Stypendyści IX edycji – 2019/2020

STYPENDYŚCI  – LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH I TEMATYCZNYCH (33 stypendia):

 

Pan Jakub Piech  – stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Politechnice Łódzkiej
 • Dwukrotny Laureat Olimpiady Wiedzy Technicznej, Laureat i Finalista Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”, dwukrotny Laureat Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

Pan Maciej Walter – stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Student I roku na kierunku aktorskim w Szkole Filmowej w Łodzi.
 • Laureat Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Pani Weronika Zając – stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Energetyka na Politechnice Łódzkiej
 • Laureatka Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, Finalistka Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Pan Bartosz Dziębowski – stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Budownictwo na Politechnice Łódzkiej
 • Laureat Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, Finalista Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Pani Julia Bołdyrew – stypendium w wysokości 1250 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunkach Prawo i Psychologia na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Pan Eryk Zywert – stypendium w wysokości 1250 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Prawo na Uniwersytecie Łódzkim
 • Dwukrotny Finalista Olimpiady Filozoficznej

Pan Nathan Kłoszewski – stypendium w wysokości 1250 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Chemia na Politechnice Łódzkiej
 • Laureat Olimpiady Chemicznej

Pan Artur Fil– stypendium w wysokości 1250 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Włókiennictwo i Przemysł Mody na Politechnice Łódzkiej
 • Finalista Olimpiady Wiedzy Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży

Pani Julia Bieniek  – stypendium w wysokości 1250 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Architektura na Politechnice Łódzkiej
 • Finalistka Olimpiady Języka Niemieckiego

Pan Damian Pasternak – stypendium w wysokości 1250 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Budownictwo na Politechnice Łódzkiej
 • Finalista Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Pan Adrian Pal  – stypendium w wysokości 1250 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • Finalista Olimpiady Biologicznej

Pan Piotr Łaszkiewicz – stypendium w wysokości 1250 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Mechanical Engineering na Politechnice Łódzkiej
 • Finalista Olimpiady Fizycznej

Pan Piotr Rzepecki – stypendium w wysokości 1250 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Marketing na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalista Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Finalista Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich

Pan Piotr Glinka – stypendium w wysokości 1250 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Marketing na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalista Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Finalista Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich

Pan Mikołaj Grabarczyk – stypendium w wysokości 1250 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Lekarskim Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • Finalista Olimpiady Biologicznej

Pani Kinga Krywiak – stypendium w wysokości 1250 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Biologia Kryminalistyczna na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalistka Olimpiady Wiedzy o Turystyce

Pan Dawid Góras – stypendium w wysokości 1250 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Filozofia na Uniwersytecie Łódzkim
 • Laureat Olimpiady Filozoficznej

Pani Natalia Kawczyńska – stypendium w wysokości 1250 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Grafika na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
 • Laureat Olimpiady Artystycznej

Pan Jakub Ossowski – stypendium w wysokości 1250 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Chemia na Politechnice Łódzkiej
 • Finalista Olimpiady Chemicznej

Pani Zofia Galczak – stypendium w wysokości 1250 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Pani Joanna Szpunar – stypendium w wysokości 1250 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Włókiennictwo i Przemysł Mody na Politechnice Łódzkiej
 • Finalistka Olimpiady Wiedzy i Umiejętności w Zakresie Projektowania i Wytwarzania Odzieży

Pani Maja Kolasińska – stypendium w wysokości 1250 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Tkanina i Ubiór na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
 • Laureatka Olimpiady Artystycznej

Pan Mikołaj Podolecki  – stypendium w wysokości 1000 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • Finalista Olimpiady Chemicznej

Pan Konrad Basta  – stypendium w wysokości 1000 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Informatyka na Politechnice Łódzkiej
 • Laureat Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

Pani Karolina Mirż – stypendium w wysokości 1000 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Budownictwo na Politechnice Łódzkiej
 • Dwukrotna Laureatka Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Pani Jagoda Skawska – stypendium w wysokości 1000 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Projektowanie Ubioru na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
 • Finalistka Olimpiady Artystycznej

Pani Gabriela Kobusińska – stypendium w wysokości 1000 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie Łódzkim
 • Laureatka Olimpiady Wiedzy o Turystyce

Pani Natalia Szczepanowska – stypendium w wysokości 1000 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Cyfryzacja i Zarządzanie Danymi na Uniwersytecie Łódzkim
 • Laureatka Olimpiady Innowacji

Pani Karolina Niedzielska  – stypendium w wysokości 1000 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Biżuteria na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
 • Finalistka Olimpiady Artystycznej

Pani Marlena Zarębska – stypendium w wysokości 1000 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Planowanie Przestrzenne na Politechnice Łódzkiej
 • Finalistka Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Pani Zuzanna Samosiej – stypendium w wysokości 1000 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Filologia Romańska na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalistka Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Łacińskiej

Pan Aleksander Ślazyk  – stypendium w wysokości 1000 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Science and Technology na Politechnice Łódzkiej
 • Finalista Olimpiady Chemicznej

Pan Miłosz Taranowicz  – stypendium w wysokości 1000 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Informatyka na Politechnice Łódzkiej
 • Finalista Olimpiady Filozoficznej