Grupa Amcor, do której należy Amcor Flexibles Reflex sp. z o.o. jest wiodącym globalnym przedsiębiorstwem w branży opakowaniowej. Naszym priorytetem i główną wartością jest Bezpieczeństwo. Na całym świecie firma zatrudnia ponad 50 tysięcy Pracowników, w ponad 250 zakładach. W Grupie AFEMEA zatrudniamy ok 12 tysięcy Pracowników, mamy 61 zakładów i jesteśmy obecni w 22 krajach.W 2019 roku nastąpiło połączenie z firmą Bemis, i od tego czasu firma Amcor jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE).

Fabryka Amcor Flexibles Reflex to nowoczesny obiekt znajdujący się w Łodzi, przy ulicy Nowy Józefów 64D na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zakład zatrudnia ponad 450 osób, specjalizuje się w produkcji w dwóch technologiach – rotograwiura i druk flexograficzny. Naszymi Klientami są duże międzynarodowe koncerny, głównie z branży spożywczej.

Twoje zadania:

· Koordynowanie prac związanych z rozszerzaniem produkcyjnego portfolio opakowań giętkich

· Dokonywanie oceny wykonalności i jakości produktu

· Konfigurowanie dokumentacji nowych produktów

· Kontakt z klientem w zakresie wsparcia technologicznego jak i produktów testowych

· Współpraca z działem R&D w procesie tworzenia nowych produktów i modyfikacji istniejących

· Doradztwo w zakresie doboru odpowiednich materiałów oraz analiza ryzyka pod kątem doboru surowców do produkcji

· Identyfikowanie źródeł problemów technologicznych i jakościowych, analizowanie wyników badań i kontroli jakościowych oraz wdrażanie działań naprawczych

· Merytoryczne wsparcie produkcji w przetwarzaniu stosowanych surowców i półproduktów

Czego oczekujemy:

· Wykształcenia technicznego wyższego (Poligrafia, Chemia organiczna, Materiałoznawstwo)

· Znajomości języka angielskiego pozwalającą na swobodną komunikację (poziom B1/B2)

· Doświadczenia w branży produkcyjnej, mile widziane doświadczenie w branży opakowań giętkich lub drukarni

· Wiedzy z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych, technik druku

·  Znajomości pakietu MS Office, w szczególności Excel

·  Umiejętności współpracy w zespole

· Nastawienia na realizację celu

· Bardzo dobrej organizacji pracy

Oferujemy:

· Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę

· Bonus roczny związany z realizacją celów

· Pakiet dodatkowych świadczeń: świeże owoce każdego dnia, pikniki rodzinne

· Bezpłatną opiekę medyczną Medicover, dofinansowanie do Benefit Multisport, bezpłatne ubezpieczenie grupowe NNW, grupowe ubezpieczenie na życie

· Dodatkowo w naszej firmie działa System Poleceń – rekomendując 3 znajomych możesz zarobić 2400 zł brutto

· Możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku, realizacji ciekawych projektów, udziału w szkoleniach

· Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) po roku pracy, co umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę – składki opłaca Pracodawca

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o przesyłanie CV za pośrednictwem platformy rekrutacyjnej: https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/Specjalista-ds-technologii-lo4zzrekrutacja-prowadzona-onlinelo41z/4822-2880-25-8a7-3401.html

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest „Amcor Flexibles Reflex” sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, Nowy Józefów 64D, 94-406 Łódź.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w procesie rekrutacyjnym oraz – w przypadku wyrażenia na to zgody- kolejnych procesach rekrutacyjnych.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody – również w kolejnych procesach rekrutacyjnych.

4. Przetwarzanie podanych danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

5. Dane osobowe będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

6. Kandydat ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

8. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w kolejnych procesach rekrutacyjnych dane osobowe kandydata będą przetwarzane w tym celu do ich zakończenia.

9. Dane osobowe kandydata nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Amcor Flexibles Reflex Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, Nowy Józefów 64D, 94-406, w celu prowadzenia przez tę Spółkę rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.