12 marca 2021 r. (piątek) w godz. 14:00-15:30 odbędzie się webinar pt. „Prawo do zgromadzeń i wyrażania poglądów. Uprawnienia i obowiązki protestujących oraz Policji”.

Webinar poprowadzi adw. Bartosz Tiutiunik – Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

Link do spotkania online
https://tiny.pl/r434v

adw. Bartosz Tiutiunik

Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi w latach 2016-2021 i obecnie kadencja 2021-2025. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi nieprzerwanie od 2007 r. do dzisiaj (piąta kadencja). Od 2010 do 2016 r. pełnił funkcję kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Łodzi. Wieloletni wykładowca w ramach szkoleń aplikantów adwokackich. Od 2013 r do dziś (przez dwie kolejne kadencje) członek Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich NRA.

W 2010 r. powołany przez Ministra Sprawiedliwości do Komisji I stopnia do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w Łodzi, a w latach 2015, 2016, 2017 i 2018, jako przedstawiciel NRA, do Komisji II stopnia (odwoławczej od wyników egzaminu adwokackiego) w Warszawie, w zakresie prawa karnego. W 2017 r. powołany przez Ministra Sprawiedliwości, jako przedstawiciel NRA, do Zespołu przygotowującego zadania na egzamin adwokacki z zakresu prawa karnego.

W dniu 19 grudnia 2020 r. powołany w skład Prezydium Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury w Warszawie, jako zastępca przewodniczącego.

/Delegat na XI w 2013 r. i XII Krajowy Zjazd Adwokatury w 2016 r. oraz XIII – który odbywa się w marcu 2021 r./

W 2016 r. odznaczony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.

Źródło: Informacje Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej