Konspekt szkolenia:

 1. Opis obsługi i funkcjonalności programu ArCADia-TERMOCAD 7
 2. Przedstawienie projektu budynku do obliczeń
 3. Dane wejściowe: wybór obliczeń; adres, położenie, przeznaczenie budynku
 4. Struktura budynku:

— uruchomienie edytora graficznego TERMOCADIA i omówienie jego funkcjonalności
— stworzenie graficznego modelu budynku: wprowadzanie terenu, kondygnacji, pomieszczeń, rzutów, przekrojów, przegród, właściwości i parametrów obiektów, wykazów; model 3D

 1. Synchronizacja TERMOCADII z ArCADia-TERMOCAD, przekazywanie danych o budynku
 2. Sprawdzenie i omówienie danych przekazanych z rysunku; wyjaśnienie zasad obustronnej komunikacji
 3. Straty ciepła – podgląd struktury budynku zaimportowanej z rysunku
 4. Strefy cieplne – wyznaczenie zapotrzebowania na ciepło:
  — omówienie sposobów i kryteriów tworzenia stref cieplnych
  — definiowanie stref ogrzewanych i nieogrzewanych
  — definiowanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w budynku
  — obliczanie zysków od nasłonecznienia i zysków wewnętrznych
  — obliczanie współczynnika pojemności cieplnej budynku metodą szczegółową i uproszczoną
 5. Certyfikat – definiowanie systemów, wyznaczanie sprawności cząstkowych i całkowitych:

— definiowanie systemu ogrzewania
— definiowanie systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, obliczanie QWnd
— definiowanie systemu chłodzenia
— definiowanie systemu oświetlenia
— zapisywanie i wczytywanie szablonów źródeł ciepła, chłodu, oświetlenia
— tworzenie grup oraz definiowanie wielu źródeł

 1. Podgląd i edycja świadectw charakterystyki energetycznej
 2. Raporty i wydruki
 3. Przesył ŚCHE do Centralnego rejestru lub zapisanie pliku w formacie XML
 4. Efekt ekologiczny i ekonomiczny, metoda zużyciowa, projektowana charakterystyka energetyczna
 5. Ręczne definiowanie przegród i struktury budynku bez użycia edytora graficznego TERMOCADIA
 6. Pytania uczestników

Trener: mgr inż. Mariusz Filipowicz

Szkolenie jest przeznaczone głównie dla studentów kierunków Inżynieria Środowiska, Budownictwo, Architektura, Inżynieria procesowa i Ochrona Środowiska.

UWAGA!
Na szkolenie przyjdź z własnym laptopem oraz z minimum tygodniowym wyprzedzeniem przed datą szkolenia wypełnij formularz na stronie: http://www.intersoft.pl/index.php?programy-dla-budownictwa=student-partner-form w celu uzyskania bezpłatnych licencji na pakiet Partner Student, które pozwolą na korzystanie z programów w pełnych wersjach. Licencje zostaną wysłane drogą mailową.
Tu pobierz program ArCADia-TERMOCAD 7: 
http://www.intersoft.pl/index.php?pobierz=aktualizacje-nowe

Szkolenie organizowane jest w ramach cyklu bezpłatnych szkoleń dla studentów łódzkich uczelni pn. “Twoja kariera w Twoich rękach” realizowanego w ramach programu “Młodzi w Łodzi”.