Opis programu

Młodzi w Łodzi – Studiowanie staje się przyjemniejsze

Program Młodzi w Łodzi powstał aby zachęcić młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Łodzią, wspierać rozwój kariery zawodowej łódzkich studentów oraz zapewnić lokalnym przedsiębiorcom i potencjalnym inwestorom wysoko wykwalifikowane kadry.

Realizatorem programu jest Biuro Rozwoju Gospodarczego i  Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi, które przy współpracy z największymi łódzkimi uczelniami oraz wiodącymi pracodawcami realizuje inicjatywy programu, m.in. takie jak: portal praktyk i staży, program stypendialny, bezpłatne szkolenia czy konkurs dla młodych przedsiębiorczych.

PARTNERZY

W ramach programu współpracuje aktywnie już prawie 300 łódzkich firm oraz największe łódzkie uczelnie.

STYPENDIA, czyli bez pieniędzy ani rusz!

Jedną z najważniejszych inicjatyw programu jest rozbudowany i unikatowy w skali kraju program stypendialny, w którego skład wchodzą fundowane przez pracodawców stypendia na kierunkach, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez łódzkich pracodawców, dofinansowanie akademików dla osób spoza województwa łódzkiego oraz dofinansowanie dodatkowych kursów językowych i IT. Łącznie w 12 edycjach do programów stypendialnych poszczególnych pracodawców złożono ponad 4610 wniosków. Komisje Stypendialne złożone z przedstawicieli pracodawcy-fundatora, uczelni oraz Urzędu Miasta Łodzi wybrały 276 studentów, którzy otrzymali stypendia w wysokości od 500 do 1000 złotych brutto miesięcznie. Zwrot kosztów zakwaterowania w domach studenckich Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi otrzymało dotychczas 55 studentów, a z dodatkowych kursów z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, japońskiego oraz IT skorzystało prawie 280 osób.

Natomiast celem uruchomienia programu Stypendia Miasta Łodzi  jest stworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu studiów na łódzkich uczelniach. Przyciąganie zdolnej, ambitnej młodzieży, również spoza regionu, w połączeniu z wysokiej jakości procesami dydaktycznymi na łódzkich uczelniach, da łódzkim pracodawcom oraz potencjalnym inwestorom pewność wysokiej jakości zasobów ludzkich. Do roku akademickiego 2017/2018 Stypendia Miasta Łodzi przeznaczone były dla wybitnie uzdolnionych studentów i doktorantów priorytetowych kierunków studiów. Od roku akademickiego 2018/2019 o Stypendium Miasta Łodzi mogą ubiegać się jedynie studenci I roku studiów stacjonarnych będący laureatami lub finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i tematycznych.

W 8 edycjach programu wyłonionych zostało 151 Stypendystów Miasta Łodzi, którzy łącznie otrzymali od Miasta wsparcie w wysokości ok. 2.030.786 zł !

STAŻE I PRAKTYKI, czyli naucz się czegoś praktycznego!

Kolejną, bardzo ważną inicjatywą programu jest znajdujący się pod adresem www.praktyki.lodz.pl portal praktyk i staży, za pośrednictwem którego młodzi ludzie mogą zdobywać doświadczenie zawodowe w najlepszych łódzkich firmach. Strona ta pozwala zarówno na bezpłatne umieszczenie swojego CV, aby mogli je przeglądać pracodawcy, jak i na przeglądanie ogłoszeń zamieszczanych przez pracodawców. Z portalem związany jest program płatnych staży wakacyjnych „Praktykuj w Łodzi”. W dziewięciu edycjach projektu udział wzięło prawie 450 łódzkich firm, które zatrudniły okresie wakacyjnym 1360 stażystów. Kandydaci wybierali interesującą ich ofertę i wysyłali aplikację za pośrednictwem Portalu praktyk i staży www.praktyki.lodz.pl. Złożono w sumie ponad 28 000 aplikacji! Ponad 60% stażystów otrzymało od swoich firm propozycję kontynuacji współpracy po zakończeniu stażu.

SZKOLENIA ZA FREE, czyli studia to za mało, chcę wiedzieć więcej!

A jeśli student chciałby poszerzyć swoją wiedzę, może wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach z cyklu „Twoja kariera w Twoich rękach”, organizowanych przy współpracy z partnerami programu Młodzi w Łodzi. Dotychczas zorganizowano ponad 600 szkoleń i skorzystało z nich już prawie 8500 osób.

W szkoleniach mogą brać udział studenci łódzkich uczelni oraz absolwenci do 12 miesięcy od ukończenia studiów.

Zarówno aktualne jak i archiwalne szkolenia znajdują się TUTAJ.

KONKURS NA STARTUP, czyli wolę pracować na swój rachunek!

