ZOBACZ KRYTERIA UDZIAŁU*

 

Jesteś pełnoletnim uczniem klasy maturalnej łódzkiej szkoły ponadgimnazjalneji spełniasz przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

1) jesteś laureatem lub finalistą olimpiady, turnieju o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym**,

2) jesteś laureatem konkursu artystycznego o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym lub turnieju albo olimpiady artystycznych o zasięgu ogólnopolskim,

3) jesteś laureatem zawodów sportowych rangi mistrzowskiej o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym,

4) uzyskałeś średnią ocen na zakończenie roku (wymagana min. 4,5) w tym masz szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy (wyróżnienia, nagrody, wygrane w konkursach, turniejach, etc.) oraz ocenę co najmniej dobrą z zachowania,

5) uzyskałeś średnią ocen na zakończenie roku, zapewniająca promocję z wyróżnieniem (najwyższa średnia ocen w szkole) oraz ocenę co najmniej dobrą z zachowania.

 

To inicjatywa dla Ciebie?

ZGŁOŚ SIĘ!

 


*Wyciąg z Regulaminu przyznawania uczniom Karty Rabatowej Młodzi w Łodzi w ramach programu „Mia100 Talentów”

** organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125; z 2009 r. Nr 126, poz. 1041; z 2014 r. poz. 1290 oraz z 2017 r. poz. 1580)