RYNEK PRACY W ŁODZI

Ostatnie lata to okres dynamicznego rozwoju Łodzi, który sprawił, że na mapie Polski i Europy Łódź jest jednym z najlepszych miejsc do rozwoju biznesu pod kątem stosunku płac do jakości życia.

Jednymi z kluczowych czynników dla firm w kontekście Łodzi są lokalizacja oraz wykwalifikowana i konkurencyjna kadra. Miasto w aspekcie kadr dla biznesu ma wiele do zaoferowania – biorąc pod uwagę wszystkie szczeble kariery – zarówno menedżerów wysokiego i średniego szczebla, jak i pracowników.

POPULACJA

W Łodzi mieszka niemal 690 tysięcy osób, co czyni miasto trzecim co do wielkości w Polsce. W ramach obszaru metropolitalnego mieszka ponad milion osób.Ludność w wieku produkcyjnym w Łodzi liczy 406,4 tys.

Warto zwrócić uwagę na potencjał rekrutacyjny również w aspekcie zatrudnienia cudzoziemców. Łódź jest chętnie wybieraną destynacją zarówno przez studentów, specjalistów i menedżerów, jak i pracowników fizycznych z zagranicy. W 2018 roku wydano pozwolenia na pracę dla 32 423 cudzoziemców spoza Unii Europejskiej – jednak biorąc pod uwagę obywateli państw, od których takie pozwolenia nie są wymagane, liczba ta jest znacznie wyższa.

Jednocześnie miasto charakteryzuje się stosunkowo niską stopą bezrobocia na poziomie 4,9%. Przeciętne oferowane wynagrodzenie wciąż jest nieznacznie niższe niż w większości dużych aglomeracji w Polsce, lecz z tendencją wzrostową.

Łódź jest także miastem systematycznie zwiększającym swoją atrakcyjność relokacyjną. W 2018 roku wg GUS do Łodzi przeprowadziło się około 4 tysięcy osób z całego kraju.

STUDENCI I ABSOLWENCI

Liczba studentów w roku akademickim 2018/19 w województwie łódzkim wyniosła 78 tysięcy.

Absolwentów, którzy uzyskali dyplomy ukończenia studiów wyższych do 31 grudnia 2018 r., jest prawie 21 tysięcy.

Kierunki najbardziej poszukiwane na łódzkim rynku to inżynieryjne, IT, lingwistyczne oraz ekonomiczno-finansowe.

Nauka języków obcych

Języki obce w szkołach wyższych są istotnym elementem zakresu nauki wśród studentów. Kierunki lingwistyczne cieszą się popularnością ze względu na mnogość zajęć i poszerzanie umiejętności językowych, ale również możliwości, jakie dzięki temu zyskuje absolwent na rynku pracy. W roku akademickim 2018/19 na kierunkach lingwistycznych odnotowano ponad 3 tysiące studentów.

Należy również podkreślić, że niemal 30 000 studentów pobiera naukę w ramach obowiązkowego lektoratu na łódzkich uczelniach. Łódzkie uczelnie oferują również możliwość edukacji na wielu kierunkach prowadzonych w językach obcych. Taką ofertę mają: Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny oraz Społeczna Akademia Nauk we współpracy z Clark University. Łącznie w Łodzi w roku akademickim 2018/2019 prowadzonych było ponad 30 kierunków w językach obcych, zarówno I stopnia, jak i II stopnia kształcenia. Przykładowe obszary w jakich mogą kształcić się studenci w językach obcych to: nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki medyczne oraz techniczne.

WYNAGRODZENIA

Wartości wynagrodzenia w Łodzi na przestrzeni ostatnich lat charakteryzują się tendencją wzrostową. Przeciętne oferowane wynagrodzenie w ostatnich latach znacząco wzrosło, szczególnie w obszarach takich jak branża IT oraz produkcja i logistyka – nawet do 10–30%. Wzrost płac w branży SSC/BPO w Łodzi przeciętnie wyniósł 15% w skali 3 ostatnich lat. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż wzrosty wynagrodzeń na stanowiskach liderskich i menedżerskich ograniczają się jedynie do 10%.

Standardowe benefity oferowane pracownikom biurowym przez pracodawców w Łodzi to przede wszystkim opieka medyczna dla pracownika i coraz częściej jego rodziny, karta sportowa, a także dofinansowanie kursów językowych. Do mniej popularnych zaliczyć należy: przedszkole dla dzieci w miejscu pracy, pakiet relokacyjny, pokój relaksu, pokój gier, dofinansowanie wycieczki w dowolne miejsce na świecie, leżanki dla kobiet w ciąży, zniżki na bilety lotnicze, L4 płatne 100% (10 dni w roku), dofinansowanie do urlopu, pokrywanie kosztu karty miejskiej, dostęp online do prasy na całym świecie, indywidualne budżety szkoleniowe oraz pakiety relokacyjne. W przypadku pracowników produkcyjnych charakterystyczne są premie miesięczne (15–20%) oraz dodatki frekwencyjne w wysokości około 200 PLN brutto. Znacznie rzadziej można liczyć na samochód służbowy, dofinansowanie do posiłków, kartę lunchową, paczki okolicznościowe (świąteczne, z okazji Dnia Dziecka), opiekę medyczną dla rodziny pracownika, ubezpieczenie na życie czy nowoczesne narzędzia pracy. Dodatkowe docenienie pracowników znających języki w postaci bonusów językowych nie występuje w branży IT oraz produkcji przemysłowej i logistyce. Firmy z sektora SSC/BPO najczęściej bonusy językowe wliczają w kwotę wynagrodzenia miesięcznego. Premie językowe są zauważalne w przypadku języków skandynawskich, które wahają się w granicach 10–40% wynagrodzenia podstawowego.

