Rektor i Senat PŁ zapraszają 6 października (wtorek) na inaugurację nowego roku akademickiego 2020/2021. Uroczystość odbędzie się w auli im. A.Sołtana, tylko z udziałem władz uczelni, członków Senatu oraz immatrykulowanych i nagradzanych studentów. Wydarzenie będzie transmitowane na stronie internetowej PŁ.

Będzie to szczególna inauguracja, na której nastąpi przekazanie insygniów władzy przez kończącego kadencję 2016 -2020 prof. Sławomira Wiaka, nowemu rektorowi – prof. Krzysztofowi Jóźwikowi, który rozpoczyna kadencję 2020-2024, jako 14. rektor w 75- letniej historii Politechniki Łódzkiej.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia dydaktyczne w Politechnice Łódzkiej dla wszystkich form i poziomów kształcenia będą realizowane w sposób mieszany, tzn. zarówno poprzez bezpośredni kontakt z prowadzącymi zajęcia na terenie uczelni, jak i z wykorzystaniem metod oraz narzędzi kształcenia na odległość – poinformował w komunikacie prof. Krzysztof Jóźwik, rektor PŁ.

W programie uroczystości inauguracji zaplanowano przemówienie nowego JM Rektora PŁ – prof. Krzysztofa Jóźwika, a także wręczenie wyróżnień najlepszym studentom PŁ. Ważnym elementem inauguracji będzie uroczyste ślubowanie studentów przyjętych na pierwszy rok studiów z najlepszymi wynikami w rekrutacji.

Wykład inauguracyjny pt. Technika w medycynie wygłosi prof. Jacek Moll z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polski w Łodzi, absolwent Wydziału Mechanicznego PŁ.

Uroczystość inauguracji roku akademickiego w PŁ odbędzie się przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa, tylko dla wyznaczonej grupy uczestników. Zapraszamy do oglądania transmisji na stronie PŁ, którą poprowadzi Centrum Multimedialne PŁ. Początek o godz. 11.00.

Źródło: www.p.lodz.pl