Zrobimy multi języczny mechanizm tworzący raport w PDF z użyciem biblioteki Jasper Reports. Zajęcia będą miały krótki wstęp teoretyczny w formie prezentacji a potem przejdą w formę warsztatów. Zainstalujemy narzędzia programistyczne, edytor szablonów Jasper, zrobimy prostą aplikację generującą raporty, zobaczymy jak oddzielić warstwę danych od warstwy prezentacji w Jasper Reports. Każdy uczestnik musi posiadać laptopa z wybranym OS-em, Java 8 i Intellij Idea Community.

Bartosz Wąsiakowski i Jarosław Pawlak

Szkolenie organizowane jest w ramach cyklu bezpłatnych szkoleń dla studentów łódzkich uczelni
pn. “Twoja kariera w Twoich rękach” realizowanego w ramach programu “Młodzi w Łodzi”.