Program stypendialny firmy INOVATICA

Limit miejsc
10
Data zakończenia
23 października 2020
Godzina zakończenia
23:59
Data zakończenia rekrutacji
24 października 2020
Godzina zakończenia rekrutacji
00:00
Regulamin
Uczelnia
Politechnika Łódzka, Społeczna Akademia Nauk, Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności
Wydział
Centrum Kształcenia Międzynarodowego, Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Informatyki i Zarządzania, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki
Kierunek
Analiza danych, Automatyka i robotyka, Computer science, Computer science and information technology, Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie, Ekonometria i analityka danych, Electronic and telecommunication engineering, Elektronika i telekomunikacja, Information technology, Informatyka, Informatyka ekonomiczna, Informatyka i ekonometria, Matematyka, Matematyka stosowana

Zapoznaj się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO.

Formularz aplikacji należy wysłać elektronicznie, a następnie również wydrukować (plik pdf wypełnionego formularza jest dostępny w koncie użytkownika w zakładce Moje Inicjatywy) oraz wraz z załącznikami wymienionymi w regulaminach przyznawania stypendiów (zaświadczenie potwierdzające średnią ocen, kopie innych zaświadczeń, certyfikatów, referencji itp.) dostarczyć w wersji papierowej do Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi, Al. Politechniki 32, 93-590 Łódź (należy wrzucić do skrzynki korespondencyjnej przy wejściu lub przesłać pocztą – decyduje data stempla pocztowego) w terminie wskazanym w regulaminie.

UWAGA: Wypełniając formularz aplikacji zwróć uwagę aby wprowadzany tekst był dzielony na wiersze, w przeciwnym wypadku system może mieć problem z wygenerowaniem optymalnej wersji do wydruku.