawczej Łukasiewicz: Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa.

Główna siedziba Łukasiewicz – ŁIT mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 19/27 w Łodzi. Instytut posiada także pięć pozostałych łódzkich lokalizacji, a także po jednej w Krakowie i Warszawie. To głównie przestrzenie laboratoryjne wykorzystywane przez naukowców do prac naukowo-badawczych i biurowe dedykowane obsłudze przedsiębiorców. To także hale produkcyjne, na których przeprowadzane są wdrożenia i uruchamiana jest produkcja doświadczalna, warsztaty mechaniczne oraz równie ważna część mieszcząca obsługę administracyjną instytutu. Łukasiewicz – ŁIT to ponad 440 pracowników, niemal 90 mln rocznego budżetu, unikalna aparatura i potencjał kadry naukowej zlokalizowany w 7 centrach badawczych, działających w kilkunastu istotnych z punktu widzenia gospodarki obszarach badawczych.

Przedmiotem podstawowej działalności Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego jest realizacja projektów badawczych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych i komercjalizacji.

Poza działalnością podstawową Instytut realizuje:

 • projekty badawcze w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych innych niż określone w ustawie o Sieci
 • produkcję unikatowej aparatury badawczej i unikatowych materiałów
 • prowadzi działalność:
  – metrologiczną, normalizacyjną i certyfikacyjną
  – w zakresie standaryzacji procesów wspierających rozwój innowacyjności
  – w zakresie popularyzacji nauki i wiedzy o nowych technologiach
 • dokonuje oceny zgodności
 • opracowuje prototypy nowych rozwiązań technologicznych na podstawie projektów badawczych realizowanych przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki
 • prowadzi kursy i szkolenia kadr dla gospodarki
 • prowadzi inną działalność związaną z charakterem Instytutu Sieci

Łukasiewicz – ŁIT realizuje projekty w naturalny sposób wpisujące się w dotychczasową działalność naukową i badawczą połączonych instytutów. Co ważne jednostka działa także w całkiem nowych obszarach dostępnych dzięki połączeniu unikalnych potencjałów badawczych.

Konsolidacja łódzkich instytutów Łukasiewicza przyczyniła się do rozwinięcia innowacyjnych rozwiązań kompatybilnych z branżą włókienniczą, szczególnie w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, biomedycyny oraz cyfryzacji technologii. Dotychczas żaden z trzech łódzkich instytutów Łukasiewicza nie był w stanie wpisać się we wszystkie strategiczne kierunki działania Sieci Badawczej Łukasiewicz, odpowiadające najistotniejszym potrzebom przedsiębiorców.

Dzięki połączeniu Łukasiewicz – ŁIT obejmuje swoją działalnością 4 kluczowe obszary badawcze Sieci Badawczej Łukasiewicz: Transformację Cyfrową, Inteligentną Mobilność, Zrównoważoną Gospodarkę i Energię oraz Zdrowie.

Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny należy do Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej pod względem wielkości sieci badawczej w Europie. To zintegrowany gracz rynkowy dostarczający atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe i technologiczne w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania.