Wydział Nauk Geograficznych zaprasza 16 kwietnia 2024 r. na:

DRZWI OTWARTE

Prezentacja kierunków studiów
I stopień
Geografia, Geoinformacja, Geomonitoring, Gospodarka Przestrzenna, Turystyka i Rekreacja

II Stopień
Geografia, Geoinformacja, Planowanie i Organizacja Przestrzeni, Turystyka Zrównoważona

Hol Collegium Geographicum 8.15 -14.00
Stoiska informacyjne kierunków i kół naukowych WNG

DZIEŃ GEOGRAFA

Awantura o Gegrę
Aula im. prof. S. Liszewskiego 14.00 – 16.00
Konkurs wiedzy geograficznej dla studentów WNG

Grill w ogrodzie skalnym
Ogród wydziałowy 16.00
Spotkanie integracyjne społeczności WNG przy grillu dla studentów, pracowników, kandydatów na studia i gości

ZAJĘCIA W RAMACH XXII FESTIWALU NAUKI, TECHNIKI I SZTUKI

Aula im. prof. Stanisława Liszewskiego

9.00 Uroczyste rozpoczęcie
9.15 – 10.00 Synoptyka wczoraj i dziś, czyli jak powstaje prognoza pogody. (prof. Włodzimierz Pawlak)
10.15 – 11.00 Co to jest GIS? (prof. Iwona Jażdżewska)
11.15 – 12.00 Fotografia w geografii, geografia w fotografii (prof. Piotr Czubla, prof. Joanna Petera-Zganiacz)
12.15 – 13.00 Państwo wpisane w depozyt judaizmu. Terytorialne formowanie się i przemiany struktury narodowościowo-religijnej Izraela. (prof. Andrzej Rykała)

Aula im. prof. Anny Dylikowej

9.00 Uroczyste rozpoczęcie
9.15 – 10.00 Od kopczyków po NMT, czyli rzeźba terenu na mapach. (dr Marcin Jaskulski)
10.15 – 11.00 Od Muzeum Ferrari po Formułę 1: fascynująca podróż przez świat motoryzacji. (prof. Waldemar Cudny)
11.15 – 12.00 Jak samodzielnie pozyskiwać i przetwarzać ogólnodostępne obrazy satelitarne. (prof. Krzysztof Będkowski)
12.15 – 14.00 Znasz li swój region? – quiz krajoznawczy (prof. Lucyna Wachecka-Kotkowska, dr Anita Kulawiak)

Sala komputerowa 219K

9.00 – 10.00, 10.00 – 11.00 Co w zdjęciu się mieści – interpretacja zdjęć lotniczych i satelitarnych, konkurs (dr Łukasz Lechowski, SKN Piksel)

Muzeum Geologiczne

12.30 – 15.00 Zwiedzanie indywidualne ekspozycji

Zapraszamy kandydatów na studia do udziału we wszystkich wydarzeniach, również w festiwalu i grillu.

Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje rejestracja grup.

Informacja i zapisy: festiwal.nauki@geo.uni.lodz.pl