Do kogo należą dane? Wiodąca cyfrowa transformacja, czy handel „uwagą” klienta?

12. seminarium z cyklu „W drodze do menedżerskiej doskonałości”

Cyfrowy świat stał się naturalnym środowiskiem życia nowego gatunku człowieka, zwanego digital native. Cybertubylcy generują dane, które trafiają do Internetu, baz danych, czy chmur obliczeniowych. Pozostawiane przez człowieka cyfrowe ślady kształtują jego profil dokładnie opisując ludzkie zachowania. Aż połowa naszego cyfrowego bytu dotyczy zachowań indywidualnych, robienia zdjęć, wysyłania e-maili i tworzenia osobowości on-line.

Ta ostatnia przestała być naszą własnością i stała się rodzajem nowej waluty.

Nowi przedsiębiorcy „danych”

Zmianom ulegają koncepty modeli biznesowych. Kluczową sferą działalności biznesu stanie się pozyskiwanie danych, ich przetworzenie i kontrolowanie przyszłości ekonomicznej na ich podstawie.

Choć w chwili obecnej dane klientów zlokalizowane są na wielu nośnikach i platformach należących do różnych pośredników to rozwiązania takie jak sztuczna inteligencja, blockchain czy IoT skuteczniej pozwalają docierać do konsumentów i oferować im interesujące treści i doświadczenia, których potrzebują. W przyszłym świecie każdy może zostać przedsiębiorcą danych i wykonać wymiany ich na media i rozrywkę, ale także zakupić żywność czy bilet lotniczy.

W rzeczywistości ekonomicznej tworzy się ekosystem powiązań konsumentów, partnerów
i firm, w którym człowiek wynagradzany jest za wartość swoich danych osobowych.
W przyszłym świecie każdy może zostać przedsiębiorcą danych i wykonać wymiany ich na media i rozrywkę, ale także zakupić żywność czy bilet lotniczy.

Tematyka spotkania koncentruje się wokół wizji cyfrowego społeczeństwa, problemów profilowania osobowości użytkowników Internetu oraz rozwiązań uspołeczniania informacji w sieci, W trakcie seminarium będziemy poszukiwać odpowiedzi na następujące pytania:

Czy nadal jesteśmy anonimowi? Jak daleko jest w stanie posunąć się technologia informacyjna i kto stanie się jej głównym beneficjentem?
W jaki sposób Internet Rzeczy i monetyzacja danych zmienią obecne modele biznesowe i tworzą wartość w biznesie?
Czy czujniki biometryczne, thick big data, cyfrowa etnografia całkowicie odkryją prawdę o ludzkich zachowaniach?

To już dwunaste seminarium z cyklu W drodze do menedżerskiej doskonałości. Realizujemy je od czterech lat. Stanowią one ważny element w rozwoju menedżerskich kompetencji oraz wspieraniu integracji środowisk akademickich i biznesowych. Spotkania te są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, wiedzy i dostarczenia informacji dotyczącej najnowszych wyzwań dla biznesu. Tworzą platformę do współpracy, a także inspirują do realizacji wspólnych inicjatyw i projektów.

Udział w seminarium jest bezpłatny.
Prosimy jednak o zarejestrowanie swojego udziału w wydarzeniu.

Więcej na stronie.

Źródło: organizator wydarzenia