uniwersytet medyczny logo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi – Pasja nauki!

• jedna z największych uczelni medycznych w Polsce
• prawie 7 500 studentów
• w tym 200 studentów zagranicznych na studiach anglojęzycznych
• wymiana studentów (Erasmus, IAESTE, Score) z kilkudziesięcioma uczelniami partnerskimi
• kilkanaście tysięcy kandydatów każdego roku
• 4 licea patronackie – I, III, XXVI oraz XXXIII LO w Łodzi
• klasa patronacka o profilu Chemia i nauki o życiu w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego
• I miejsce Wydziału Lekarskiego na Lekarskim Egzaminie Końcowym LEK
• sfinansowane ze środków unijnych Centrum Dydaktyczne – jeden z najnowocześniejszych obiektów w Polsce
• wyjątkowe w skali Europy laboratoria w ramach CDUM
• baza kliniczna w postaci 4 potężnych szpitali uniwersyteckich
• liczne sukcesy młodych naukowców – wyróżnienia krajowe i międzynarodowe, granty badawcze
• kilkanaście kierunków w ramach 5 wydziałów

  • Wydział Farmaceutyczny
  • Wydział Lekarski
  • Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
  • Wydział Nauk o Zdrowiu
  • Wydział Wojskowo-Lekarski

• studia na Wydziale Lekarskim prowadzone w oparciu o program odpowiadający europejskim standardom kształcenia
• unikatowa w skali kraju propozycja dla absolwentów ratownictwa medycznego – studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne ze specjalnością medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe
• jedyny w Polsce kierunek kształcący oficerów lekarzy dla wojskowej służby zdrowia – kierunek lekarski na Wydziale Wojskowo-Lekarskim, prowadzony we współpracy z MON
• 4 domy studenckie
• 2 kluby studenckie – Medyk i Synapsa
• obozy wakacyjne, zimowe, sportowe, obozy „roku zero”
• Akademickie Biuro Karier – szkolenia, warsztaty, fachowa pomoc w rozwoju kariery
• ponad 60 kół naukowych
• 12 organizacji studenckich
• łódzki oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland – największa na świecie organizacja studencka
• Młoda Farmacja – sekcja studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
• Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii (PTSS)
• Studenckie Towarzystwo Naukowe – pierwszy krok do kariery naukowej
• Chór UM w Łodzi
• AZS – od 2010 r. najlepszy Uczelniany Klub AZS wśród uczelni medycznych

Postaw właściwą diagnozę! Wybierz Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Dane kontaktowe Uczelni:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
www.umed.pl
www.drzwiotwarte.umed.lodz.pl
Dane kontaktowe Działu Rekrutacji:
pl. gen. J. Hallera 1
90-647 Łódź
tel.: (42) 272 51 77, (42) 272 51 78, (42) 272 51 79, (42) 272 51 80
e-mail: rekrutacja@umed.lodz.pl