Stypendyści XII edycji – 2022/2023

STYPENDYŚCI  – LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH I TEMATYCZNYCH (42 stypendia):

 

Pani Dorota Kaczorowska – stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Historia na Uniwersytecie Łódzkim
 • Dwukrotna laureatka Olimpiady historyczne 2021, 2022, Laureatka Olimpiady Języka Łacińskiego 2021

Pani Anastassia Dolobanko – stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • Laureatka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 2021, Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 2020

Pani Natalia Idzior – stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Włókiennictwo i przemysł mody na Politechnice Łódzkiej
 • Laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży 2020, Finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży 2021

Pan Damian Prendecki – stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Geografia na Uniwersytecie Łódzkim
 • Dwukrotny Laureat Olimpiady Wiedzy o Turystyce 2021, 2022

Pani Berenika Serwatka – stypendium w wysokości 1400 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Dziennikarstwo międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 2022

Pani Weronika Lamenta – stypendium w wysokości 1400 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Łódzkim
 • Dwukrotna Finalistka Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 2021, 2022

Pan Łukasz Zborowski – stypendium w wysokości 1400 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Wzornictwo na Politechnice Łódzkiej
 • Dwukrotny Finalista Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży 2020, 2021

Pan Patryk Olszewski – stypendium w wysokości 1400 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • Finalista Olimpiady Chemicznej 2022

Pani Karolina Pańczak – stypendium w wysokości 1400 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Wzornictwo na Politechnice Łódzkiej
 • Finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży 2021

Pani Katarzyna Kożuch – stypendium w wysokości 1400 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Montaż Filmowy w Szkole Filmowej w Łodzi
 • Finalistka Olimpiady Języka Angielskiego 2022

Pan Kamil Abramczyk – stypendium w wysokości 1400 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Transport na Politechnice Łódzkiej
 • Finalista Olimpiady Techniki Samochodowej 2022

Pani Agnieszka Kozieja – stypendium w wysokości 1400 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Wzornictwo na Politechnice Łódzkiej
 • Finalistka Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży 2022

Pan Jan Pawlak – stypendium w wysokości 1400 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Computer Science na Politechnice Łódzkiej
 • Laureat Olimpiady Języka Angielskiego 2022

Pani Natalia Piątkowska – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Prawo na Uniwersytecie Łódzkim
 • Laureatka Olimpiady Języka Łacińskiego 2021

Pan Bartosz Samulski – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Prawo na Uniwersytecie Łódzkim
 • Laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 2022

Pani Julia Pawlak– stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Łódzkim
 • Laureatka Olimpiady Wiedzy o Turystyce 2022

Pan Maciej Zauder  – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • Finalista Olimpiady Fizycznej 2022

Pani Joanna Urbaniak – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Lingwistyka dla biznesu na Uniwersytecie Łódzkim
 • Laureatka Olimpiady Artystycznej 2019

Pan Jerzy Dudek – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Mechatronika  na Politechnice Łódzkiej
 • Finalista Olimpiady Geograficznej 2020

Pan Mateusz Patalan – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Filologia romańska na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 2021

Pan Szymon Wójcik – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Prawo na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalista Olimpiady ,,Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego” im. mjr. Marka Gajewskiego 2022

Pan Wiktor Gawron – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Leśnictwo na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalista Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2021

Pan Maciej Cichoń – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Prawo na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalista Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2022

Pani Zuzanna Michalik – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Projektowanie graficzne na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
 • Finalistka Olimpiady Artystycznej 2022

Pani Weronika Kaczmarczyk – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Filologia romańska na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalistka Olimpiady Języka Łacińskiego 2021

Pan Jakub Klim- stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • Finalista Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” 2020

Pani Agata Płachta – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Budownictwo na Politechnice Łódzkiej
 • Finalistka Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 2021

Pan Jan Żaczek- stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • Finalista Olimpiady Biologicznej 2022

Pani Julia Męczyńska – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Wzornictwo na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
 • Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 2022

Pani Klaudia Łupieżowiec – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalistka Olimpiady Wiedzy o Turystyce 2022

Pani Jagoda Wielińska– stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Bankowość i finanse cyfrowe na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalistka Olimpiady Wiedzy o Turystyce 2021

Pani Klaudia Zuchniak – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalistka Olimpiady Wiedzy o Turystyce 2021

Pani Julia Wacławek – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalistka Olimpiady Filozoficznej 2020

Pani Julita Kostka – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Nanotechnologia na Politechnice Łódzkiej
 • Finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności 2022

Pani Anna Zaręba – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Lingwistyka dla biznesu na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalistka Olimpiady Języka Francuskiego 2022

Pan Krystian Rachwalski – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalista Olimpiady Artystycznej 2018

Pani Natalia Kamieńska – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalistka Olimpiady Wiedzy o Żywności 2022