Urząd Miasta Łodzi
Departament Planowania i Rozwoju
Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej

al. Politechniki 32
93-590 Łódź

tel. 42 638 59 39, 042 638 59 28
fax 42 638 59 40

e-mail: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl