Już po raz piąty zapraszamy do udziału w konferencji OBLICZA WOJNY, której tematem będzie tym razem MIASTO I WOJNA. Na przestrzeni wieków miasta wielokrotnie odgrywały kluczową rolę w kontekście działań wojennych. Spory o nie bywały zarzewiem konfliktów, stanowiły cel strategiczny operacji, były terenem zbrojnych zmagań. Nie mniej istotną rolę pełniły jako miejsce funkcjonowania jednostek i instytucji wojskowych, ośrodki produkcyjne i zaopatrzeniowe dla armii. Należy też zauważyć, że to właśnie mieszkańcy miast często dźwigali na swoich barkach ciężar wojen, czy to w nich uczestnicząc, czy wspierając armię. To także miasta i zamieszkująca je ludność dotkliwie doświadczały skutków konfliktów. Wszystko to sprawia, że miasta stanowić mogą bardzo interesujący temat rozważań konferencyjnych, do udziału w których serdecznie zapraszamy.

Proponowane zagadnienia

  • miasto jako miejsce stacjonowania wojsk
  • umocnienia miejskie
  • miasto jako zaplecze armii
  • walki w mieście i o miasto
  • udział mieszkańców miast w wojnach
  • życie w mieście podczas wojen
  • zniszczenia wojenne w miastach

http://www.obliczawojny.uni.lodz.pl