Stypendyści XI edycji – 2021/2022

STYPENDYŚCI  – LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH I TEMATYCZNYCH (43 stypendia):

Pan Piotr Muliński– stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Prawo na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 2019/2020, Laureat Olimpiady Wiedzy Historycznej 2018/2019, Laureat Olimpiady Wiedzy Historycznej 2020/2021,

Pan Jarosław Brodecki  – stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Biologia na Uniwersytecie Łódzkim
 • Laureat Olimpiady Biologicznej 2020/2021, Laureat Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 2020/2021

Pan Wojciech Niewiadomski – stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Prawo na Uniwersytecie Łódzkim
 • Laureat Olimpiady Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego 2020/2021,Finalista Olimpiady Wiedzy Historycznej 2018/2019

Pani Martyna Śliskowska vel Śliska – stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Prawo na Uniwersytecie Łódzkim
 • Laureatka Olimpiady Języka Łacińskiego 2020/2021, Finalistka Olimpiady Historycznej 2020/2021

Pani Magdalena Wilczyńska- stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Budownictwo na Politechnice Łódzkiej
 • Laureatka Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 2020/2021, Finalistka Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 2019/2020

Pan Jakub Modrzyński – stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Inżynieria Środowiska na Politechnice Łódzkiej
 • Laureat Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2019/2020, Finalista Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności 20219/2020

Pani Anna Cyran- stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Papiernictwo i Poligrafia na Politechnice Łódzkiej
 • Finalistka Olimpiady Artystycznej 2020/2021

Pani Gabriela Kasińska- stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalistka Olimpiady Języka Francuskiego 2020/2021

Pan Bartosz Czyżewski – stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Zdrowie Publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • Finalista Olimpiady Matematycznej 2016/2017

Pani Paulina Cyniak- stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • Finalistka Olimpiady Chemicznej 2020/2021

Pani Julia Szyda- stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Chemia na Politechnice Łódzkiej
 • Finalistka Olimpiady Chemicznej 2020/2021

Pani Julia Pazurek – stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Logistyka na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalistka Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 2020/2021, Finalistka Olimpiady Biologicznej 2020/2021

Pani Marta Voznenko – stypendium w wysokości 1350 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Wzornictwo na Politechnice Łódzkiej
 • Finalistka Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży 2020/2021

Pan Łukasz Przyborek  – stypendium w wysokości 1350 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Politechnice Łódzkiej
 • Laureat Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej 2020/2021, Finalista Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej 2019/2020

Pan Przemysław Ołdakowski  – stypendium w wysokości 1350 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Prawo na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalista Olimpiady Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego 2020/2021 Laureat Olimpiady Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego 2017/2018

Pani Zofia Waniek- stypendium w wysokości 1350 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Teoria Muzyki na Akademii Muzycznej w Łodzi
 • Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 2019/2020

Pani Roksana Ostrowska – stypendium w wysokości 1350 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Inżynieria Zarządzania na Politechnice Łódzkiej
 • Finalistka Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2018/2019, Finalistka Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2019/2020

Pan Robert Glückstypendium w wysokości 1350 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Matematyka Stosowana na Politechnice Łódzkiej
 • Finalista Olimpiady Matematycznej 2020/2021

Pani Maja Szurgot – stypendium w wysokości 1350 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Turystyka i Rekreacja na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalistka Olimpiady Wiedzy o Turystyce 2019/2020, Finalistka Olimpiady Wiedzy o Turystyce 2020/2021

Pani Zuzanna Łykowska- stypendium w wysokości 1350 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Architektura na Politechnice Łódzkiej
 • Laureatka Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2020/2021

Pani Zuzanna Kolbus- stypendium w wysokości 1350 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Filologia Włoska na Uniwersytecie Łódzkim
 • Laureatka Olimpiady Języka Łacińskiego 2020/2021

Pani Zofia Safinowska- stypendium w wysokości 1350 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Projektowanie Ubioru na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
 • Finalistka Olimpiady Artystycznej 2018/2019

Pani Joanna Pawelczyk- stypendium w wysokości 1350 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Dietetyka na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • Laureatka Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2020/2021

Pan Tomasz Skrobiranda- stypendium w wysokości 1350 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Prawo na Uniwersytecie Łódzkim
 • Laureat Olimpiady Historycznej 2020/2021

Pan Piotr Krzeczkowski – stypendium w wysokości 1350 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Elektroradiologia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • Finalista Olimpiady Artystycznej 2019/2020, Finalista Olimpiady Artystycznej 2018/2019

Pani Julia Wierzbicka- stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalistka Olimpiady Filozoficznej 2020/2021

Pani Julia Roszak- stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Projektowanie Graficzne na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
 • Finalistka  Olimpiady Artystycznej 2018/2019

Pan Maksymilian Sobotko – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalista Olimpiady Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego 2019/2020

Pani Wiktora Zatka- stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Wzornictwo na Politechnice Łódzkiej
 • Finalistka Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży 2019/2020

Pani Maja Kiełczewska- stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Lekarsk0 – Dentystycznym na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • Finalistka Olimpiady„ Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, 2019/2020

Pan Mikołaj Truszkowski – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Prawo na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalista Olimpiady Historycznej 2020/2021

Pani Justyna Wieteska- stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Biologia na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 2020/2021

Pani Julia Ostrowska – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Geomonitoring na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalistka Olimpiady Wiedzy o Turystyce 2029/2020

Pani Aleksandra Marczak – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 2020/2021

Pani Natalia Frątczak – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Włókiennictwo i Przemysł Mody na Politechnice Łódzkiej
 • Finalistka Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży 2018/2019

Pani Aleksandra Siwiak – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Włókiennictwo i Przemysł Mody na Politechnice Łódzkiej
 • Finalistka Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży 2019/2020

Pani Izabela Myjak – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Włókiennictwo i Przemysł Mody na Politechnice Łódzkiej
 • Finalistka Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży 2019/2020

Pan Dominik Witkowski  – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Logistyka na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalista Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej 2019/2020

Pani Zuzanna Wojnicka – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Prawo na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalistka Olimpiady Języka Łacińskiego 2019/2020

Pani Iga Salamaga – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego  2019/2020

Pan Jakub Staniewski  – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Systemy Sterowania Inteligentnymi Budynkami na Politechnice Łódzkiej
 • Finalista Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości  2016/2017

Pan Jakub Gotówka  – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Energetyka na Politechnice Łódzkiej
 • Finalista Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości  2019/2020

Pani Monika Giemula – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Projektowanie Ubioru na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
 • Finalistka Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży 2015/2016