Stypendyści 2016/2017

ABB

Monika Gajowiak studentka kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
Daria Styczyńska studentka kierunku Business and Technology w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej

Accenture

Krzysztof Fudałastudent kierunku Telecommunications and Computer Science w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej

Amcor

Katarzyna Ciereszkostudentka kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej

ASCO Numatics

Adrian Kuryłek student kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Sebastian Dziomdziorastudent kierunku Mechanika i budowa maszyn w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej
Mateusz Stajuda
student kierunku Mechanika i budowa maszyn w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej
Piotr Baszczyński
student kierunku Advanced Mechanical Engineering w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej

Corning Cable Systems Polska Sp. z o.o.

Karolina Królak studentka kierunku Zarządzanie Inżynierskie na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

GFT

Mateusz Chmurski studentkierunku Informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej

Liki Mobile Solutions

Patryk Pomykalski student kierunku Computer Science w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej

Mikomax

Joanna Zych studentka kierunku Zarządzanie, specjalność: Marketing na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Obligo

Alicja Wieczorek studentka kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

PELION

Oktawia Bogusz studentka kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Procter & Gamble (bony edukacyjne na naukę języka angielskiego)

Dawid Misiak student kierunku Inżynieria Produkcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej
Aleksandra Dura studentka kierunku Informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej
Monika Gajowiak studentka kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
Artur Bartosik
student kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej

ROSSMANN

Monika Bocian studentka kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimina Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Sii

Aleksandra Sójka studentkakierunku Informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej

Politechnika Łódzka

Natalia Trelastudentka kierunku Włókiennictwo na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej
Agata Poniecka
studentka kierunku Włókiennictwo na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej
Jakub Misiak
student kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

Uniwersytet Łódzki

Daria Tertychna studentka kierunku Marketing na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego Aneta Obrączkastudentka kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Karol Gonia
student kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Łukasz Kachel student kierunku Romanistyka z językiem angielskim na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Uniwersytet Medyczny

Szymon Mroczkastudent kierunku Lekarskiego na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Aleksandra Pruszczykstudentka kierunku Pielęgniarstwo na Wydziale Nauk o ZdrowiuUniwersytetu Medycznego w Łodzi

Ericpol (kurs programowania)

Rafał Augustyniak student kierunku Matematyka na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej
Jakub Borończyk
student kierunku Zarządzanie, spec. Analityka systemowa i technologie e-biznesu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Marta Drobnik
studentkakierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
Marta Grabarczyk
studentka kierunku Technologia Kosmetyków na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej
Krzysztof Heinke studentkierunku Automatyka i Robotykana Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej
Ewa Jabłońska
studentka kierunku Matematyka na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej
Krzysztof Kucharski
studentkierunku Automatyka i Robotykana Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej
Paulina Kuleta
studentka kierunkuInżynieria Środowiska na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej
Krzysztof Ładyńskistudent kierunku Sieci Komputerowe na Wydziale Informatyki Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności
Lidia Ponczyńska
studentka kierunkuInżynieria Środowiska na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej
Patrycja Rychlewicz
studentka kierunku Matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Łukasz Witczak student kierunku Nanotechnologia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej

Infosys (kurs języka niemieckiego)

Kamil Góra
Joanna Machnicka
Monika Młynarczyk
Natalia Neumann
Ewelina Piguła
Ilona Puchała
Anita Ratajczyk

Aleksandra Szymczak
Artur Urbański

Sylwia Walczak
Joanna Zych