Stypendyści II edycji -2012/2013

Stypendyści Miasta Łodzi 2012/2013

LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH (10 stypendiów):

Pan Mateusz Podhalicz– stypendium w wysokości 1200 zł/mc

– student I roku na kierunku „Ekonomia” Uniwersytetu Łódzkiego,

– laureat Olimpiady Języka Angielskiego;

– laureat Olimpiady Filozoficznej;

– laureat Olimpiada Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej;

– laureat Olimpiady Literatury i Języka Polskiego;

– finalista Olimpiady Historycznej.

Pan Wojciech Szałapski– stypendium w wysokości 1200 zł/mc

– student I roku na kierunku „Informatyka” Politechniki Łódzkiej,

– laureat Olimpiady Informatycznej;

Pani Maria Paszkiewicz– stypendium w wysokości 1200 zł/mc

– studentka I roku międzywydziałowych studiów matematyczno-przyrodniczych na Uniwersytecie Łódzkim,

– laureatka Olimpiady Wiedzy Technicznej;

Pani Diana Tłuczek – stypendium w wysokości 1000 zł/mc

– studentka I roku na prowadzonym w języku francuskim kierunku „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” („Gestion et Technology”) Politechniki Łódzkiej,

– finalistka Olimpiady Języka Francuskiego;

Pan Przemysław Kucharski– stypendium w wysokości 1000 zł/mc

– student I roku na kierunku „Informatyka” Politechniki Łódzkiej,

– finalista Olimpiady Fizycznej;

Pani Paulina Sołtyszewska – stypendium w wysokości 1000 zł/mc

– studentka I roku na kierunku „Tkanina i Ubiór” Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi,

– finalistka Olimpiady Artystycznej;

Pan Daniel Kołodziejczyk– stypendium w wysokości 1000 zł/mc

– student I roku na kierunku „Finanse i Rachunkowość” Uniwersytetu Łódzkiego,

– finalista Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej;

Pan Igor Kobus– stypendium w wysokości 1000 zł/mc

– student I roku na kierunku „Budownictwo” Politechniki Łódzkiej,

– finalista Olimpiady Wiedzy Technicznej;

Pani Marta Pawelczyk – stypendium w wysokości 1000 zł/mc

– studentka I roku na kierunku „Budownictwo” Politechniki Łódzkiej,

– finalistka Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych;

Pan Paweł Czapski– stypendium w wysokości 1000 zł/mc

– student I roku na kierunku „Mechanika i Budowa Maszyn” Politechniki Łódzkiej,

– finalista Olimpiady Wiedzy Technicznej;

DOKTORANCI (7 stypendiów):

Pani Dorota Zielińska – stypendium w wysokości 2000 zł/mc

– doktorantka I roku „Włókiennictwa” na Politechnice Łódzkiej;

– planowany temat pracy: „Wytwarzanie wyrobów włókienniczych specjalnych o właściwościach zoptymalizowanych przy użyciu zaawansowanych metod modyfikacji powierzchni” Pan Piotr Brzeski – stypendium w wysokości 2000 zł/mc

– doktorant I roku „Mechaniki” na Politechnice Łódzkiej;

– planowany temat pracy: „Transfer energii w układach sprzężonych oscylatorów”

Pan Piotr Leśniewski – stypendium w wysokości 2000 zł/mc

– doktorant I roku „Automatyki i Robotyki” na Politechnice Łódzkiej;

– planowany temat pracy: „Dyskretne ślizgowe sterowanie obiektami z wieloma opóźnieniami w torze wejściowym”

Pani Agnieszka Szczodrowska– stypendium w wysokości 2000 zł/mc

– doktorantka I roku „Biotechnologii i nauk o żywności” na Politechnice Łódzkiej;

– planowany temat pracy: „Immunoenzymatyczna metoda oznaczania niklu w żywności”

Pani Kaja Śmietanka– stypendium w wysokości 2000 zł/mc

– doktorantka I roku „Biotechnologii” na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi;

– planowany temat pracy: „Immunomodulacyjne efekty testosteronu na komórki glejowe”

Pani Monika Dąbrzalska– stypendium w wysokości 2000 zł/mc

– doktorantka I roku „Genetyki molekularnej, cytogenetyki i biofizyki medycznej” na Uniwersytecie Łódzkim;

– planowany temat pracy: „Badanie dendrymerów w aspekcie terapii fotodynamicznej”

Pan Krzysztof Kochel – stypendium w wysokości 2000 zł/mc

– doktorant I roku studiów biochemiczno-biofizycznych na Uniwersytecie Łódzkim;

– planowany temat pracy: „Badania nowosyntetyzowanych koniugatów nitroksylowych jako związków modulujących aktywność leków przeciwnowotworowych na poziomie mitochondriów komórki rakowej”