Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje powierzchnię 1302 ha w trzech województwach: łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim.

GWARANTUJEMY:

 • wysoki poziom pomocy publicznej (do 55%),
 • doskonałe położenie w centrum Polski i Europy: skrzyżowanie autostrad A1 (E75 Helsinki-Ateny) i A2 (E30 Berlin-Moskwa), towarowe połączenie kolejowe Łódź-Chengdu (Chiny); międzynarodowy port lotniczy im. W. Reymonta,
 • atrakcyjne tereny inwestycyjne,
 • profesjonalny zespół, który zapewnia kompleksową obsługę Inwestora,
 • dobre kontakty z władzami lokalnymi i osobami w urzędach odpowiedzialnymi za obsługę inwestorów, co przyspiesza proces wydawania zezwolenia na prowadzenie działalności w ŁSSE,
 • współpracę ze szkołami zawodowymi i uczelniami wyższymi w Regionie Łódzkim,
 • animowanie kontaktów i współpracę pomiędzy firmami a szkołami zawodowymi w zakresie tworzenia klas patronackich, dostosowania programów nauczania do wymogów i oczekiwań przyszłych pracodawców; dobre praktyki z Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi, propagowanie kształcenia dualnego, kursów zawodowych.

POMOC PUBLICZNA

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Łódzkiej SSE, mogą skorzystać z pomocy publicznej przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych. Istnieje także możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości.
Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu:
Poziom pomocy publicznej jest zależny od wielkości przedsiębiorstwa, oraz województwa. W województwie łódzkim przedstawia się następująco:

OFERTA INWESTYCYJNA

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna dysponuje bogatą ofertą inwestycyjną zawierającą zarówno powierzchnie biurowe klasy A, idealne dla działalności BPO oraz IT, jak również tereny typu greenfield pod budowę zakładów produkcyjnych. W usytuowanych w centralnej Polsce 45 podstrefach dostępne są liczne, zaopatrzone w media i posiadające dogodny dojazd działki inwestycyjne.

Po więcej informacji o naszych terenach inwestycyjnych zapraszamy na stronę: www.sse.lodz.pl/tereny

MŚP

ŁSSE jest otwarta na małe i średnie przedsiębiorstwa. Stanowią one 50% wszystkich firm skupionych w Łódzkiej SSE. Firmom z tego sektora oferujemy:

Tereny inwestycyjne i biura o małej powierzchni
ŁSSE posiada w swojej ofercie działki o powierzchni już od 0,5 ha zlokalizowane w różnych podstrefach w Regionie Łódzkim, Wielkopolsce oraz na Mazowszu. Oferujemy także powierzchnie biurowe objęte statusem Strefy, na których można prowadzić działalność m.in. w takich branżach jak BPO czy IT.

Wsparcie biznesowe
W ramach wsparcia, przy realizacji inwestycji, pracownicy ŁSSE pomagają w kontaktach z gestorami sieci, sporządzaniu wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci np. gazowej czy energetycznej. W ramach Strefy powstał Program Partner, czyli rzetelni, sprawdzeni partnerzy w różnych branżach począwszy od projektów technicznych, poprzez budowę, nadzór, wyposażenie i rekrutacje pracowników, a także inne usługi (finansowe, doradcze, etc).

POMOC ZESPOŁU

Każdy Inwestor dostaje w ŁSSE swojego opiekuna, który prowadzi go przez cały proces wydania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w ŁSSE. Służymy także pomocą przedsiębiorcom już działającym w Strefie. Wysoki poziom obsługi został już wielokrotnie nagrodzony, a lista wydanych – 272 zezwoleń – jest najlepszą rekomendacją dla całego zespołu ŁSSE.

 • ściśle współpracujemy z władzami lokalnymi w celu usprawnienia przebiegu procesu inwestycyjnego,
 • wspieramy inwestorów w kontaktach z firmami dostarczającymi media (dostawcy gazu, energii etc.),
 • organizujemy bezpłatne szkolenia dla Inwestorów,
 • organizujemy coroczne spotkania integrujące Inwestorów,
 • promujemy Inwestorów w mediach,
 • udzielamy wsparcia w kontaktach z Ministerstwem Gospodarki.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Agnieszka Sobieszek
Dyrektor Departamentu Pozyskiwania Inwestora
tel. (+48) 42 275 50 52
agnieszka.sobieszek@sse.lodz.pl
Bartosz Rzętkiewicz
Z-ca Dyrektora Departamentu Pozyskiwania Inwestora

tel. (+48) 42 275 50 76
bartosz.rzetkiewicz@sse.lodz.pl
Dorota Lombardi
Z-ca Dyrektora Departamentu Pozyskiwania Inwestora

tel. (+48) 42 275 50 51
dorota.lombardi@sse.lodz.pl

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź

info@sse.lodz.pl
tel. 42 676 27 53, 42 676 27 54
fax. 42 676 27 55

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., jako jedyna strefa ekonomiczna w Polsce, ma za zadanie m.in. rewitalizację zabytkowych terenów poprzemysłowych.

Nieprzypadkowo też CSR opiera się na postaci Henryka Grohmana, jednego z największych łódzkich fabrykantów, z pochodzenia Niemca, z wyboru Polaka, wybitnego mecenasa sztuki i kultury. ŁSSE, nawiązując do kodycylu swojego mentora, w obszarze CSR skupia się na sztukach plastycznych, muzyce i działalności prospołecznej wzmacniającej obywatelskie postawy.

WIĘCEJ NA WWW.SSE.LODZ.PL