Program stypendialny Uniwersytetu Medycznego

Limit miejsc
2
Data rozpoczęcia
1 października 2021
Data zakończenia
29 października 2021
Data rozpoczęcia rekrutacji
1 października 2021
Godzina rozpoczęcia rekrutacji
00:00
Data zakończenia rekrutacji
29 października 2021
Godzina zakończenia rekrutacji
23:59
Regulamin
Uczelnia
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wydział
Farmaceutyczny, Lekarski, Lekarski – Oddział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, Lekarski – Oddział Stomatologiczny, Nauk o Zdrowiu, Nauk o Zdrowiu – Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa
Kierunek
Analityka medyczna, Biotechnologia, Dietetyka, Elektroradiologia, Farmacja, Fizjoterapia, Koordynowana opieka senioralna, Lekarski, Lekarski w ramach limitu MON, Lekarsko-dentystyczny, Położnictwo, Ratownictwo medyczne, Techniki dentystyczne

Zapoznaj się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO oraz regulaminem programu stypendialnego dostępnym do pobrania powyżej (Regulamin: Pobierz plik).

Formularz aplikacji należy wysłać wyłącznie elektronicznie. Do formularza należy dołączyć kopie/skan zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego średnią ocen.

UWAGA: Wypełniając formularz aplikacji zwróć uwagę aby wprowadzany tekst był dzielony na wiersze, ułatwi to ocenę aplikacji przez Komisję Stypendialną.