Partnerzy

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych jest łódzką instytucją kultury. Powstała w 2005 roku, po przekształceniu legendarnego Teatru 77, dlatego dziedziczy tradycje miejsca i działania „Siódemek”. Jej misją jest tworzenie teatru aktywnego społecznie, interweniującego, zaangażowanego w miasto i rzeczywistość.

Pracuje według zasad:

Teatr jest egalitarny i nie wyklucza żadnego widza;
Obowiązkiem teatru jest dostępność dla wszystkich grup społecznych, a zwłaszcza wykluczanych, dyskryminowanych (w tym niepełnosprawnych);
Unikatową właściwością sztuki teatru jest Spotkanie, które musi być istotne społecznie lub odgrywać rolę w osobistym rozwoju odbiorcy;
Tworzenie jest prawem każdego człowieka.
AOIA realizuje zadania:

nowoczesnej twórczości w zakresie teatru dramatycznego i teatru tańca oraz performance
laboratorium artystycznego na poziomie podstawowym i zaawansowanym dla amatorów i zawodowców
powszechnej edukacji teatralnej, wypracowanej dorobkiem projektu Dotknij Teatru i realizującej założenia m.in. miejskiego programu Polityki Rozwoju Edukacji Miasta Łodzi 2020+,
wieloaspektowej rewitalizacji społecznej, dedykowanej dzielnicy Śródmieście i Polesia, opartej na zasadach partycypacji, ściśle związanej z założeniami miejskiej strategii np. Polityki Społecznej 2020+ dla Miasta Łodzi.