Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt „Młodzi w Łodzi – kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu 919 880,00  PLN
Kwota dofinansowania z RPO WŁ 781 898,00 PLN

Okres realizacji projektu: wrzesień 2013 – grudzień 2014

CELE PROJEKTU
Celem głównym projektu jest zachęcenie do studiowania w Łodzi poprzez promocję programu Młodzi w Łodzi oraz zalet Miasta i Łódzkich uczelni.
Pierwszym celem pośrednim projektu jest zachęcenie młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Łodzią oraz budowanie pozytywnego wizerunku Miasta, sprzyjającego rozwojowi zawodowemu.
Kolejnym celem pośrednim jest promocja marki Miasta Łodzi poprzez wzmocnienie jego wizerunku jako silnego ośrodka akademickiego, sprzyjającego dalszemu rozwojowi kariery zawodowej.

Działania realizowane w ramach projektu:

  •  Realizacja aplikacji internetowej – Test kompetencyjny.
   Opracowany test pomoże wybrać kierunek studiów najbardziej zgodny z profilem osobowościowym osoby wypełniającej.
   Wykonawca: firma KAMIKAZE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-415) przy Placu Wolności 5/22
  • Realizacja łódzkiej gry komputerowej.
   Gra będzie zapoznawała z historią, zabytkami, atrakcjami kulturalnymi i rekreacyjnymi, uczelniami, pracodawcami itp. Grafika gry będzie w atrakcyjny sposób prezentować charakterystyczne łódzkie miejsca.
   Wykonawca: firma KAMIKAZE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-415) przy Placu Wolności 5/22
  • Realizacja spotu zachęcającego do studiowania w Łodzi.
   30-sekundowy spot reklamowy będzie zachęcał do studiowania w Łodzi, prezentując lokalne uczelnie, możliwości pracy i kariery oraz ofertę kulturalno-rekreacyjną.
   Wykonawca: firma BELBAX Anna Lesińska – Gazicka, z siedzibą 90-004 Łódź, ul. Piotrkowska 108 lok. 7A
 • Ogólnopolska kampania wizerunkowa programu Młodzi w Łodzi
  Kampania będzie zachęcała do studiowania w Łodzi poprzez prezentację inicjatyw programu. Obejmie ogłoszenia na 300 billboardach w Łodzi oraz miastach szeroko rozumianego obszaru oddziaływania łódzkiego ośrodka akademickiego. Przewiduje się również umieszczenie ogłoszeń na citylightach i ekranach LED w szkołach ponadgimnazjalnych.
  Wykonawca: GRUPA GK GWNH Spółka z o.o. siedzibą przy ul. Makowskiej 139/141, 04-344 Warszawa (zakup nośników); MOSQI.TO Magdalena Szmidt z siedzibą w Łodzi (90-302) przy ul. Stanisława Wigury 13 lok. 10 (kreacja nośników outdoorowych)
 • Przeprowadzenie kampanii internetowej, zakładającej promocję programu Młodzi w Łodzi na stronach dedykowanych grupie docelowej oraz szeroką kampanię wizerunkową w najbardziej popularnych portalach ogólnopolskich i społecznościowych, obejmującą emisję spotu zachęcającego do studiowania w Łodzi, zamieszczenie banerów, artykułów sponsorowanych, linków do strony programu.
  Wykonawca: PERFORMANCE MEDIA Sp. z o.o., z siedzibą 02-704 Warszawa, ul. Idzikowskiego 19
 • Zamieszczenie informacji w prasie – reklamy lub artykuły sponsorowane umieszczone będą w dodatkach edukacyjnych najpopularniejszych ogólnopolskich dzienników.
  Wykonawca: Dotthe.it Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 r. 82
 • Opracowanie i druk planera akademickiego tj. kalendarza studenckiego obejmującego rok akademicki.
  Wykonawca: 6 SZPILEK K. Łukowska, A. Musiałek, I. Robert, z siedzibą przy ul. Tuwima 95 lok.25/26, 90-031 Łódź (projekt graficzny); Pasaż Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie przy ul. Ryglówka 24, 30-363 Kraków (druk)
 • Wydanie informatora prezentującego inicjatywy programu Młodzi w Łodzi oraz zachęcającego do studiowania w Łodzi poprzez prezentację łódzkich uczelni, łódzkich pracodawców oraz oferty kulturalnej, rozrywkowej i sportowej Miasta.
  Wykonawca:
  IMAGINE Filip Iwański z siedzibą 90-730 Łódź, ul. Gdańska 44 lok. 4 (opracowanie i projekt graficzny); Pasaż Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie przy ul. Ryglówka 24, 30-363 Kraków (druk)
 • Wykonanie gadżetów reklamowych.
  Wykonawca: Promo-Land Dorota Grodzińska-Moszczyńska, Renata Rutkowska z siedzibą Chechło Pierwsze, ul. Zwycięstwa 10, 95-082 Dobroń
 •  Eventy promocyjne zachęcające do studiowania w Łodzi.
  Eventy zorganizowane będą dla maturzystów w Łodzi oraz miastach szeroko rozumianego regionu łódzkiego (Częstochowa, Kielce, Radom, Kalisz, Płock, Bełchatów, Łowicz, Piotrków Tryb., Rawa Mazowiecka, Kutno, Pabianice, Sieradz, Łowicz, Brzeziny, Tomaszów Maz.). Będą polegać na wizytowaniu wymienionych miejscowości obrandowanym i specjalnie wyposażonym autokarem, w którym przedstawiane będą prezentacje multimedialne oraz spoty zachęcające do studiowania w Łodzi, a także użyte zostaną wszystkie wymienione wyżej środki marketingowe.
  Wykonawca: ALTHERMEDIA SP. Z O.O. SP. K., z siedzibą przy Al. Niepodległości 210 lok. 25, 00-608 Warszawa
 •  Realizacja badania: Postrzeganie marki Młodzi w Łodzi wśród grupy docelowej.
  Badanie przeprowadzone zostanie na reprezentatywnej grupie studentów, nie pochodzących z Łodzi. Posłuży weryfikacji dotychczasowych działań prowadzonych w ramach programu Młodzi w Łodzi oraz wytyczenia nowych działań.
  Wykonawca: INSTYTUT NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17 lok. 4A, 90-248 Łódź

Biuro Projektu:
Urząd Miasta Łodzi
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy
Departament Architektury i Rozwoju
al. Politechniki 32
93-590 Łódź
tel.: +48 (42) 638-47-00
fax: +48 (42) 638-44-85
e-mail: biuro.rozwoju@uml.lodz.pl