JĘZYKI OBCE W REKRUTACJI

Znajomość co najmniej jednego języka obcego stało się standardowym wymaganiem większości pracodawców w Polsce. Coraz więcej na rynku pracy pojawia się międzynarodowych korporacji, ale także średnich firm, które obsługują klientów z całego świata.

Zachęcamy do zapoznania się z raportami płacowymi odnośnie wynagrodzeń dla osób z różną znajomością języków obcych z roku 2017 i 2019 stworzonymi przez firmę doradztwa HR Sedlak & Sedlak oraz artykułem Goldman Recruitment

Wynagrodzenia osób z różną znajomością języków obcych w 2017 roku

Wynagrodzenia osób z różną znajomością języków obcych w 2019 roku

Znasz języki? Wracaj do Polski i zarabiaj!

Jeżeli czeka Was w najbliższym czasie rozmowa rekrutacyjna na której będą sprawdzane wasze kompetencje językowe koniecznie przeczytajcie też wywiad z Jackiem Kędzierskim rekruterem w firmie ACS Solutions (Xerox Services)

1.W jaki sposób sprawdza Pan znajomość  języków obcych kandydatów do pracy  w Państwa  firmie podczas rekrutacji?

Weryfikacja znajomości języków obcych obydwa się na kilku etapach. Po pierwsze, podczas telefonu z rekruterem weryfikowana jest znajomość języka angielskiego osoby ubiegającej się o pracę. Po drugie, w przypadku osób władających także innym językiem niż angielski, przeprowadzony zostaje oddzielny telefon weryfikujący znajomość tego języka. Dotyczy to między innymi osób posługujących się językiem niemieckim, francuskim, włoskim czy niderlandzkim. Po trzecie, podczas spotkania w firmie z przyszłym przełożonym Kandydat przechodzi ostateczną weryfikację znajomości języków obcych: podczas rozmowy z pracownikiem oraz przygotowując pisemne tłumaczenie tekstu.

2.Czy jeżeli kandydat ma certyfikaty potwierdzające znajomość danego języka obcego jest jeszcze przez Państwa pod tym względem sprawdzany? Jeżeli tak jakie certyfikaty Państwo honorujecie ?

Nasza firma skupia się na praktycznej znajomości języków obcych. Niezależnie od posiadanych certyfikatów Kandydaci poddawani są testom językowym.

3.Znajomość jakich języków obcych jest obecnie najczęściej wymagana w biznesie?

Zawsze wymagana jest znajomość języka angielskiego jako języka „wewnętrznego”w korporacjach, które na co dzień są w kontakcie z zagranicznymi klientami. Poza tym na rynku ceni się znajomość języka niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, niderlandzkiego, tureckiego czy węgierskiego.

4.Jakie kandydaci popełniają najczęściej błędy przy sprawdzaniu ich znajomości języków obcych na rozmowach kwalifikacyjnych?

Osoby, które przez jakiś czas nie posługiwały się językiem obcym tracą płynność w posługiwaniu się nim. Istotną sprawą jest ciągłe odświeżanie znajomości języka obcego.

5.Jak ocenia Pan ogólny poziom znajomość języków obcych łódzkich studentów i absolwentów ? Czy trzeba szukać kandydatów do pracy  spoza regionu województwa łódzkiego ?

Xerox zatrudnia także osoby spoza województwa łódzkiego. Ilość absolwentów kończących studia I czy II stopnia spełniających wymagania kwalifikacyjne jest zbyt mała mając na uwadze potrzeby rynku BPO/SSC w Łodzi.