Dotknij Teatru rozpocznie się planowo 27 marca 2021r. Od godz. 14:00 do 17:00 odbywać się będzie audycja radiowa w Studenckim Radio Żak Politechniki Łódzkiej współprowadzona ze studentami Uniwersytetu Łódzkiego z Katedry Dramatu i Teatru. Każda godzina audycji będzie miała inny aspekt tematu Obecność/ Nieobecność w teatrze.

14.00-15.00: O sztuce teatru włączającego, teatru bez barier, uobecniającego grupy społecznie wykluczone. Zaproszeni goście: Justyna Sobczyk (twórczyni Teatru 21, tworzonego przez osoby z zespołem Down’a i zaburzeniami ze spektrum autyzmu; współtwórczyni Centrum Sztuki Włączającej, tegoroczna laureatka Paszportu Polityki w dziedzinie Teatru), Wiktor Moraczewski (kulturoznawca, teatrolog, pedagog teatralny, od 2017 roku współpracuje z Teatrem Chorea w Łodzi, gdzie współpracuje m.in. przy projektach z dziećmi i młodzieżą oraz osobami z niepełnosprawnościami).
Prowadzący (studenci z Koła Naukowego Teatrologów UŁ): Julia Gawryszczak i Michał Mielnik

15.00-16.00: Czy teatr online jest teatrem „obecnym”. O sztuce teatru w sieci – blaski i cienie streamingu teatralnego w pandemii. Zaproszeni goście: Weronika Doboszyńska (specjalistka PR w Teatrze Dramatycznym w Warszawie); Ewa Krasucka (fotografka, autorka multimediów i realizatorka wideo w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie).
Prowadzący (studenci z Koła Naukowego Teatrologów UŁ): Sandra Kocoń i Michał Mielnik

16.00-17.00: Inscenizacja Obecności i Nieobecności: co w teatrze współczesnym jest obecne, a czego ciągle brakuje? Zaproszeni goście: Dorota Ignatjew (nowa dyrektorka Teatru Nowego w Łodzi); Paweł Grala (tancerz i choreograf, współpracownik grupy Pracownia Fizyczna przy Akademii Muzycznej w Łodzi; współtwórca KIPISZ-u, łódzkiego generatora działań twórczych).
Prowadzący (studenci z Koła Naukowego Teatrologów UŁ): Adrianna Wolińska i Sandra Kocoń

Opis: Audycja poświęcona będzie różnym aspektom Obecności w sztuce teatru. Teatr jako sztuka współobecności twórców i odbiorców, pozwala stwarzać moment intymnego współistnienia ludzi w czasie i w przestrzeni. Zaproszeni goście, twórczynie i twórcy teatru, zarówno ci/te działający/e w przestrzeni stricte artystycznej (reżyseria, aktorstwo, taniec), jak i ci/te wspomagający/e proces twórczy (dyrekcja, obsługa widowni), porozmawiają o Obecności w teatrze, postrzeganej z różnych perspektyw. Studenci Koła Naukowego Teatrologów, działającego przy Katedrze Dramatu i Teatru UŁ pod opieką prof. Małgorzaty Budzowskiej i dra Piotra Olkusza, zadadzą Gościom pytania dotyczące trzech zasadniczych przestrzeni namysłu nad Obecnością w teatrze: 1. O sztuce teatru włączającego, teatru bez barier, uobecniającego grupy społecznie wykluczone; 2. Czy teatr online jest teatrem „obecnym”? O sztuce teatru w sieci – blaski i cienie streamingu teatralnego w pandemii; 3. Inscenizacja Obecności i Nieobecności: co w teatrze współczesnym jest obecne, a czego ciągle nie ma?
organizatorzy: Katedra Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego/ Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej/ Dotknij Teatru/ Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych

Dotknij Teatru jest organizowane przez Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi
Finansowanie: Urząd Miasta Łodzi
Honorowy patronat Prezydenta Miasta Łodzi

Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie: http://dotknijteatru.pl/lodz/