Opis programu

Młodzi w Łodzi – Studiowanie staje się przyjemniejsze

Program Młodzi w Łodzi powstał aby zachęcić młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Łodzią, wspierać rozwój kariery zawodowej łódzkich studentów oraz zapewnić lokalnym przedsiębiorcom i potencjalnym inwestorom wysoko wykwalifikowane kadry.

Realizatorem programu jest Biuro Rozwoju Gospodarczego i  Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi, które przy współpracy z największymi łódzkimi uczelniami oraz wiodącymi pracodawcami realizuje inicjatywy programu, m.in. takie jak: portal praktyk i staży, płatne staże wakacyjne, program stypendialny, bezpłatne szkolenia, wizyty w firmach czy karta rabatowa.

PARTNERZY

W ramach programu współpracuje aktywnie już ponad 300 łódzkich firm oraz największe łódzkie uczelnie.

STYPENDIA, czyli bez pieniędzy ani rusz!

Jedną z najważniejszych inicjatyw programu jest rozbudowany i unikatowy w skali kraju program stypendialny, w którego skład wchodzą fundowane przez pracodawców stypendia na kierunkach, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez łódzkich pracodawców, dofinansowanie akademików oraz dofinansowanie dodatkowych kursów językowych lub innych podnoszących kwalifikacje. Dotychczas odbyło się szesnaście edycji programu stypendialnego. Łącznie do programów stypendialnych poszczególnych pracodawców złożono ponad 10 000 aplikacji. Komisje Stypendialne złożone z przedstawicieli pracodawcy-fundatora, uczelni oraz Urzędu Miasta Łodzi wybrały 530 studentów, którzy otrzymali stypendia w wysokości od 500 do 1500 złotych brutto miesięcznie. Zwrot kosztów zakwaterowania w domach studenckich BaseCamp, Chemin Neuf, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a nawet mieszkanie na cały rok akademicki otrzymało dotychczas 78 studentów, a z dodatkowych kursów z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, japońskiego, rosyjskiego oraz innych kursów podnoszących kwalifikacje skorzystało prawie 460 osób.

Natomiast celem uruchomienia programu Stypendia Miasta Łodzi  jest stworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu studiów na łódzkich uczelniach. Przyciąganie zdolnej, ambitnej młodzieży, również spoza regionu, w połączeniu z wysokiej jakości procesami dydaktycznymi na łódzkich uczelniach, da łódzkim pracodawcom oraz potencjalnym inwestorom pewność wysokiej jakości zasobów ludzkich.  O Stypendium Prezydenta Miasta Łodzi mogą ubiegać się studenci I roku studiów stacjonarnych będący laureatami lub finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i tematycznych.

W 12 edycjach programu wyłonionych zostało 345 Stypendystów Miasta Łodzi, którzy łącznie otrzymali od Miasta wsparcie w wysokości ok. 4.161.036 zł!

STAŻE I PRAKTYKI, czyli zdobywaj doświadczenie na łódzkim rynku pracy!

Kolejną, bardzo ważną inicjatywą programu jest znajdujący się pod adresem www.praktyki.lodz.pl portal praktyk i staży, za pośrednictwem którego młodzi ludzie mogą zdobywać doświadczenie zawodowe w najlepszych łódzkich firmach. Inicjatywa skierowana jest do wszystkich studentów i absolwentów łódzkich uczelni wyższych, którzy chcą zdobyć doświadczenie zawodowe w najlepszych łódzkich firmach oraz do pracodawców z Łodzi i regionu, którzy szukają najlepszych praktykantów i stażystów. Na stronie internetowej pracodawcy publikują ogłoszenie o praktykach i stażach. Kandydaci mogą skonfigurować swój profil z podstawowymi danymi osobowymi i informacjami o uczelni, kierunku studiów i roku studiów, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym oraz szybkiej aplikacji dla wybranych ofert. Korzystanie z usług serwisu jest całkowicie bezpłatne również dla kandydatów i pracodawców. Portal związany jest z płatnymi wakacyjnymi stażami „Praktykuj w Łodzi”. W 13 edycjach projektu udział wzięło prawie 710 łódzkich firm, które zatrudniły 2 400 stażystów w okresie wakacyjnym. Złożono w sumie ponad 46 800 aplikacji! Po odbytym stażu ponad 80% stażystów otrzymuje propozycję zatrudnienia od pracodawcy.

SZKOLENIA ZA FREE, czyli studia to za mało, chcę wiedzieć więcej!

A jeśli student chciałby poszerzyć swoją wiedzę, może wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach lub webinariach z cyklu „Twoja kariera w Twoich rękach”, organizowanych przy współpracy z partnerami programu Młodzi w Łodzi. Dotychczas zorganizowano ponad 640 szkoleń i webinariów i skorzystało z nich już prawie 9500 osób. W szkoleniach mogą brać udział studenci łódzkich uczelni oraz absolwenci do 12 miesięcy od ukończenia studiów.

WIZYTY W FIRMACH, czyli zobacz jak można pracować.

Pod hasłem „Poznaj łódzkich Pracodawców!”, kryje się cykl wizyt u łódzkich partnerów programu „Młodzi w Łodzi” – zwiedzanie firmy, prezentacja możliwości zatrudnienia, procesu rekrutacji itp. Z inicjatywy tej skorzystało ponad 2350 studentów.

KARTA RABATOWA, czyli student w Łodzi ma taniej

Uruchomiona w październiku 2013 roku, inicjatywa programu Młodzi w Łodzi, w ramach której studenci łódzkich uczelni, mogą uzyskać rabaty na produkty i usługi oferowane przez partnerów, m.in. teatry, kina, szkoły językowe, szkoły tańca, auto szkoły, kluby fitness, salony kosmetyczne, centra rozrywki oraz lokale gastronomiczne. Aktualnie karta rabatowa funkcjonuje w ramach Karty Łodzianina i jest dostępna w aplikacji mobilnej oraz jako karta plastikowa. Aby móc korzystać z Karty Łodzianina załóż ją TUTAJ.

Rabaty w ramach Pakietu Łodzianina oraz Pakietu Młodzi w Łodzi oferuje ponad 250 partnerów. Więcej na: https://kartalodzianina.pl/n-partnerzy.qbpage

WYDARZENIA, czyli coś dla ciała i dla ducha.

W ramach programu Młodzi w Łodzi organizowanych było i jest, wiele wydarzeń i akcji promocyjnych, w trakcie których zachęcamy do udziału w naszych inicjatywach. Wymieniając kilka najważniejszych: Akademickie i Uniwersyteckie Targi Pracy, Salony Maturzystów czy eventy „Zasmakuj studiowania w Łodzi” i „Zasmakuj pracy w Łodzi”.

Z ostatnich badań przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie łódzkich studentów i maturzystów wynika, iż program Młodzi w Łodzi stał się marką bardzo silnie rozpoznawalną i mocno zakorzenioną w świadomości młodych ludzi. Nie tylko zna go dominująca większość osób z obu grup (83% studentów i 74% maturzystów), ale przede wszystkim w zdecydowanej większości przypadków jest on wymieniany samodzielnie, w pełni spontanicznie na pytanie o kampanie wspierające rozwój młodych ludzi w mieście. Stał się zatem przedsięwzięciem mocno związanym z Łodzią i środowiskiem młodych ludzi.

Strona www.mlodziwlodzi.pl ma ponad 53 tys. zarejestrowanych użytkowników, oraz 33 tys. odsłon.

Zapraszamy też na nasz fanpage na Facebooku! oraz na Instagramie!

Dane aktualne na dzień 31 grudnia 2023 r.