Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki powstał 24 maja 1945 roku jako kontynuator dorobku wcześniejszych instytucji działających w okresie międzywojennym w Łodzi.
Obecnie jest jedną z największych polskich uczelni. Studiuje tu ponad 40 tysięcy młodych ludzi, a zatrudnionych jest prawie 4 tysiące osób. UŁ posiada 12 wydziałów.
UŁ kształci na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, studiach doktoranckich i podyplomowych oraz na kierunkach prowadzonych w całości w językach obcych. Prowadzi prestiżowe Międzywydziałowe Studia Matematyczno-PrzyrodniczeMiędzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne. Większość kierunków studiów posiada Certyfikat Jakości Kształcenia przyznawany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną oraz pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Uczelnia odgrywa znaczącą rolę w życiu miasta i regionu. Spośród jej absolwentów wywodzą się osoby, piastujące najważniejsze urzędy w kraju, premierzy, ministrowie, członkowie Rady Polityki Pieniężnej i innych wiodących instytucji.

Więcej informacji znajdziesz na www.nauka.uni.lodz.pl

Dorota Anszpangier

Już trzeci rok studiuję na Uniwersytecie Łódzkim i nadal jestem bardzo zadowolona z mojego wyboru, bo studia na Uniwersytecie Łódzkim to nie tylko pogłębianie wiedzy i rozszerzanie horyzontów, ale również nabywanie praktycznych umiejętności mających realne zastosowanie w prawdziwym świecie.
To, co od samego początku studiów pozytywnie mnie zaskoczyło, to fakt, że zajęcia prowadzone są głównie przez praktyków, którzy nie tylko zgłębili teorię i opracowali uznane publikacje, ale również przetestowali „na własnej skórze” prezentowane zagadnienia. Dzięki temu potrafią nas, studentów, bardzo dobrze przygotować do konfrontacji z rzeczywistością, która, jak wiadomo, różni się od nawet najbardziej szczegółowych modeli.
Ale UŁ to nie tylko zajęcia dydaktyczne, ale również wielkie wsparcie dla działalności dodatkowej studentów i rozwoju ich zainteresowań. Jako Koordynator Drużyny SIFE UŁ sama doświadczyłam niezwykłej otwartości i chęci pomocy Władz Naszej Uczelni przy realizacji różnorodnych, dodatkowych projektów.
Jeżeli więc stawiasz na profesjonalne przygotowanie do przyszłego życia zawodowego oraz na rozwój osobisty to Uniwersytet Łódzki jest z pewnością uczelnią dla Ciebie!|

Jacek Saryusz-Wolski

Jako osoba zaangażowana w prace w instytucjach Unii Europejskiej nie mogę pominąć kwestii kształcenia międzynarodowego, kształcenia na najwyższym poziomie. Bowiem wykształcenie i nauka są zapewne najważniejszym kapitałem w nowoczesnym świecie. Wiem, że Uniwersytet Łódzki ma podpisane umowy o bezpośredniej współpracy z 97 wyższymi uczelniami w 30 krajach. Dzięki wprowadzeniu Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych na wszystkich kierunkach studiów i podpisaniu 161 umów dwustronnych w ramach programu Erasmus otwiera swoim
studentom drogę do karier międzynarodowych, umożliwiając wyjazdy stypendialne do kilkudziesięciu uczelni zagranicznych. Ta wymiana musi procentować i procentuje w wielu aspektach: jesteśmy dziś obywatelami świata w dużym stopniu właśnie dzięki wiedzy. Jako absolwent Uniwersytetu
Łódzkiego, jednego z jego najbardziej prestiżowych wydziałów, serdecznie polecam studia na tej uczelni

Anna Bednarz

Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego. Studiowałam Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Obecnie pracuję jako Konsultant w Deloitte w Warszawie. Czas studiów na UŁ wspominam bardzo dobrze. Przyjaźnie nastawieni ludzie, wspaniała atmosfera wśród studentów, a przede wszystkim wysoki poziom i duże możliwości dla tych, którzy chcą się uczyć i coś w życiu osiągnąć. Zarówno moi przyjaciele ze studiów, jak i ja wykorzystaliśmy tę szansę i dziś możemy pracować dla największych korporacji międzynarodowych, mając w kieszeni prestiżowy dyplom Uniwersytetu Łódzkiego.