Partnerzy
Partnerzy

BFF Banking Group

BFF Banking Group jest największym niezależnym specjalistycznym podmiotem finansowym we Włoszech i wiodącym graczem w Europie, specjalizującym się w zarządzaniu i faktoringu bez regresu należności handlowych administracji publicznej, usługach związanych z papierami wartościowymi, płatnościach bankowych i korporacyjnych.

Grupa działa we Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Portugalii, Słowacji, Czechach, Grecji, Chorwacji i Francji. BFF Polska S.A to spółka działająca na terenie Polski, wchodząca w skład międzynarodowej marki BFF Banking Group. BFF Banking Group rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2016 roku od przejęcia wiodącej instytucji oferującej finansowanie podmiotów sektora publicznego oraz firm funkcjonujących w branży ochrony zdrowia. Aktywność na polskim rynku faktoringu oraz zarządzania należnościami pozwala BFF Banking Group wspierać płynność finansową zarówno lokalnych instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia, jak i samorządów oraz dostawców współpracujących z podmiotami administracji publicznej.