GŁÓWNE OBSZARY BIZNESOWE

Rozwój miasta został oparty o Regionalną Strategię Rozwoju, której jednym z założeń jest wspieranie innowacyjności oraz kreowanie współpracy i partnerstwa między władzami regionalnymi a inwestorami. Kluczowe branże dla regionu łódzkiego to przede wszystkim te związane z nowoczesnym przemysłem włókienniczym i modowym, a także zaawansowanymi materiałami budowlanymi czy informatyką i telekomunikacją.

Sektor BPO/SSC rokrocznie notuje otwarcia nowych centrów zlokalizowanych w Łodzi. W ostatnich latach szczególnie wyróżniają się centra usług finansowych oraz globalne centra kompetencyjne, które cechuje większa złożoność merytoryczna stanowisk oraz większe znaczenie strategiczne. Poza nowymi inwestycjami wiele z istniejących centrów decyduje się na reinwestycje poszerzające zatrudnienie nawet o kilkaset osób w skali roku.

Centra BPO/SSC otwarte w Łodzi w latach 2015-2019:
• McCormick Shared Services EMEA Sp. z o.o.
• Barry Callebaut SSC Europe Sp. z o.o.
• UPS Global Business Services Polska Sp. z o.o.
• Flint Group Polska Sp. z o.o.
• Dragon Services Sp. z o.o.
• Solar Polska Sp. z o.o.
• Adaptive Group Sp. z o.o.
• Change of Scandinavia SSC
• Signify
• Philips
• Panasonic Electric Works
• BFF Banking Group
• PKP Energetyka Centrum Usług Wspólnych
• Whirlpool EMEA

Łódź od kilku lat staje się coraz bardziej widocznym punktem na mapie w zakresie rozwoju usług ICT. W latach 2015–2019 wiele firm informatycznych wybierało Łódź pod kątem rozwoju swojego centrum R&D, ze względu na obecność wysoko wykwalifikowanej kadry oraz obecność uczelni technicznych. Do firm tych należą m.in. TomTom, Harman, Ericsson, Fujitsu, ZF Group. Pozostałe nowe inwestycje cechuje działalność o charakterze wsparcia i rozwoju aplikacji biznesowych głównie dla klientów międzynarodowych. Stosunkowo niewiele jest nowych firm informatycznych prowadzących usługi w zakresie utrzymania i rozwoju infrastruktury IT, Service Desk i Help Desk, m.in. Atos, Fujitsu, Infosys. Bardzo dobre prognostyki zatrudnień zadeklarowały firmy o już ugruntowanej pozycji na rynku łódzkim. Planują one reinwestycje i znaczne powiększenie zespołów IT. Wśród nich znajdziemy Fujitsu (około 500 nowych miejsc pracy), ZF (200), TomTom (150), GFT (ok. 200 miejsc), od 50 do 100 nowych wakatów zostało zaplanowanych także w firmach: Accenture, GFT, Atos, Cybercom, Sii, Ericsson, Transition Technologies, Harman.

Kolejną dynamicznie rozwijającą się branżą jest produkcja przemysłowa. W ostatnich trzech latach swoje siedziby ulokowały w regionie łódzkim: Goldbeck Elementy Polska Sp. z o.o., Intap Sp. z o.o., KOKI Europe Sp. z o.o., LS Bedding Polska Sp. z o.o., Miele Technika Sp. z o.o., Yamada Wentworth Development Sp. z o.o., Nippon Seiki Poland Sp. z o.o., Stalatube Sp. z o.o.

Niebawem w regionie łódzkim ma wdrożyć inwestycje międzynarodowa organizacja PMP Group – globalny producent maszyn papierniczych o amerykańsko-polskim kapitale działający na rynku światowym od 160 lat. Łódź to również miejsce licznych reinwestycji, szczególnie firm, które doskonale odnalazły się w tym regionie,  budując swój prestiż i pozycję rynkową. Na przestrzeni ostatnich lat dwie najważniejsze z nich to utworzenie centrum B&R firmy BSH oraz rozbudowanie struktur produkcyjnych przedsiębiorstwa Whirlpool.

Źródło informacji: Raport Kapitał ludzki w Łodzi (Antal, listopad 2019)

Pobierz cały raport: KAPITAŁ LUDZKI W ŁODZI