Tematem najnowszej edycji konferencji są związki siedemnastowiecznej filozofii z nauką nowożytną w historycznie zrelatywizowanym sensie tego terminu, a więc nieograniczonym przez współczesną systematykę dyscyplin naukowych. Przedmiotem konferencji pragniemy uczynić paradygmatyczne powiązania, obustronne inspiracje oraz teoretyczne interakcje między myślą filozoficzną XVII wieku a wczesnonowożytną refleksją naukową, prowadzoną zarówno w obszarze nauk matematycznych, jak i nauk przyrodniczych – ze szczególnym uwzględnieniem relacji łączących filozofię z astronomią, astrologią oraz medycyną.

https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/centrum-f…