Jak daleko to daleko? Czy trzeba być blisko, żeby być … blisko? Związki, przyjaźnie, więzy rodzinne. Międzykulturowe, wielopokoleniowe, interkontynentalne. Zapraszamy do rozmowy o tym, czym jest odległość i jak wpływa na relacje międzyludzkie. To nie jest typowa lekcja języka angielskiego! Kulturalne pogad@nki – Cultured t@lks to spotkania dla chcących w niebanalny sposób konwersować w języku angielskim. Tworzymy otwartą przestrzeń do wymiany idei, myśli i doświadczeń w gronie sprzyjających sobie osób. W duchu akceptacji i poszanowania różnorodności poglądów i tradycji, będziemy dyskutować na tematy kulturowo-społeczne. Nie zabraknie elementów związanych ze specyfiką naszego miasta Łodzi. Projekt ma na celu interdyscyplinarne podejście do integracji w duchu otwartej dyskusji. Będziecie mogli doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne i zdolności miękkie. Zapraszamy do udziału w szczególności:
– obcokrajowców studiujących w Łodzi;
– polskich studentów;
– osoby posługujące się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.
W ramach Pogad@nek przewidujemy 6 spotkań w okresie od czerwca do października 2022 roku. W konwersacjach można uczestniczyć ciągle, jednorazowo, można też dołączyć w trakcie trwania cyklu.
Pierwsze spotkanie już 4 czerwca o godz. 11.30, w Klubokawiarni KIPISZ (Piotrkowska 282)
ZAPISZ SIĘ: grupa.arternatywa@gmail.com W jednym spotkaniu może wziąć udział max. 15 osób. Zadanie publiczne „Łódź akademicka – naukowa, kreatywna i wielokulturowa 2022-2023” finansowane jest z budżetu Miasta Łodzi.
———————————————
How far is „far”? Do you have to be close to be … close? Relationships, friendships, family ties. Intercultural, multi-generational, transcontinental. We invite you to talk about what distance is and how it affects interpersonal relationships. This is not a typical English lesson! Cultured t@lks is a series of meetings for people who want to have conversations in English in an unusual way. We create an open space for the exchange of ideas, thoughts and experiences among people who are favorable to each other. In the spirit of acceptance and respect for the diversity of views and traditions, we will discuss cultural and social issues. There will also be elements related to the specificity of our city – Łódź. The project aims at an interdisciplinary approach to integration in the spirit of open discussion. We invite everyone who wants to practice their English, and in particular: – foreigners studying in Łódź;
– Polish students;
– English speaking people.
You will be able to improve your communication skills and soft skills. There will be 6 meetings, starting from June to October 2022. You can participate in conversations continuously, at one time, or you can join during the cycle.
SIGN UP: grupa.arternatywa@gmail.com One meeting may be attended by 15 people. The task was co-financed from the budget of the City of Łódź as part of the „”Łódź akademicka – naukowa, kreatywna i wielokulturowa 2022-2023” competition.