Partnerzy

BFF Banking Group

BFF Banking Group jest największym niezależnym specjalistycznym podmiotem finansowym we Włoszech i wiodącym graczem w Europie, specjalizującym się w zarządzaniu i faktoringu bez regresu należności handlowych administracji publicznej, usługach związanych z papierami wartościowymi, płatnościach bankowych i korporacyjnych.

BFF Polska S.A to spółka działająca na terenie Polski, wchodząca w skład międzynarodowej marki BFF Banking Group.

BFF Polska S.A.
ul. Kilińskiego 66
Budynek B, Piętro 8
90-118 Łódź
tel. 042 272-31-00
fax 042 272-31-01