Stypendyści IV edycji -2014/2015

Stypendyści Miasta Łodzi 2014/2015

DOKTORANCI (14 stypendiów):

Pani Anna Stefaniuk- Grams – stypendium w wysokości 1820 zł/mc

■       doktorantka I roku „Technologii chemicznej” na Politechnice Łódzkiej

■       planowany temat pracy:

„Wyznaczenie korelacji pomiędzy parametrami elektrycznymi organicznych ogniw fotowoltaicznych, a kwantową wydajnością fotogeneracji i transportem nośników ładunku”

■       współpraca z firmą:  QWERTY Sp. z o.o.


Pani Ewelina Witkowska – 
stypendium w wysokości  1820 zł/mc

■       doktorantka I roku „Chemii” na Politechnice Łódzkiej

■       planowany temat pracy:

Polimerowe diody elektroluminescencyjne oparte na układach matryca-emiter”

■       współpraca z firmą: QWERTY Sp. z o.o.


Pan Tomasz Kosiński – 
stypendium w wysokości 1820 zł/mc

■       doktorant I roku „Informatyki” na Politechnice Łódzkiej

■       planowany temat pracy:

Metody inteligentnego rozpoznawania otoczenia dla potrzeb autonomicznych obiektów mobilnych”

■       współpraca z firmą: Prexer Sp. z o.o.

 

Pan Michał Lipian – stypendium w wysokości  1820 zł/mc

■       doktorant I roku „Budowa i Eksploatacja Maszyn” na Politechnice Łódzkiej

■       planowany temat pracy:

Okanałowa turbina wiatrowa w układzie tandem dla polskiej mikroenergetyki”

■       komercjalizacja wyników badań w ramach otrzymanego Diamentowego Grantu

Pan Michał Kaczmarek – stypendium w wysokości  1820 zł/mc

■       doktorant I roku „Biotechnologii” na Politechnice Łódzkiej

■       planowany temat pracy:

Otrzymywanie sztucznego chitynosomu”

■       współpraca z firmą: Passage Cosmetics Laboratory

Pani Joanna Narewska – stypendium w wysokości  1820 zł/mc

■       doktorantka I roku „Technologii chemicznej” na Politechnice Łódzkiej

■       planowany temat pracy:

„Synteza i charakterystyka nowych materiałów katalitycznych do przeróbki biomasy”

Pani Ewelina Wiśnik  – stypendium w wysokości  1820 zł/mc  

■       doktorantka I roku „Biologii/ Farmacji” na Uniwersytecie Łódzkim

■       planowany temat pracy:

Udział polimerazy poli (ADP-rybozy)-1(PARP-1) w determinowaniu potranslacyjnych modyfikacji histonów w obrębie sekwencji promotorowych genów kodujących czynniki pozapalne w mieloidalnych komórkach efektorowych”

■       współpraca z firmą: Adamed Sp. z o.o.

Pan Adrian Gliszczyński – stypendium w wysokości  1820 zł/mc

■       doktorant I roku „Mechaniki” na Politechnice Łódzkiej

■       planowany temat pracy:

„Stateczność i nośność cienkościennych konstrukcji kompozytowych z uszkodzeniami”

■       współpraca z firmą: Ośrodek Konstrukcyjno Badawczy (OKB)

Pani Greta Utecht – stypendium w wysokości  1820 zł/mc

■        doktorantka I roku „Chemii” na Uniwersytecie Łódzkim

■        planowany temat pracy:

„Anion alkoksyallenowy, jako trójwęglowy blok budulcowy- synteza i transformacje pochodnych 1,2-oksazyny”

Pan Michał Maciejewski – stypendium w wysokości 1820 zł/mc

■        doktorant I roku „Automatyki i Robotyki” na Politechnice Łódzkiej

■        planowany temat pracy:

Port- Hamiltonian Based Simulation of Transient Effects in Superconducting Accelerator Magnets”

Pani Paulina Filipczak – stypendium w wysokości  1820 zł/mc

■        doktorantka I roku „Chemii” na Politechnice Łódzkiej

■        planowany temat pracy:

Wpływ nanocząsteczek na strukturę nadcząsteczkową wody”

■       współpraca z firmą: FERAX

Pani Izabela Szymczak – stypendium w wysokości  1820 zł/mc

■        doktorantka I roku „Biotechnologii” na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

■        planowany temat pracy:

„Rola fosfolipazy PLA2G15 w zapaleniu alergicznym. Mechanizmy regulacji ekspresji”

■       współpraca z firmą: Celther Polska Sp. z o.o.

Pan Paweł Leśniewicz – stypendium w wysokości  1820 zł/mc

■        doktorant I roku „Budowy i Eksploatacji Maszyn” na Politechnice Łódzkiej

■        planowany temat pracy:

„Analiza geometrii felgi samochodowej w celu optymalizacji przepływu powietrza wokół samochodu osobowego”

■       współpraca z firmą: PSA Peugeot Citroen

Pani Kaja Spilarewicz – stypendium w wysokości  1820 zł/mc

■        doktorantka I roku „Chemii” na Uniwersytecie Łódzkim

■        planowany temat pracy:

„Badania fotokatalityczne kompozytów TiO2 z nanocząsteczkami srebra i grafenem”

■       współpraca z firmą: AMI Sp. z o.o.

LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH (4 stypendia):

Pan Wojciech Lipiński – stypendium w wysokości 1400 zł/mc

■       student I roku na kierunku „Technologia chemiczna” Politechniki Łódzkiej

■       laureat Olimpiady Chemicznej
■       finalista Olimpiady Fizycznej

Pani Marta Kwapich – stypendium w wysokości 1000 zł/mc

■       studentka I roku na kierunku „Wzornictwo” ASP w Łodzi

■       finalistka Olimpiady Artystycznej (sekcja plastyki)

Pani Paulina Wyrwas – stypendium w wysokości 1000 zł/mc

■       studentka I roku na kierunku „Inżynieria biomedyczna” Politechniki Łódzkiej

■       finalistka Olimpiady Chemicznej

Pan Marcin Laubich – stypendium w wysokości 1000 zł/mc

■       student I roku na kierunku „Informatyka- Computer Science” Politechniki Łódzkiej

■       finalista Olimpiady Chemicznej