Dla młodych przedsiębiorczych mamy Konkurs „Młodzi w Łodzi – Mam Pomysł na Startup„. Inicjatywa ma na celu wsparcie osób z innowacyjnymi projektami (we wczesnej fazie rozwoju) zarówno naukowymi, technologicznymi jak i kreatywnymi/artystycznymi poprzez zapewnienie dostępu do szkoleń, doradztwa, opieki mentorskiej a także budowanie przestrzeni dla networkingu pomiędzy młodym i dojrzałym biznesem oraz pomoc w zakresie pozyskania inwestora. W tegorocznej edycji konkursu, pula nagród finansowych, rzeczowych oraz usługowych przekracza wartość 200 000 PLN. Jedenaście dotychczasowych edycji konkursu, to ponad 1500 zgłoszeń, 700 projektów objętych wsparciem  i ponad 250 firm funkcjonujących w wyniku udziału konkursie. Pełna informacja o konkursie na stronie www.startupy.lodz.pl.

WIZYTY W FIRMACH, czyli zobacz jak można pracować.

Pod hasłem „Poznaj łódzkich Pracodawców!”, kryje się cykl wizyt u łódzkich partnerów programu „Młodzi w Łodzi” – zwiedzanie firmy, prezentacja możliwości zatrudnienia, procesu rekrutacji itp. Z inicjatywy tej skorzystało ponad 1900 studentów.

KARTA MŁODZI W ŁODZI, czyli student w Łodzi ma taniej

Uruchomiona w październiku 2013 roku, inicjatywa programu Młodzi w Łodzi, w ramach której studenci łódzkich uczelni oraz uczniowie, objęci programem Mia100 Talentów, mogą uzyskać rabaty na produkty i usługi oferowane przez partnerów, m.in. teatry, szkoły językowe, szkoły tańca, auto szkoły, kluby fitness, centra rozrywki oraz lokale gastronomiczne. Karta wydawana jest bezpłatnie. Rabaty w ramach karty oferuje już 116 partnerów. Wydanych zostało  20 600 kart rabatowych. 

JĘZYKOWZIĘCI, czyli języki, których nie nauczysz się w szkole.

W ramach konkursu „Młodzi w Łodzi – JĘZYKOWZIĘCI” można było otrzymać dofinansowanie 2 semestrów nauki jednego z dziewięciu języków obcych najbardziej poszukiwanych przez łódzkich pracodawców z sektora BPO (Business Process Outsourcing), a jednocześnie mniej popularnych wśród studentów i absolwentów. Były to odpowiednio: język duński, fiński, niderlandzki, portugalski czy szwedzki. W każdej edycji konkursu udział wzięło blisko 90 uczestników – studentów i absolwentów łódzkich uczelni wyższych. W ramach czterech dotychczasowych edycji konkursu, z kursów skorzystało prawie 300 osób. Obecnie realizacja inicjatywy została zawieszona na czas nieokreślony.

FreeDOM DLA STUDENTA, czyli nakręć film i wygraj mieszkanie na rok.

Dla kreatywnych, którzy mają pomysł na film promujący nasze miasto i chcą go pokazać, organizowaliśmy konkurs „FreeDOM dla Studenta”. Wystarczyło nakręcić dowolną techniką (kamera, telefon itp.) krótki filmik w oryginalny, zabawny i interesujący sposób zachęcający do studiowania w Łodzi. Do wygrania, poza mieszkaniami opłaconymi na cały rok akademicki, do zdobycia były jednoosobowe pokoje w akademikach, notebook, pralka oraz zmywarka. Filmy zgłoszone we wszystkich edycjach można zobaczyć na kanale „Młodzi w Łodzi” na Youtube. Obecnie konkurs nie jest już realizowany.

WYDARZENIA, czyli coś dla ciała i dla ducha.

W ramach programu Młodzi w Łodzi organizowanych było i jest, wiele wydarzeń i akcji promocyjnych, w trakcie których zachęcamy do udziału w naszych inicjatywach. Wymieniając kilka najważniejszych: Akademickie i Uniwersyteckie Targi Pracy, Salon Maturzystów, akcja „Zaplanuj z nami swoją przyszłość„, spotkania sympatyków programu pod hasłem „Łódź napełnia energią” w Klubie Muzycznym Elektrownia oraz „Łódź przyszłości” w Futuryście. Dodajmy do tego koncert łódzkich zespołów rockowych „Łódzka Fabryka Muzyki” w klubie Muzycznym Wytwórnia.

Z badania przeprowadzonego w kwietniu 2018 r. na reprezentatywnej grupie łódzkich studentów i maturzystów wynika, iż program Młodzi w Łodzi stał się marką bardzo silnie rozpoznawalną i mocno zakorzenioną w świadomości młodych ludzi. Nie tylko zna go dominująca większość osób z obu grup (83% studentów i 74% maturzystów), ale przede wszystkim w zdecydowanej większości przypadków jest on wymieniany samodzielnie, w pełni spontanicznie na pytanie o kampanie wspierające rozwój młodych ludzi w mieście. Stał się zatem przedsięwzięciem mocno związanym z Łodzią i środowiskiem młodych ludzi.

Niezwykle ważnym narzędziem komunikacji jest internet. Strona www.mlodziwlodzi.pl ma ponad 21 tys. zarejestrowanych użytkowników oraz 9,5 tys. subskrybentów newslettera, a miesięcznie odwiedza ją prawie 20 tysięcy niepowtarzalnych użytkowników. Zapraszamy też na nasz funpage na Facebooku!

Dane aktualne na dzień 30 listopada 2019 r.