Stypendyści VII edycji -2017/2018

STUDENCI – LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH (12 stypendiów):

 

Pan Maksym Prusisz – stypendium w wysokości 1450 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Elektronika i Telekomunikacja Politechniki Łódzkiej
 • Laureat 40. Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Laureat 39. Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Elektrycznej, Finalista 19. Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”, Laureat 43. Olimpiady Wiedzy Technicznej

Pan Szymon Piaszczyński – stypendium w wysokości 1450 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Finalista 62. i 63. Olimpiady Chemicznej

Pan Tomasz Smaż – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Automatyka i Robotyka na Politechnice Łódzkiej
 • Laureat 40. Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Finalista 39. Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Laureat 19. Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”

Pani Magda Jakóbczyk – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Logistyka na Uniwersytecie Łódzkim
 • Laureatka 38. Olimpiady Języka Francuskiego, Finalistka 6. Olimpiady Języka Hiszpańskiego

Pan Piotr Możdżeń – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Laureat 63. Olimpiady Chemicznej

Pani Zofia Kifer – stypendium w wysokości 1200 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Biotechnologia na Politechnice Łódzkiej
 • Laureatka 40. Olimpiady Języka Angielskiego

Pan Wiktor Rosiak – stypendium w wysokości 1000 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Finalista 66. Olimpiady Fizycznej

Pan Piotr Rosiak – stypendium w wysokości 1000 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa na Politechnice Łódzkiej
 • Finalista 63. Olimpiady Chemicznej

Pan Robert Jakubczyk – stypendium w wysokości 1000 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Informatyka i Ekonometria na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalista 43. Olimpiady Geograficznej

Pan Maciej Jabłoński – stypendium w wysokości 1000 zł/mc

 • Student I roku na kierunku Informatyka na Uniwersytecie Łódzkim
 • Finalista 57. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Pani Joanna Dybowska – stypendium w wysokości 1000 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Chemia na Politechnice Łódzkiej
 • Finalistka 63. Olimpiady Chemicznej

Pani Julia Kulbacka – stypendium w wysokości 1000 zł/mc

 • Studentka I roku na kierunku Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Finalistka 21. Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

DOKTORANCI (11 stypendiów):

 

Pani Natalia Fabisiak – stypendium w wysokości 2000 zł/mc

 • Doktorantka I roku na Wydziale Wojskowo – Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Planowany temat pracy: Rola wybranych cytokin w chorobach zapalnych i nowotworowych trzustki
 • Opiekun naukowy: prof. dr hab. n. med. Anita Gąsiorowska

Pan Aleksander Szubert – stypendium w wysokości 1700 zł/mc

 • Doktorant I roku na kierunku Elektronika na Politechnice Łódzkiej
 • Planowany temat pracy: Kompensacja siły Lorentza akceleratora ESS z wykorzystaniem elementów piezoelektrycznych
 • Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski

Pani Justyna Paradowska – stypendium w wysokości 1700 zł/mc

 • Doktorantka I roku na kierunku Inżynieria Materiałowa na Politechnice Łódzkiej
 • Planowany temat pracy: Badania grafenu dla zastosowań w sensoryce
 • Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski

Pani Hanna Makowska – stypendium w wysokości 1700 zł/mc

 • Doktorantka I roku na kierunku Technologia Chemiczna na Politechnice Łódzkiej
 • Planowany temat pracy: Opracowanie nowatorskich organicznych tranzystorów z efektem polowym opartych na samonośnych układach oraz druku cyfrowym
 • Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Jacek Ulański

Pani Justyna Wojtasik – stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Doktorantka I roku na kierunku Inżynieria Chemiczna na Politechnice Łódzkiej
 • Planowany temat pracy: Absorpcja CO2 z użyciem aktywatora enzymatycznego w aparatach z rotującym wypełnieniem
 • Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Andrzej Górak

Pan Piotr Rakowski – stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Doktorant I roku na kierunku Budowa i Eksploatacja Maszyn na Politechnice Łódzkiej
 • Planowany temat pracy: Suwmiarka 6D – uniwersalne ramię pomiarowe do pomiarów w przestrzeni 6D powszechnym zastosowaniu warsztatowym
 • Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski

Pan Konrad Sodol – stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Doktorant I roku na kierunku Inżynieria Materiałowa na Politechnice Łódzkiej
 • Planowany temat pracy: Opracowanie technologii wkładów kompozytowych o właściwościach chłodząco-izolujących
 • Opiekun naukowy: dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek

Pani Marta Głuszek – stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Doktorantka I roku na kierunku Inżynieria Materiałowa na Politechnice Łódzkiej
 • Planowany temat pracy: Opracowanie wytycznych do wdrożenia technologii wytwarzania powłok na bazie hydroksyapatytu (HAp) przeznaczonych do modyfikacji implantów kostnych
 • Opiekun naukowy: dr hab. inż. Witold Kaczorowski

Pani Elżbieta Mierzejewska – stypendium w wysokości 1500 zł/mc

 • Doktorantka I roku na kierunku Ekologia i Ochrona Środowiska na Uniwersytecie Łódzkim
 • Planowany temat pracy: Dyniowate i ich metabolity wtórne jako stymulatory ryzodegradacji wybranych herbicydów z grupy fenoksykwasów
 • Opiekun naukowy: dr hab. Magdalena Urbaniak

Pani Dorota Kowalczyk – stypendium w wysokości 850 zł/mc

 • Doktorantka I roku na kierunku Fizyka na Uniwersytecie Łódzkim
 • Planowany temat pracy: Badania układów hybrydowych grafen-tlenek metalu przejściowego zastosowaniu do elastycznej elektroniki organicznej
 • Opiekun naukowy: prof. dr hab. Zbigniew Klusek

Pan Jakub Walczak – stypendium w wysokości 850 zł/mc

 • Doktorant I roku na kierunku Informatyka na Politechnice Łódzkiej
 • Planowany temat pracy: Efektywne przetwarzanie oraz analiza chmur punktów geometrycznych na potrzeby lokalizacji i rekonstrukcji elementów scen trójwymiarowych
 • Opiekun naukowy: dr hab. inż. Adam Wojciechowski