Zapoznaj się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO oraz regulaminem programu stypendialnego dostępnym do pobrania powyżej (Regulamin: Pobierz plik).

Formularz aplikacji należy wysłać wyłącznie elektronicznie. W sekcji dane dotyczące uczelni możesz wybrać w każdym z pól opcję „nie dotyczy”, chyba że aplikację składać będziesz już wiedząc na jakie studia się dostałaś/dostałeś.

Do formularza należy dołączyć kopie/skany dokumentów potwierdzających aktywności uwzględnione we wniosku (zaświadczenia, certyfikaty, listy referencyjne itp.). Wszystkie w/w dokumenty należy zebrać w folderze udostępnionym na dysku Google, a link do folderu wkleić w odpowiedniej rubryce formularza aplikacji.

UWAGA: Wypełniając formularz aplikacji zwóć uwagę, aby wprowadzany tekst był dzielony na wiersze, ułatwi to ocenę aplikacji przez Komisję Stypendialną.