uniwersytet medyczny logo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, jako jedna z największych wyższych uczelni medycznych w Polsce, kształci kadrę medyczną, prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe, a także świadczy usługi lecznicze i realizuje działania na rzecz lokalnej społeczności. Aktualnie w murach uczelni studiuje 9 500 osób – w tej liczbie 900 studentów zagranicznych na studiach anglojęzycznych, a każdego roku podczas rekrutacji rejestruje się kilkanaście tysięcy kandydatów.

Prowadzimy kształcenie na 15 kierunkach studiów w ramach 3 wydziałów, w tym we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej jedyny w Polsce kierunek lekarski, kształcący oficerów lekarzy dla wojskowej służby zdrowia. W naszej ofercie znajdują się również programy w języku angielskim dla studentów zagranicznych oraz Międzynarodowa Szkoła Doktorska zapewniająca doktorantom optymalne warunki kształcenia i prowadzenia badań naukowych w trzech dyscyplinach wiodących – nauki farmaceutyczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu.

UMED realizuje liczne projekty w ramach funduszy strukturalnych, granty naukowe, projekty infrastrukturalne, krajowe i międzynarodowe, a także projekty naukowe. Te ostatnie realizowane są zgodnie z założeniami trójkąta wiedzy (edukacja, badania, innowacje) i znajdują swoją kontynuację zarówno w nowych, zintegrowanych programach kształcenia, jak również we współpracy z biznesem. Strategiczne dziedziny rozwoju naukowego to choroby cywilizacyjne (nowotwory, choroby metaboliczne, sercowo-naczyniowe, układu oddechowego) oraz innowacyjne rozwiązania dla zdrowego i aktywnego starzenia. Należymy do dwóch prestiżowych konsorcjów zajmujących się tą tematyką – EIT Health oraz Europejskiego Partnerstwa na rzecz Aktywnego Życia i Zdrowego Starzenia się (EIP on AHA).

Kompleksową bazę dydaktyczną dla kształcenia teoretycznego, jak i praktycznego, zapewnia nowoczesny kampus CKD (Centrum Kliniczno-Dydaktyczne) przeznaczony dla studentów, naukowców oraz pacjentów. Obejmuje on najnowocześniejsze w Polsce Centrum Symulacji Medycznych, unikatowe laboratoria i doskonale wyposażone sale dydaktyczne. Podstawową bazę dla klinicznego kształcenia przed oraz podyplomowego stanowią 3 duże uniwersyteckie szpitale kliniczne oferujące najwyższe standardy leczenia.

Nieustannie rozwijamy infrastrukturę uczelni. W ostatnich latach otworzyliśmy m.in. MOLecoLAB, czyli Łódzkie Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych – nowoczesny budynek pasywny z kompleksem najwyższej klasy laboratoriów naukowo-badawczych, czy BRaIn (Badania Rozwój Innowacje w Łódzkim Kampusie Biomedycyny i Farmacji) – nowa przestrzeń do testowania innowacji i projektowania badań klinicznych. Na bazie doświadczeń ostatnich miesięcy, związanych z pandemią COVID-19 powstało natomiast Akademickie Centrum Wirusologii.