WyróStypendia

Uczniowie i studenci osiągający sukcesy naukowe, artystyczne czy też sportowe mogą liczyć na szeroki wachlarz wsparcia finansowego w rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań. Przedstawiamy szereg możliwości uzyskania stypendiów, będących taką właśnie formą wsparcia dla wybitnie zdolnych osób.

Stypendia naukowe Miasta Łodzi

Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Łodzi

Stypendia pracodawców „Młodzi w Łodzi”

Stypendia „Mia100 Zdolnych”

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe