Stypendyści I edycji – 2011/2012

Stypendyści 2011/2012

Tytuł Stypendysty Miasta Łodzi oraz stypendium w wysokości 1080 brutto miesięcznie od listopada 2011 r. do lipca 2012 r. otrzymała laureatka olimpiady przedmiotowej:

Pani Małgorzata Gałka– studentka I roku Politechniki Łódzkiej na kierunku „Gestion et Technology”, laureatka XXXIV Olimpiady Języka Francuskiego.

Tytuł Stypendysty Miasta Łodzi oraz stypendium w wysokości 845 zł brutto miesięcznie od listopada 2011 r. do lipca 2012 r. otrzymali finaliści olimpiad przedmiotowych:

Pan Łukasz Dykcik – student I roku Politechniki Łódzkiej na kierunku „Elektronika i Telekomunikacja” PŁ, finalista LX Olimpiady Fizycznej;

Pani Aleksandra Walasik  studentka I roku Politechniki Łódzkiej na kierunku „Wzornictwo”,finalistce XXXV Olimpiady Artystycznej.

Tytuł Stypendysty Miasta Łodzi oraz stypendium w wysokości 2148 zł brutto miesięcznie od listopada 2011 r. do lipca 2012 r. otrzymali doktoranci łódzkich uczelni:

Pan Marcin Rosowski  doktorant I roku chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego;
Temat pracy: Wprowadzenie nanocząsteczek do matryc polimerowych
Współpraca z biznesem: Gremi

Pan Rafał Jachowicz  doktorant I roku informatyki na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnice Łódzkiej;
Temat pracy: Analiza i przetwarzanie obrazów
Współpraca z biznesem: Prexer Sp. z o.o.

Pani Justyna Dominiak – doktorantka I roku włókiennictwa na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej;
Temat pracy: Redukcja fizjologicznych skutków udaru balistycznego w kamizelkach kuloodpornych
Współpraca z biznesem: ITB Moratex

Pani Eliza Tkacz  doktorantka I roku budowy i eksploatacji maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej;
Temat pracy: Dynamika poprzecznego łożyska gazowego z podatnie podpartą folią

Pan Tadeusz Strózik – doktorant I roku chemii na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej;
Temat pracy: Badania metodami fizykochemicznymi oraz technikami modelowania komputerowego wybranych pochodnych porfiryny jako potencjalnych leków antynowotworowych
Współpraca z biznesem: ALT S.C.

Pan Konrad Barszcz  doktorant I roku chemii na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej;
Temat pracy: Kierowane cytostatyki triazynowe
Współpraca z biznesem: IFOTAM S.A.

Pani Julita Gadomska  doktorantka I roku biotechnologii na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Temat pracy: Wprowadzenie stabilnej linii komórkowej CHO do celowanego wprowadzania genów
Współpraca z biznesem: Mabion S.A.