INFORMACJA RODO

Z myślą o Was pracujemy nad tym, by korzystanie serwisu www.mlodziwlodzi.pl oraz programu Młodzi w Łodzi było wygodne i bezpieczne. Doceniamy Wasze zaufanie i nie chcemy go zawieść, dlatego w związku z wejściem w życie RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w dniu 25 maja 2018 roku wprowadzamy nowe zasady związane z Waszymi danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję że:

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, tel.: +48 (42) 638-44-44, fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl. Więcej danych kontaktowych w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Kontakt z UMŁ.

2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, e-mail: iod@uml.lodz.pl, tel. 42/ 638 59 50.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody, której udzielasz zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym portalu www.mlodziwlodzi.pl, tj. nazwa użytkownika oraz adres e-mail, a także dane uzupełniane przez użytkownika w jego profilu bądź podawane w poszczególnych formularzach zgłoszeniowych tj. nazwisko i imię, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz nazwa uczelni, wydział, kierunek i rok studiów będą przetwarzane za Twoją zgodą w celu uczestnictwa w inicjatywach programu Młodzi w Łodzi, w tym:
a.bezpłatnych szkoleniach Twoja Kariera w Twoich Rękach, w celu uczestnictwa w szkoleniu oraz otrzymania zaświadczenia o udziale w szkoleniu,
b.programie stypendialnym Młodzi w Łodzi, w celu aplikowania do programów stypendialnych poszczególnych pracodawców, oceny aplikacji przez Komisję Stypendialną oraz wyboru Stypendystów,
c. programie Stypendia Miasta Łodzi, w celu aplikowania do programu Stypendia Miasta Łodzi, oceny aplikacji przez Komisję Stypendialną oraz wyboru Stypendystów,
d. konkursie Mam Pomysł na Start’up, w celu zgłoszenia oraz udziału w konkursie Mam Pomysł na Start’up, w tym udziału w szkoleniach, doradztwie i mentoringu,
e. wizytach w firmach Poznaj łódzkich Pracodawców, w celu udziału w wizytach w poszczególnych firmach,
f. karcie rabatowej Młodzi w Łodzi, w celu wydania karty rabatowej Młodzi w Łodzi.

5. Przetwarzanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w inicjatywach programu Młodzi w Łodzi, a brak zgody na przetwarzanie uniemożliwi nam realizację celów określonych w punkcie 4.

6. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym newslettera portalu www.mlodziwlodzi.pl w zakresie adresu e-mail będą również przetwarzane za Twoją zgodą w celu przesyłania newslettera programu Młodzi w Łodzi w zakresie: informacji zamieszczanych na portalu www.mlodziwlodzi.pl.

7. Przetwarzanie danych w postaci adresu e-mail jest konieczne do przekazywania Ci newslettera, a brak zgody na przetwarzanie uniemożliwi nam realizację tego celu określonego w punkcie 6.

8. Dane osobowe określone w pkt. 4 zawarte na koncie użytkownika będą przetwarzane do czasu usunięcia konta w portalu www.mlodziwlodzi.pl. Usunięcia konta można dokonać wysyłając e-mail o treści „Usunięcie konta”, na adres mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl.

9. Dane osobowe w postaci adresu e-mail przypisanego do newslettera Młodzi w Łodzi będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przesyłanie newslettera. Cofnięcia zgody można dokonać wysyłając e-mail o treści „Newsletter – Cofnięcie zgody”, na adres mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl, bądź korzystając z linku o anulowaniu subskrypcji w treści newslettera.

10. Twoje dane osobowe będą ujawniane innym odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

10.1. wyłącznie w przypadku udziału w poszczególnych inicjatywach w zakresie, jak poniżej:

a. w przypadku udziału w bezpłatnych szkoleniach Twoja Kariera w Twoich Rękach firmie/instytucji prowadzącej szkolenie, w postaci umieszczenia imienia i nazwiska uczestnika na liście obecności oraz na zaświadczeniu o udziale w szkoleniu;

b. w przypadku udziału w programie stypendialnym Młodzi w Łodzi, członkom Komisji Stypendialnej wyłącznie w celu oceny aplikacji oraz fundatorom stypendiów w celu nawiązania kontaktu z wybranym Stypendystą;

c. w przypadku udziału w programie Stypendia Miasta Łodzi, członkom Komisji Stypendialnej, wyłącznie w celu oceny aplikacji;

d. w przypadku udziału w wizytach w firmach Poznaj łódzkich Pracodawców firmie, w której odbywa się wizyta, w postaci umieszczenia imienia i nazwiska na liście obecności;

10.2. przedsiębiorcom zapewniającym hosting portalu www.mlodziwlodzi.pl oraz wsparcie utrzymania oprogramowania i poprawnego działania portalu;

10.3. przedsiębiorcom  oferującym usługę masowego mailingu, wyłącznie w zakresie adresu e-mail.

11. Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania danych od tego momentu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

12. Masz również prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

13. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.