W dniach 13-14 maja 2024 r. odbędzie się VII Dzień Doktoranta Uniwersytetu Łódzkiego.

Wydarzenie w tym roku organizowane jest przez Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego, Centrum Komunikacji i PR oraz Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego. Partnerem wydarzenia jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

13 maja 2024 r. odbędzie się wiele ciekawych i wartościowych prelekcji, szkoleń oraz warsztatów zarówno dla doktorantów, absolwentów jak i kandydatów do szkół doktorskich. Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zaplanowano panel tematyczny poświęcony popularyzacji badań naukowych oraz dwie prelekcje – o popularyzowaniu badań oraz nawiązywaniu współpracy i umiędzynarodowieniu badań naukowych. W Centrum Szkół Doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego odbędą się natomiast szkolenia i warsztaty dotyczące m.in. składania wniosków grantowych, prawnych i praktycznych aspektów kształcenia w szkole doktorskiej czy też budowania relacji z promotorem w języku polskim oraz angielskim.

Istotnym punktem wydarzenia będą Drzwi Otwarte Szkół Doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego oraz Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, które również odbędą się w Centrum Szkół Doktorskich. W ramach tej inicjatywy studenci oraz absolwenci studiów wyższych zainteresowani kształceniem w szkołach doktorskich uzyskają możliwość zapoznania się z ofertą oraz zasadami rekrutacji, a także spotkania z doktorantami.

14 maja 2024 r. odbędzie się natomiast kolejna edycja Konkursu Talking Science dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zadaniem uczestników będzie przedstawienie tematyki prowadzonych przez siebie badań naukowych/swoich zainteresowań badawczych w sposób zrozumiały dla szerokiego grona odbiorców. Czas wystąpienia nie może przekroczyć 180 sekund!  Kapituła wskaże laureatów konkursu, a publiczność zwycięzcę nagrody specjalnej. Łączna suma nagród to aż 32 tysiące złotych.

Więcej informacji w mediach społecznościowych URSD UŁ