Partnerzy Przedsięwzięcia

PARTNERZY MERYTORYCZNI

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej

adres: Al. Politechniki 12
90-924 Łódź

Sekretariat SJO PŁ
pokój nr 3 budynek B25

telefon: 0(42) 631 28 10
telefon/fax: 0(42) 636 28 27
e-mail: s-2@adm.p.lodz.pl
www.cj.p.lodz.pl