Stypendyści VIII edycji -2018/2019

STYPENDYŚCI  – LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH I TEMATYCZNYCH (24 stypendia):

Pani  Natalia Jarominek  – stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Inżynieria Zarządzania Politechniki Łódzkiej
 • Laureatka Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości (2015), Finalistka Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości (2016), Finalistka Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości (2017)

Pan Piotr Jabłoński – stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Biotechnologia Medyczna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Laureat 19. Olimpiady Wiedzy o Żywności, Finalista 18. Olimpiady Wiedzy o Żywności

Pan Mateusz Dionizy – stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Elektronika i Telekomunikacja Politechniki Łódzkiej
 • Laureat 44. Olimpiady Wiedzy Technicznej
 • Laureat 20. Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”
 • Laureat 19. Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”

Pan Filip Kościsty – stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Laureat 57. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Pani Luiza Janko – stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Technologia Żywności i Żywienia Politechniki Łódzkiej
 • Laureatka 21. Olimpiady Wiedzy o Żywieniu  i Żywności

Pani Hanna Chomczuk – stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Architektura Politechniki Łódzkiej
 • Finalistka 21. Olimpiady Języka Białoruskiego

Pani Monika Góra – stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Logistyka Politechniki Łódzkiej
 • Finalistka 47. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Pani Gabriela Kot – stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Finalistka 22. Olimpiady Wiedzy o Żywieniu  i Żywności

Pan Szymon Ruczyński – stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi
 • Finalista 40. Olimpiady Języka Niemieckiego

Pan Damian Jagieła – stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Filologia Germańska Uniwersytetu Łódzkiego
 • Finalista 41. Olimpiady Języka Niemieckiego

Pani Weronika Golis – stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Filologia Germańska Uniwersytetu Łódzkiego
 • Finalistka 41. Olimpiady Języka Niemieckiego

Pan Jakub Józiewicz – stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Nanotechnologia Politechniki Łódzkiej
 • Finalista 64. Olimpiady Chemicznej

Pan Adam Ejsmont – stypendium w wysokości 1250 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Grafika Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
 • Finalista 42. Olimpiady Artystycznej

Pani Maria Irena Lindner – stypendium w wysokości 1250 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Prawo Uniwersytetu Łódzkiego
 • Laureatka 37. Olimpiady Języka Łacińskiego

Pan Jakub Smólski – stypendium w wysokości 1250 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Laureat 43. Olimpiady Historycznej

Pani Julia Borkowicz – stypendium w wysokości 1250 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Grafika Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
 • Finalistka 40. Olimpiady Artystycznej

Pan Michał Widawski – stypendium w wysokości 1250 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Finalista 64. Olimpiady Chemicznej

Pani Katarzyna Boruń – stypendium w wysokości 1250 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku EkoMiasto Uniwersytetu Łódzkiego
 • Laureatka Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Pan Wiktor Kowalski – stypendium w wysokości 1250 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Ratownictwo Medyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Laureat Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Pani Ewa Janczak – stypendium w wysokości 1000 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu Łódzkiego
 • Finalistka Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Pani Adriana Mocarska – stypendium w wysokości 1000 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Malarstwo Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
 • Finalistka 40. Olimpiady Artystycznej

Pani Olga Pasek – stypendium w wysokości 1000 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Kompozycja muzyki filmowej Akademii Muzycznej w Łodzi
 • Finalistka 42. Olimpiady Artystycznej

Pani Zofia Łakomy – stypendium w wysokości 1000 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Fizyka Techniczna Politechniki Łódzkiej
 • Finalistka 30. Olimpiady Filozoficznej

Pan Mateusz Stępień – stypendium w wysokości 1000 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Prawo Uniwersytetu Łódzkiego
 • Finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym