Stypendyści VI edycji -2016/2017

STUDENCI, LAUREACI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH (6 stypendiów):

Pan Mikołaj Świerczyński – stypendium w wysokości 1400 zł/mc

 • student I roku na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego
  w Łodzi
 • laureat LXI i LXII Olimpiady Chemicznej, finalista LX Olimpiady Chemicznej

Pan Marcin Massalski – stypendium w wysokości 1400 zł/mc

 • student I roku na kierunku „Informatyka” specjalność „Information Technology” na Politechnice Łódzkiej
 • laureat LXVI i LXVII Olimpiady Matematycznej, finalista LXV Olimpiady Fizycznej

Pan Tomasz Bednarek – stypendium w wysokości 1400 zł/mc

 • student I roku na kierunku „Fizyka” na Uniwersytecie Łódzkim
 • laureat LXIV Olimpiady Fizycznej oraz finalista LXV Olimpiady Fizycznej

Pan Adam Makaro – stypendium w wysokości 1400 zł/mc

 • student I roku na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego
  w Łodzi
 • laureat LXI i LXII Olimpiady Chemicznej

Pan Jędrzej  Chrzanowski  – stypendium w wysokości 1400 zł/mc

 • student I roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • laureat LXII Olimpiady Chemicznej

Pan Norbert  Trelka  – stypendium w wysokości 1400 zł/mc

 • student I roku na kierunku „Budownictwo” na Politechnice Łódzkiej
 • laureat XXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

STUDENCI, FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH (7 stypendiów):

Pani Klaudia Skowrońska – stypendium w wysokości 1100 zł/mc

 • studentka I roku na kierunku „Organizacja Produkcji Filmowej
  i Telewizyjnej” w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej
  i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi
 • finalistka XXXIX Olimpiady Języka Francuskiego

Pan Maciej Durajski – stypendium w wysokości 1100 zł/mc

 • student I roku na kierunku „Technologia chemiczna” na Politechnice Łódzkiej
 • finalista LXII Olimpiady Chemicznej

Pan Rafał Sipak – stypendium w wysokości 1100 zł/mc

 • student I roku na kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji”, specjalność „Businnes & Technology” na Politechnice Łódzkiej
 • finalista XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Pan Filip Bartczak – stypendium w wysokości 1100 zł/mc

 • student I roku na kierunku „Logistyka” na Politechnice Łódzkiej
 • finalista VII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

Pani Klaudia Grzeszkiewicz – stypendium w wysokości 1100 zł/mc

 • studentka I roku na kierunku „Lingwistyka dla biznesu”
  na Uniwersytecie Łódzkim
 • finalistka VI Olimpiady Języka Hiszpańskiego

Pan Bartłomiej Bęcal – stypendium w wysokości 1100 zł/mc

 • student I roku na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego
  w Łodzi
 • finalista LXII Olimpiady Chemicznej

Pani Dorota Mularska – stypendium w wysokości 1100 zł/mc

 • studentka I roku na kierunku „Finanse i rachunkowość”
  na Uniwersytecie Łódzkim
 • finalistka XXXIX Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości

DOKTORANCI (7 stypendiów w wysokości 2055 zł/mc):

Pan Hubert Zatorski – stypendium w wysokości 2055 zł/mc

 • doktorant I roku w zakładzie Biochemii Uniwersytetu Medycznego
  w Łodzi
 • planowany temat pracy: „Wpływ cukrzycy typu 2 na przebieg chorób zapalnych układu pokarmowego”
 • opiekun naukowy: dr hab. n. med. Jakub Fichna, prof. nadzw. UM

Pan Jarosław Kawecki – stypendium w wysokości 2055 zł/mc

 • doktorant I roku na kierunku „Informatyka” na Politechnice Łódzkiej
 • planowany temat pracy: „Lokalizacja węzłów sieci internetu rzeczy (IoT) z wykorzystaniem fuzji danych i filtrów cząsteczkowych”
 • opiekun naukowy: dr hab. inż. Sławomir Hausman

Pani Ewelina Niedzielska – stypendium w wysokości 2055 zł/mc

 • doktorantka I roku na kierunku „Technologia chemiczna”
  na Politechnice Łódzkiej
 • planowany temat pracy: „Przyjazne dla środowiska materiały polimerowe z kontrolowanym czasem degradacji”
 • opiekunowie naukowi: prof. dr hab. inż. Marian Zaborski i dr inż. Anna Masek

Pani Jolanta Tomaszewska – stypendium w wysokości 2055 zł/mc

 • doktorantka I roku na kierunku „Technologia chemiczna”
  na Politechnice Łódzkiej
 • planowany temat pracy: „Sacharoza jako surowiec do produkcji biopolimerów metodą katalityczną”
 • opiekun naukowy: dr hab. inż. Izabela Witońska

Pan Konrad Stawiski – stypendium w wysokości 2055 zł/mc

 • doktorant I roku w Zakładzie Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej
  na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • planowany temat pracy: „Zastosowania zaawansowanych technik nauczania maszynowego w poszukiwaniu biomarkerów onkologicznych
  i radioterapeutycznych”
 • opiekun naukowy: dr hab. n. med. Wojciech Fendler, prof. nadzw. UM

Pan Adam Fabisiak – stypendium w wysokości 2055 zł/mc

 • doktorant I roku w zakładzie Biochemii Uniwersytetu Medycznego
  w Łodzi
 • planowany temat pracy: „Zmiana przepuszczalności bariery jelitowej
  w chorobach zapalnych przewodu pokarmowego”
 • opiekun naukowy: dr hab. n. med. Jakub Fichna, prof. nadzw. UM

Pani Weronika Cieciura – stypendium w wysokości 2055 zł/mc

 • doktorantka I roku na kierunku „Biotechnologia i nauki o żywności/ Biotechnologia” na Politechnice Łódzkiej
 • planowany temat pracy: „Wytwarzanie wodoru z biomasy roślinnej
  i odpadów komunalnych w wyniku tzw. ciemnej fermentacji”
 • opiekun naukowy: dr inż. Sebastian Borowski