Wolontariusz jako animator kultury


Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” zaprasza do udziału w projekcie szkoleniowym „Wolontariusz jako animator kultury”, realizowanym w terminie 01 września – 31 października 2018 r. Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018.

Projekt skierowany jest do wolontariuszy z Łodzi i Pabianic, aktywnie działających na rzecz organizacji i instytucji, którzy chcieliby zwiększyć swoje umiejętności i kompetencje w zakresie planowania i realizacji działań wolontarystycznych w podmiotach zajmujących się kulturą.
W okresie wrzesień – październik wolontariusze odbędą 44-ro godzinny cykl warsztatowy, który profesjonalne przygotuje ich do planowania, realizacji i ewaluacji działań artystyczno-kulturalnych na rzecz podmiotów edukacyjnych i in., zgodnie z Ustawą o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Na cykl będą składały się wykłady, spotkania i warsztaty z doświadczonymi specjalistami ze świata kultury i sztuki:
* „dziedzictwo kulturowe”
* „tworzenie choreografii i form scenicznych”
* „praca z muzyką”
* „tworzenie projektu wolontarystycznego”
* „potencjał wolontariusza-animatora”
Uczestnicy cyklu warsztatowego będą mieli zapewniony poczęstunek, materiały dydaktyczne oraz certyfikat potwierdzający udział w projekcie oraz gotowość do projekcji samodzielnych działań.
Zgłoszenia przyjmowane są do dn. 06.09.2018 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do p. Mariusza Kołodziejskiego: kontakt@centerko.org
Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń oraz uzasadnienie udziału w programie szkoleniowym.
Szczegółowy opis szkolenia i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:https://www.centerko.org/2018/wolontariusz-jako-animator-kultury/
Projekt „Wolontariusz jako animator kultury” jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018 i realizowany dzięki nagrodzie przyznanej przez Muzeum Sztuki w ramach konkursu „Koalicje Kultury” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Grupa Wolontarystyczna „Agrafka” i Luk Art Media Łukasz Zimnoch-Bednarek.