Skonsolidowane sprawozdania finansowe – sporządzanie i badanie przez audytora! Zapisy do 5 kwietnia!

06 kwietnia 2017 r., godz. 9.30 – 15.30 (czwartek), sala konferencyjna nr 114 w Biurze Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi, piętro I, al. Politechniki 32
SZKOLENIE BEZPŁATNE

Cele

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych zasad sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowych standardów rachunkowości, a także przedstawienie przykładów korekt i wyłączeń konsolidacyjnych wprowadzanych do poszczególnych składników skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Ponadto uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie zadania stoją przed audytorem podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy z zadaniami do samodzielnego rozwiązania, podsumowującymi omawiane zagadnienia i pozwalającymi na utrwalenie zdobytej wiedzy.

W trakcie szkolenia

  • dowiesz się gdzie szukać informacji dotyczących sporządzania skonsolidowanych SF;
  • poznasz podstawowe pojęcia/definicje związane z konsolidacją;
  • dowiesz się jakie zadania stoją przed audytorem podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
  • poznasz metody konsolidacji;
  • poznasz podstawowe korekty konsolidacyjne.

Najważniejsze zagadnienia szkolenia

  • Podstawy prawne sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
  • Metody konsolidacji;
  • Podstawowe korekty konsolidacyjne;
  • Procedury audytowe związane z weryfikacją skonsolidowanych sprawozdań finansowych.