Program stypendialny Uniwersytetu Medycznego

Limit miejsc
2
Status
Rekrutacja trwa
Data zakończenia
30 października 2020
Regulamin
Uczelnia
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wydział
Farmaceutyczny, Lekarski, Lekarski – Oddział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, Lekarski – Oddział Stomatologiczny, Nauk o Zdrowiu, Nauk o Zdrowiu – Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa

Zapoznaj się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO.

Formularz aplikacji należy wysłać elektronicznie, a następnie również wydrukować (plik pdf wypełnionego formularza jest dostępny w koncie użytkownika w zakładce Moje Inicjatywy) oraz wraz z załącznikami wymienionymi w regulaminach przyznawania stypendiów (zaświadczenie potwierdzające średnią ocen, kopie innych zaświadczeń, certyfikatów, referencji itp.) dostarczyć w wersji papierowej do Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi, Al. Politechniki 32, 93-590 Łódź (należy wrzucić do skrzynki korespondencyjnej przy wejściu lub przesłać pocztą – decyduje data stempla pocztowego) w terminie wskazanym w regulaminie.

UWAGA: Wypełniając formularz aplikacji zwróć uwagę aby wprowadzany tekst był dzielony na wiersze, w przeciwnym wypadku system może mieć problem z wygenerowaniem optymalnej wersji do wydruku.