Stypendyści 2008/2009

AMCOR
Bartosz Olczyk studiuje Papiernictwo i Poligrafię na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej
Malwina Śniadowska studiuje Papiernictwo i Poligrafię na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej

BSH
Piotr Cajdler student Automatyki i Robotyki, specjalizacja robotyka na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej
Marcin Gębicz student Automatyki i Robotyki na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej
Jakub Miązek student Mechaniki i Budowy Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej

CORNING CABLE SYSTEMS
Szymon Balcerak studiuje Elektronikę i Telekomunikację na Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Wojciech Wójcik studiuje Telekomunikację i Informatykę w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej

ERICPOL
Aleksandra Berut studiuje Organizację i Zarządzanie w języku francuskim w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej

FABRYKA BIZNESU
Rafał Kowalski student Finansów i Bankowości oraz Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Ekonomiczono-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

HERKULES PC COMPONENTS
Piotr Duszyński studiuje na specjalizacji Sieci Komputerowe i Systemy Teleinformatyczne na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

INFOSYS
Marta Kaczmarek studentka Socjologii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

INTERSOFT
Anna Zaręba studiuje Architekturę i Urbanistykę na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej
Emilia Makaruk studiuje Architekturę i Urbanistykę na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

JTI/GALLAGHER POLSKA
Katarzyna Pachnicka studiuje na kierunku Mechanical Engineering and Applied Computer Science w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej
Marcin Baryła studiuje Mechanikę i Budowę Maszyn, specjalność Mechanika Stosowana i Informatyka na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej

MIKOMAX
Sylwia Kałużna studentka kierunku Bussines and Technology w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej

NT GROUP SYSTEMY INFORMATYCZNE
Marcin Franc student kierunku Computer Science w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej oraz w ramach Indywidualnego Toku Studiów student specjalności Sztuczna Inteligencja i Inżynieria Oprogramowania na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

REWON
Beata Nowak studentka Włókienniczej Inżynierii Mechanicznej, specjalność Dziewiarstwo na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej
Jarosław Zawadzki student Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej specjalność Wzornictwo

ROSSMANN
Kamil Wijatkowski studiuje Grafikę Komputerową i Multimedia na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej
Paulina Kucięba studiuje Zarządzanie i Inżynierię Produkcji na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

SCHENKER
Maciej Gajda studiuje Zarządzanie i Marketing w języku angielskim w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej

TRANSITION TECHNOLOGIES
Tomasz Gębarowski student kierunku Informatyka w języku angielskim w Centrum Kształcenia Międzynarodowego na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

VIRAKO
Sylwia Czerwińska studiuje Gospodarkę Przestrzenną, specjalizacja Inwestycje i Nieruchomości na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz Logistykę na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Krzysztof Grzelak studiuje Budownictwo Miejskie na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

FINANSOWANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM

BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING POLSKA
Sonia Komar studiuje na pierwszym roku kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej

CARDIF SERVICES
Kamil Kubiś studiuje Zarządzanie i Marketing na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej