Już 17 kwietnia rozpoczynamy kolejną edycję branżowych targów pracy „WorkShow„.trakcie wydarzenia pracodawcy będą mieli szansę łatwo i szybko dotrzeć do dużej liczby studentek i studentów o poszukiwanych profilach wykształcenia. Uczestniczki i uczestnicy obecni na targach poza znalezieniem idealnie skrojonych ofert pracy skorzystają ze wsparcia doradców zawodowych i konsultacji CV.

Najnowsza edycja wydarzenia to aż cztery dni spotkań studentów i studentek z pracodawcami z Łodzi i okolic. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, w tym roku oferta została rozszerzona o kolejną lokalizację – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, który dołączył do Wydziałów Matematyki i Informatyki, Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Filologicznego. 

Mniejsze i wysokospecjalistyczne targi pracy odbywające się na kilku wydziałach UŁ to luźniejsza formuła oraz mniejsza skala wspierająca efektywną komunikację i sprawną weryfikację oczekiwań obu stron procesu rekrutacji.  

Każdy dzień to szansa na znalezienie specjalistów w odmiennych obszarach.  

Doskonale pamiętam – choć minęło już całkiem sporo czasu – jak cennym doświadczeniem dla mnie jako studentki był udział w targach pracy. Możliwość zadania pytań przedstawicielom firmy, zapoznania się z ofertami pracy czy uzyskania wskazówek co do najbardziej pożądanych w danym momencie na rynku pracy umiejętności i wiedzy. Teraz, choć stoję po drugiej stronie lady wystawowej, udział w targach jest niemniej cennym doświadczeniem niż dekadę temu. Z punktu widzenia pracodawcy to idealna okazja do zaprezentowania firmy pokoleniu wchodzącemu na rynek pracy, poznania jego potrzeb i oczekiwań względem pracodawców – mówi Kamila Braszak – Employer Branding Specialist w Makolab S.A. 

 Warto zauważyć, że zwłaszcza branża IT ma duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników: 

Branża IT to obszar niezwykle dynamiczny i stale rozwijający się. Obecnie na pierwszy plan wysuwa się AI w towarzystwie Python’a i ogromny potencjał jaki ze sobą niesie. Nadal cenne są kompetencje z zakresu testów manualnych i automatycznych w quality assurance. Swoje miejsce w branży znajdą oczywiście front-endowcy (JS, React, Angular), back-endowcy (Java, .NET, C#), a także DevOpsi (Jenkins, Docker, Kubernetes, Linux) – podkreśla Pani Kamila Braszak. 

Dlatego tak niezwykle ważna jest współpraca uczelni z firmami, jak mówi prof. Agnieszka Kurczewska, prorektor ds. współpracy z otoczeniem UŁ: 

  • Jesteśmy świadomi jak istotna jest ścisła współpraca uczelni z przedsiębiorcami w kontekście zapewnienia naszym studentkom i studentom, a następnie absolwentkom i absolwentom lepszych perspektyw zatrudnienia. Inicjatywa taka jak WorkShow dzięki swojej formie ma za zadanie umożliwić dostęp do idealnie dopasowanych ofert pracy bezpośrednio na Wydziale. Jasne oczekiwania, świadomość profilu i branż związanych z wydziałem, obecność i wsparcie doradców zawodowych są przykładami pragmatycznego podejścia do idei tego projektu. Wszystko to, aby pomóc naszym studentkom i studentom znaleźć oferty odpowiadające ich potrzebom i umiejętnościom, a ostatecznie przyczynić się do ich sukcesu i poprawy sytuacji na rynku pracy. 

W tym roku targi odbędą się na czterech wydziałach w godzinach 10-15:  

  • Wydział Matematyki i Informatyki (IT & DATA SCIENCE)- 17 kwietnia 2023 r. (ul. Banacha 22) 
  • Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (FINANCE, TSL & IT) – 18 kwietnia 2023 r. (ul. P.O.W. 3/5) 
  • Wydział Filologiczny (LANGUAGES FOR BUSINESS) – 20 kwietnia 2023 r. (ul. Pomorska 171/173) 
  • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (BIOTECH, SCIENCE & LABS) – 24 kwietnia 2023 r. (ul. Banacha 12/16). 

Serdecznie zapraszamy! 

Więcej informacji znajdziecie na stronie www.biurokarier.uni.lodz.pl. 

 

Źródło: Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego