Stypendyści III edycji -2013/2014

Stypendyści Miasta Łodzi 2013/2014

DOKTORANCI (15 stypendiów):

Pani Ewa Krysiak – 1880 zł/mc

■       doktorantka I roku „Chemii” na Politechnice Łódzkiej

■       planowany temat pracy:

„Wytwarzanie i badanie właściwości układów hybrydowych na bazie nanocząstek ceramicznych”

■       współpraca z firmą: International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o.Pan Kamil Krysiak – 1880 zł/mc

■       doktorant I roku „Chemii” na Politechnice Łódzkiej

■       planowany temat pracy:

Technologia syntezy funkcjonalnych, czułych na bodźce zewnętrzne materiałów polimerowych metodą polimeryzacji rodnikowej przez przeniesienie atomu”

■       współpraca z firmą: STEICO AG

Pan Piotr Piersa – 1880 zł/mc

■       doktorant I roku „Budowy i eksploatacji maszyn” na Politechnice Łódzkiej

■       planowany temat pracy:

Analiza efektywności energetycznej procesu gazyfikacji odpadów komunalnych oraz biomasy wzrastającej na glebach niskiej klasy regionu łódzkiej”

■       współpraca z firmą: PHU UNIMASZ

Pan Michał Włodarczyk – 1880 zł/mc

■       doktorant I roku „Informatyki” na Politechnice Łódzkiej

■       planowany temat pracy:

Biometryczne uwierzytelnianie osób w warunkach niekooperacyjnych”

■       współpraca z firmą: Open-RnD

Pan Mateusz Lazarek – 1880 zł/mc

■       doktorant I roku „Mechaniki” na Politechnice Łódzkiej

■       planowany temat pracy:

Optymalizacja konstrukcji motocykla w celu uniknięcia efektu Shimmy”

■       współpraca z firmą: ALMOT

Pan Michał Szkudlarek – 1880 zł/mc

■       doktorant I roku „Informatyki” na Politechnice Łódzkiej

■       planowany temat pracy:

„Multiplatformowe metody wizualizacji i interakcji oparte na technice Head-Coupled Perspective oraz metodach przetwarzania i rozpoznawania obrazów”

■       współpraca z firmą: Codeaway

Pani Marta Denel  – 1880 zł/mc  

■       doktorantka I roku „Genetyki molekularnej, cytogenetyki i biofizyki medycznej ” na Uniwersytecie Łódzkim

■       planowany temat pracy:

Ocena aktywności biologicznej nowych pochodnych antracyklin w komórkach raka piersi oraz jajnika”

■       współpraca z firmą: Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie

Pan Damian Pakulski – 1880 zł/mc

■       doktorant I roku „Automatyki i robotyki” na Politechnice Łódzkiej

■       planowany temat pracy:

„System umożliwiający przywrócenie mobilności osobom sparaliżowanym”

■       współpraca z firmą: Operatorio Artur Gmerek

Pani Monika Świontek – 1880 zł/mc

■        doktorantka I roku „Chemii” na Politechnice Łódzkiej

■        planowany temat pracy:

„Projektowanie i synteza inhibitorów procesu agregacji insuliny
odpornych na działanie enzymów proteolitycznych”

Pan Konrad Kacprzak – 1880 zł/mc

■        doktorant I roku „Budowy i eksploatacji maszyn” na Politechnice Łódzkiej

■        planowany temat pracy:

Numeryczna i eksperymentalna analiza przepływu przez turbinę wiatrową Savoniusa” m

■       współpraca z firmą: Komet

Pani Ewelina Mackiewicz – 1880 zł/mc

■        doktorantka I roku „Chemii” na Uniwersytecie Łódzkim

■        planowany temat pracy:

Synteza nanocząstek magnetycznych typu core-shell oraz ich funkcjonalizacja do zastosowań biomedycznych”

■       współpraca z firmą: neoVision

Pani Lidia Lipińska – 1880 zł/mc

■        doktorantka I roku „Biotechnologii” na Politechnice Łódzkiej

■        planowany temat pracy:

„Aktywność przeciwgrzybowa bakterii z rodzaju Lactobacillus w obecności polioli”

■       współpraca z firmą: Eupatent.pl Adam Pawłowski

Pani Magda Helena Barecka – 1880 zł/mc

■        doktorantka I roku „Budownictwa” na Politechnice Łódzkiej

■        planowany temat pracy:

„Optymalizacja efektów środowiskowych, bilansu energetycznego
i ekonomicznego dla różnych konfiguracji eksperymentalnej fasady budowlanej”

■       współpraca z firmą: Sto-ispo Sp. z o.o.

Pani Justyna Stachniuk – 1880 zł/mc

■        doktorantka I roku „Chemii ” na Uniwersytecie Łódzkim

■        planowany temat pracy:

Chromatografia cieczowa pochodnych endogennych aminotioli i aldehydów”

Pani Jolanta Zięba – 1880 zł/mc

■       doktorantka I roku „Biotechnologii” na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

■       planowany temat pracy:

„Mechanizmy senescencji komórek nowotworowych w warunkach in vitro”

LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH (2 stypendia):

Pani Balbina Rajchelt – stypendium w wysokości 1300 zł/mc

■       studentka I roku na kierunku „Informatyka” Uniwersytetu Łódzkiego

■       laureatka Olimpiady Języka Niemieckiego

 Pani Weronika Wiza – stypendium w wysokości 1000 zł/mc

■       studentka I roku na kierunku „Tkanina i ubiór” ASP w Łodzi

■       finalistka Olimpiady Artystycznej (sekcja plastyki)