Wydział Chemiczny zaprasza 4 czerwca na Dzień otwarty pod hasłem „Poczuj chemię do chemii”, do budynku Alchemium (ul. Żeromskiego 114) w godz. 9:00 – 14:00.

W bogatym programie wydarzenia zaplanowano szereg wykładów popularnonaukowych. Studenci z kół naukowych przygotowują dla uczestników specjalne pokazy, a firmy współpracujące z wydziałem prezentacje.

– Celem tego wydarzenia jest stworzenie warunków do nawiązywania współpracy z przedstawicielami firm z branży chemicznej i dziedzin pokrewnych oraz z reprezentantami biznesu z regionu łódzkiego. Zaplanowano również prezentację ofert praktyk, staży, a także możliwości zatrudniania absolwentów kierunków chemicznych – informują organizatorzy.

Przedstawiciele prawie 20  firm przygotowali specjalnie dla studentów i doktorantów ofertę wykładów i szkoleń. W ramach spotkania odbędzie się prezentacja oferty wydziału i działalności naukowo-dydaktycznej poszczególnych jednostek. Na wydarzenie zaproszeni zostali także uczniowie ze szkół współpracujących z wydziałem, którzy będą mieli okazję zwiedzić poszczególne Instytuty w ramach gry terenowej „Chemical Express”.

W ramach Dnia otwartego odbędzie się II Konferencja studencka „ALE!-Chemia”, na której zaprezentowane zostaną w formie posterów, główne kierunki badań i nowoczesne techniki badawcze stosowane na wydziale. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody Dziekana Wydziału Chemicznego i sponsorów.

Organizatorzy mają nadzieję, że Dzień otwarty stanie się wydarzeniem cyklicznym, na stałe wpisanym w terminarz roku akademickiego Wydziału Chemicznego i Politechniki Łódzkiej.