Hej! Przed Wami kolejne spotkanie w ramach Big Data Community!

 

Tym razem spotkamy się, aby porozmawiać na temat:

 

Analiza procesu hodowli zwierząt w klatkach z wykorzystaniem bazy Neo4J – case study

 

Konieczna jest rejestracja na wydarzenie: https://ictpolskacentralnaklaster.clickmeeting.com/analiza-procesu-hodowli-zwierzat-w-klatkach-z-wykorzystaniem-bazy-neo4j-case-study

Nasz prelegent, Piotr Kalinowski, przedstawi success story wdrożenia bazy Neo4J na potrzeby hodowli zwierząt. Baza Neo4J jest bazą grafową, w której kluczowym elementem są zależności między obiektami. Pokażę, jak udało nam się zamodelować przy pomocy grafu proces hodowli zwierząt i dlaczego te zależności odegrały kluczową rolę. Pokażę też ciekawe narzędzia wizualizacji i analizy danych grafowych.

 

„Big Data community” to inicjatywa Centrum Technologii Cyfrowych Commerzbanku w Polsce wraz z Politechniką Łódzką oraz Uniwersytetem Łódzkim skierowana do osób już pracujących w branży IT, jak i dla pasjonatów oraz studentów kierunków informatycznych. Naszym celem jest szerzenie wiedzy na temat technologii Big Data (takich jak business intelligence, przetwarzanie danych w chmurze oraz bazy danych), ale także technik analizy danych, jak również sposobów prezentacji danych i służących do tego narzędzi. Podczas cyklicznych spotkań, wykładów, warsztatów chcemy przedstawiać najważniejsze informacje, nowości i przydatne rozwiązania wykorzystywane w „ekosystemie Big Data”. Wszystko po to, by powiększać grupę specjalistów mogących pracować z tymi nowoczesnymi technologiami.