Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki powstał 24 maja 1945 roku jako kontynuator dorobku wcześniejszych instytucji działających w okresie międzywojennym w Łodzi.

Obecnie jest jedną z największych polskich szkół wyższych – na jej 12 wydziałach (i w Filii w Tomaszowie Mazowieckim) studiuje 28 tysięcy osób. Nad procesem kształcenia studentów czuwa prawie 3.700 pracowników, w tym ponad 2.200 nauczycieli akademickich.

Uczelnia odgrywa znaczącą rolę w życiu miasta i regionu. Spośród jej absolwentów wywodzą się osoby, piastujące najważniejsze urzędy w kraju, premierzy, ministrowie, członkowie Rady Polityki Pieniężnej i innych wiodących instytucji.

Więcej informacji znajdziesz na www.nauka.uni.lodz.pl