Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

 

 • Od ponad siedmiu lat organizujemy zajęcia dla najlepszych uczniów naszych ośmiu szkół patronackich: I LO, III LO, XVIII LO, XXVI LO, XXXIII LO, LO UŁ, LO oo. Bernardynów i LO w Konstantynowie Łódzkim. Co roku przez dwa semestry nasi pracownicy naukowi przygotowują dla nich wykłady na poziomie akademickim i zajęcia laboratoryjne.

 

 • Projekt mentorski „Kumpel” skierowany jest do najzdolniejszej młodzieży licealnej, której celem jest rozwój osobisty i zawodowy. Chcemy dzielić się z młodymi ludźmi swoją wiedzą i doświadczeniem oraz inspirować ich i zachęcać do kreatywnego działania.
  Licealiści przez rok pracują w prawdziwych zespołach naukowych i widzą jak wygląda praca naukowca. Mamy nadzieję, że ten projekt przyczyni się to do ich rozwoju i poszerzeniu horyzontów oraz umożliwi lepszy start w dorosłe życie.Projekt ma trwać rok. Utworzyliśmy  cztery zespoły składające się z: dwóch  uczniów, doktoranta i opiekuna, które będą realizować swoje zadania. Na swoich podstronach zespoły zamieszczają regularnie sprawozdania z postępu swoich prac.
  Przez cały okres trwania projektu gorąco zachęcamy do  głosowania na najlepszą grupę.

 

 • Innowacyjne metody terapii i rehabilitacji
  Nowy konkurs – „Innowacyjne metody terapii i rehabilitacji”. Stworzyliśmy go dla młodych ludzi pasjonujących się nauką. Dla tych którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i poznać pracę naukowca.Konkurs daje szansę na realizację swoich pomysłów oraz zdobycie doświadczenia w prezentacji projektów badawczych.
  Składa się z czterech etapów:
 1. Zgłoszenie pomysłu
  W pierwszym etapie młodzież zgłasza projekt w jednej z dwóch kategorii wiekowych za pośrednictwem formularza on-line zamieszczonego na stronie www:innowacyjni.umed.pl Najlepsze zgłoszone projekty przechodzą do etapu drugiego.
 1. Warsztaty
  Projekty wybrane w etapie pierwszym zostaną zaproszone na konsultacje w formie warsztatów.
 1. Prezentacja projektu
  8 marca 2017 r. w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w trakcie Drzwi Otwartych, wybrane projekty zostaną zaprezentowane podczas 10-minutowych prezentacji
 1. Finał
  Kapituła Konkursowa wyłoni i ogłosi zwycięzcę na zakończenie Drzwi Otwartych 8 marca 2017 roku.