W dniach 18 – 19 czerwca 2020 roku doktoranci Katedry Technologii i Chemii Materiałów Wydziału Chemii UŁ we współpracy z doktorantami Wydziału Chemicznego PŁ organizują IV Doktoranckie Sympozjum Nanotechnologii NanoMat. Sympozjum dedykowane jest doktorantom zajmującym się nanotechnologią, inżynierią materiałową i chemią materiałów.

Podczas Sympozjum uczestnicy będą mieli szansę zaprezentować swoje osiągnięcia w formie referatów oraz posterów. Dodatkowo, każdy z nich będzie miał możliwość wysłuchania wykładów zaproszonych gości. Najważniejsze obszary tematyczne poruszane podczas sympozjum:

  • synteza, wytwarzanie i charakterystyka nanomateriałów (kropki kwantowe, nanocząstki, nanodruty, cienkie warstwy)
  • metody badań i zastosowania nanomateriałów
  • wytwarzanie, modyfikacja i zastosowania materiałów węglowych i analogów grafenu
  • nowoczesne materiały i nanomateriały polimerowe i kompozytowe
  • nanomateriały o właściwościach fotokatalitycznych
  • nanomateriały w zastosowaniach biologicznych i medycznych
  • nanomateriały w elektronice i optoelektronice
  • wpływ nanomateriałów na środowisko.